Excel Makro (Vba) Eğitimi

 1. BÖLÜM: Makrolara Giriş
 • Makrolar Hakkında Genel Bilgi
 • Makro Çeşitleri
 • Makroları Kaydetmek
 • Makro Seçeneklerini Değiştirmek
 • Makroları Çalıştırmak
 • Makroları Nesnelere Bağlamak
 • Makroları Düzenlemek
 • Makrolarda Güvenlik
 • Makroları Silmek
 • Makro Kodlarına Genel Bakış
 • BÖLÜM: Visual Basic for Applications (VBA) Penceresini Tanıma
 • Araç Çubukları (Debug, Edit, Standart, User Form)
 • Kod Penceresi
 • Properties Penceresi
 • Project Explorer Penceresi
 • Module, User Form, Class Tanımları
 • Procedure Tanımları
 • BÖLÜM : Operatörler
 • Aritmetiksel Operatörler
 • ^, *, /, \, +, -, &, Mod Operatörleri
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • =,<>,<,>,<=,>=,Like,Is Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Not, And, Or, Xor, Eqv, Imp Operatörleri
 • BÖLÜM : Prosedürleri Tanıma
 • Sub Tipi Prosedürler
 • Function Tipi Prosedürler
 • BÖLÜM : VBA Programlama Yapıları
 • Değişkenler ve Değişken Tipleri
 • Değişkenlerin Tanım Aralığı
 • Sabitler
 • Koşul Yapıları
 • IF… Then… Else
 • Select Case… End Select
 • Tek Boyutlu ve İki Boyutlu Diziler
 • Döngü Çeşitleri
 • For… Next
 • For Each… Next
 • Do Until… Loop
 • Do While… Loop
 • Goto Deyimi
 • BÖLÜM : Visual Basic Fonksiyonları
 • String Fonksiyonlar (Len, Mid, Left, Right, Ltrim, Rtrim, Ucase, Lcase, İnstr)
 • Aritmetiksel Fonksiyonlar  (Val, İnt, Round,  Rnd)
 • Tarihsel Fonksiyonlar  (Date , Now, Month, Day)
 • Tip Kontrol fonksiyonları (Isdate, IsEmpty,  IsNumeric)         
 • BÖLÜM : Nesnelerle Çalışma
 • Nesnelerini tanımak
 • Excel nesne hiyerarşisini tanımak 
 • Koleksiyonları anlamak 
 • Nesne tarayıcısını kullanma 
 • Nesne özellikleri ile çalışma 
 • BÖLÜM :  MsgBox ve InputBox               
 • Mesaj Kutusu – MsgBox                                                                                  
 • MsgBox Fonksiyonu                                                                                       
 • Veri Giriş Kutusu – Inputbox                                                                          
 • InputBox’a Girilen Hücre Aralığını Seçme                                                       
 • InputBox Fonksiyonunda Application Nesnesi                                                
 • BÖLÜM :  Excel VBA ile Programlamaya Giriş
 • Özellik, Metot ve Olay Nedir
 • Hücre Seçmek

Bu Kurs Hakkında Bilgi İstiyorum.

 

  Yukarıdaki formu doldurup gönderiniz. Size en kısa zamanda bilgilendirme için dönüş yapılacaktır.

   

  FileETag INode MTime Size
  WhatsApp WhatsApp
  Call Now Button