İleri Excel Eğitimi

Temel ve İleri Excel Eğitimi


İleri Excel Eğitimi : Excel İşletmelerin sahip oldukları verileri işleyerek, karar alma süreçlerini kolaylaştıracak bilgileri elde etmek, günümüzün önemli ihtiyaçlarından biri olmuştur. 
Excel; verileri işleyerek, işe yarar bilgilere dönüştürme ve bu bilgiler yardımıyla kararlar almanın, vaz geçilmez araçlarından biridir. Excel’i etkin şekilde kullanarak, işletmenizin iş verimini artırabilirsiniz. Excel’i etkin kullanmayı öğrenmenin en iyi ve kısa yolu, eğitimdir. Yönetim, Muhasebe, Üretim, Satın alma, Satış, Pazarlama, İnsan Kaynakları vb. departmanlar için İleri Excel eğitimi, olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir. 
Eğitim Merkezimiz de veya Firmanızda, Temel ve İleri Excel eğitimleri ile iş veriminiz in artırılmasına, Firmanızın faaliyet alanına uygun, özel örnek uygulamalarla, öğrenilenlerin işe yansıtılmasına katkı sağlıyoruz.

Temel Excel Eğitimi

1. Office Pencere Yapısını Tanıma

 • Temel Pencere Bileşenleri
 • Backstage Görünümünü Tanıma
 • Şerit ile Çalışma
 • Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Özelleştirme
 • Klavye Kısayolları ve Tuş İpuçları
 • Durum Çubuğu ile Çalışma
 • Yardım Alma

2. Excel’e Giriş

 • Excel Nedir?
 • Excel Penceresini Tanıma
 • Hücre Seçicisini Taşıma
 • Çalışma Kitabını Açma
 • Çalışma Kitabı İçinde Gezinme
 • Hücreleri Seçme
 • Yeni Bir Çalışma Kitabı Oluşturma
 • Çalışma Kitabını Kaydetme
 • Çalışma Kitabını Kapatma

 3. Çalışma Sayfasını Biçimlendirme

 • Satır, Sütun Ekleme ve Silme
 • Hücre Ekleme ve Silme
 • Satır ve Sütun Boyutlarını Değiştirme
 • Satır ve Sütunları Gizleme
 • Çalışma Sayfası Ekleme ve Silme
 • Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşıma
 • Sayfa Sekmelerini Özelleştirme
 • Çalışma Sayfasına Arka Plan Ekleme

 
4. Veri Girme ve Düzenleme

 • Metin, Sayı ve Tarih Verilerini Girme
 • Verileri Düzenleme
 • Otomatik Tamamlama
 • Otomatik Doldurma
 • Özel Listeler
 • Verileri Taşıma ve Kopyalama
 • Verileri Silme
 • Geri Al ve Yinele

 5. Formüllere ve İşlevlere Giriş

 • Formül ve İşlev Nedir?
 • Formül Oluşturma
 • İşlev Oluşturma
 • İşlev Ekle Aracını Kullanma
 • Otomatik Toplam’ı Kullanma
 • Formülleri Kopyalama

6. Temel Excel İşlevleri

 • Topla,
 • Ortalama,
 • Say,
 • Mak,
 • Min,
 • Eğer,
 • Eğersay

7. Verileri Biçimlendirme

 • Biçimlendirmeye Giriş
 • Sayı Biçimlerini Uygulama
 • Yazi Tipi Biçimlerini Uygulama
 • Hücre Hizalamasını Değiştirme
 • Hücre Stillerini Uygulama
 • Hücre Biçimlerini Kopyalama
 • Hücre Biçimlerini Temizleme
 • Hücre Biçimlerini Bulma ve Değiştirme

8. Grafik, Çizim ve Denklem Ekleme

 • Grafik Ekleme
 • Grafiği Geliştirme
 • Grafik Verileri Değiştirme
 • Grafik Türünü Değiştirme
 • Mini Grafik Ekleme
 • Mini Grafiği Düzenleme
 • Denklem Ekleme ve Düzenleme
 • Şekil Çizme
 • Resim Ekleme ve Düzenleme
 • SmartArt Ekleme
 • Ekran Görüntüsü Ekleme

9. Çalışma Kitabını Görüntüleme ve Yazdırma

 • Görüntüleme Ayarlarını Değiştirme
 • Çalışma Sayfasını Bölme, Bölmeleri Dondurma
 • Verileri Sıralama
 • Verileri Filtreleme
 • Sayfa Düzenini Özelleştirme
 • Üstbilgi ve Altbilgi Ekleme
 • Sayfa Sonu Önizlemeyi Değiştirme
 • Baskı Önizleme ve Yazdırma
 • Yazdırma Alanı Belirleme

10. Çalışma Kitabını Yönetme

 • Çalışma Kitabı Pencerelerini Yerleştirme
 • Köprü Ekleme
 • Açıklama Ekleme
 • Çalışma Kitabını Farklı Türlerde Kaydetme
 • Çalışma Kitabını E-posta ile Gönderme

11. Uygulama Örnekleri

İleri Excel Eğitimi

1. Biçimlendirmeleri Kullanma

 • Hücreleri Biçimlendirme
 • Özel Sayı Biçimleri Oluşturma
 • Koşullu Biçimlendirme
 • Koşullu Biçimlendirmelerde Formül Kullanma
 • Göreceli ve Mutlak Başvurular
 • Hücreleri Adlandırma

 2. Çalışma Kitapları ve Şablonlar

 • Dış Başvurular
 • Metin Dosyasından Veri Alma
 • Access Dosyasından Veri Alma
 • Web Sitesinden Veri Alma

 • Tablo Nedir?
 • Verileri Sıralama
 • Filtre Uygulama
 • Gelişmiş Filtre Kullanma
 • Alt Toplam
 • Veri Doğrulama
 • Verileri Birleştirme
 • Yinelenen Verileri Kaldırma
 • Verileri Gruplandırma
 • Veri Tablosu
 • Metni Sütunlara Dönüştürme
 • Hedef Ara
 • Senaryolarla Çalışma

 • Pivottable Oluşturma
 • Pivottable Düzenleme
 • Dilimleyiciyi Kullanma
 • Pivotchart Oluşturma

 • Makro Kaydetme ve Çalıştırma
 • Makroları Bir Nesneye Atama
 • Makro Güvenliği
 • Formül Denetleme

 • Çalışma Kitabını Paylaştırma
 • Çalışma Kitabını Koruma
 • Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
 • Dosyayı Şifreleme
 • Belgeyi Denetleme
 • Microsoft Excel Web App

 • Mantıksal İşlevler

(Eğer, Ve, Yada, Eğerhata)

 • Metin İşlevleri

(Soldan, Sağdan, Parçaal, Birleştir, Büyükharf, Hüçükharf, Yazım.düzeni,Uzunluk, Kırp, Değiştir)

 • Tarih ve Saat İşlevleri

(Bugün, Şimdi, gün, Ay, Yıl, Tarih, Gün360)

 • Arama ve Başvuru İşlevleri

(Düşeyara, Yatayara, Ara, Kaçıncı, İndis)

 • Matematik ve Trigonometri İşlevleri

(Yuvarla, Etopla, Çoketopa, Çokeğerortalama)

 • İstatistiksel İşlevler

(Ortalama,Mak,Min,Bağ_değ_Say,Bağ_dolu_Say, Eğerortalama, Eğersay, EğerOrtalama)

 • Veri tabanı İşlevleri
 • (Vseçsay, Vseçtopla, Vseçort, Vseçmak, Vseçmin, VSeçort)
 • Finansal İşlevler

(Bugünkü Değer, Gelecekteki Değer, Devresel Ödeme)

 • Birleşik İşlevler (işlevlerin iç içe kullanımı)
 • İşlev Sonucundaki Değeri Kopyalama
 • Hesaplama Seçeneklerini Değiştirme

8. Uygulama Örnekleri

İleri Excel Eğitimi sonunda, ERP (Ticari Yazılım)  yazılımlarının Sql veri tabanından stok, cari, fatura vb. bilgileri dinamik olarak çekerek, canlı veri ve tablo analizi yaparak grafikler üretmek.

İleri Excel Eğitimi’ ni Tamamlayanların Katılması Tavsiye Edilen Eğitimler

Excel Makro (Vba) Eğitimi

Bu Kurs Hakkında Bilgi İstiyorum.

 

  Yukarıdaki formu doldurup gönderiniz. Size en kısa zamanda bilgilendirme için dönüş yapılacaktır.

   

  FileETag INode MTime Size
  WhatsApp WhatsApp
  Call Now Button