İleri Excel Eğitimi

İleri Excel Eğitimi


İleri Excel Eğitimi : Excel İşletmelerin sahip oldukları verileri işleyerek, karar alma süreçlerini kolaylaştıracak bilgileri elde etmek, günümüzün önemli ihtiyaçlarından biri olmuştur. 
Excel; verileri işleyerek, işe yarar bilgilere dönüştürme ve bu bilgiler yardımıyla kararlar almanın, vaz geçilmez araçlarından biridir. Excel’i etkin şekilde kullanarak, işletmenizin iş verimini artırabilirsiniz. Excel’i etkin kullanmayı öğrenmenin en iyi ve kısa yolu, eğitimdir. Yönetim, Muhasebe, Üretim, Satın alma, Satış, Pazarlama, İnsan Kaynakları vb. departmanlar için İleri Excel eğitimi, olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir. 
Eğitim Merkezimiz de veya Firmanızda, Temel ve İleri Excel eğitimleri ile iş veriminiz in artırılmasına, Firmanızın faaliyet alanına uygun, özel örnek uygulamalarla, öğrenilenlerin işe yansıtılmasına katkı sağlıyoruz.

İleri Excel Eğitimi İçeriği

1. Biçimlendirmeleri Kullanma

 • Hücreleri Biçimlendirme
 • Özel Sayı Biçimleri Oluşturma
 • Koşullu Biçimlendirme
 • Koşullu Biçimlendirmelerde Formül Kullanma
 • Göreceli ve Mutlak Başvurular
 • Hücreleri Adlandırma

 2. Çalışma Kitapları ve Şablonlar

 • Dış Başvurular
 • Metin Dosyasından Veri Alma
 • Access Dosyasından Veri Alma
 • Web Sitesinden Veri Alma

 3. Veri Analizi

 • Tablo Nedir?
 • Verileri Sıralama
 • Filtre Uygulama
 • Gelişmiş Filtre Kullanma
 • Alt Toplam
 • Veri Doğrulama
 • Verileri Birleştirme
 • Yinelenen Verileri Kaldırma
 • Verileri Gruplandırma
 • Veri Tablosu
 • Metni Sütunlara Dönüştürme
 • Hedef Ara
 • Senaryolarla Çalışma

 4. Gelişmiş Veri Analizi

 • Pivottable Oluşturma
 • Pivottable Düzenleme
 • Dilimleyiciyi Kullanma
 • Pivotchart Oluşturma

 5. Makrolar ve Denetim Araçlarını Kullanma

 • Makro Kaydetme ve Çalıştırma
 • Makroları Bir Nesneye Atama
 • Makro Güvenliği
 • Formül Denetleme

 6 . Çalışma Kitabını Yayınlama

 • Çalışma Kitabını Paylaştırma
 • Çalışma Kitabını Koruma
 • Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
 • Dosyayı Şifreleme
 • Belgeyi Denetleme
 • Microsoft Excel Web App

7 . İşlevlerle Çalışma

 • Mantıksal İşlevler

(Eğer, Ve, Yada, Eğerhata)

 • Metin İşlevleri

(Soldan, Sağdan, Parçaal, Birleştir, Büyükharf, Hüçükharf, Yazım.düzeni,Uzunluk, Kırp, Değiştir)

 • Tarih ve Saat İşlevleri

(Bugün, Şimdi, gün, Ay, Yıl, Tarih, Gün360)

 • Arama ve Başvuru İşlevleri

(Düşeyara, Yatayara, Ara, Kaçıncı, İndis)

 • Matematik ve Trigonometri İşlevleri

(Yuvarla, Etopla, Çoketopa, Çokeğerortalama)

 • İstatistiksel İşlevler

(Ortalama,Mak,Min,Bağ_değ_Say,Bağ_dolu_Say, Eğerortalama, Eğersay, EğerOrtalama)

 • Veri tabanı İşlevleri
 • (Vseçsay, Vseçtopla, Vseçort, Vseçmak, Vseçmin, VSeçort)
 • Finansal İşlevler

(Bugünkü Değer, Gelecekteki Değer, Devresel Ödeme)

 • Birleşik İşlevler (işlevlerin iç içe kullanımı)
 • İşlev Sonucundaki Değeri Kopyalama
 • Hesaplama Seçeneklerini Değiştirme

8. Uygulama Örnekleri

İleri Excel Eğitimi sonunda, ERP (Ticari Yazılım)  yazılımlarının Sql veri tabanından stok, cari, fatura vb. bilgileri dinamik olarak çekerek, canlı veri ve tablo analizi yaparak grafikler üretmek.

İleri Excel Eğitimi’ ni Tamamlayanların Katılması Tavsiye Edilen Eğitimler

Excel Makro (Vba) Eğitimi

Bu Kurs Hakkında Bilgi İstiyorum.

 

Yukarıdaki formu doldurup gönderiniz. Size en kısa zamanda bilgilendirme için dönüş yapılacaktır.

 

FileETag INode MTime Size Call Now Button
WhatsApp WhatsApp