Teknik çizim, katman, blok yönetimi, ölçülendirme, düzenleme, yazdırma 2D, 3D, Görselleştirme, Modelleme..