GENEL MUHASEBE ve TİCARİ BİLGİLER

1.            190 Devreden KDV, 391 Hesaplanan KDV - 191 İndirilecek KDV Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?
a.  Vergi dairesinden alınan para.
b.   KDV’li mal alışı
c.  Vergi dairesinden alınan KDV iadesi
d.  KDV mahsup kaydı

2.      100 Kasa, 102 Bankalar - 500 Sermaye Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir?
a.  Kapanış kaydı
b.  Açılış kaydı
c.  Kasadan ve bankadan para çekme
d.  Patrona, işverene para ödeme

3.      153 Ticari Mallar, 191 İndirilecek KDV - 103 Verilen Çekler, 321 Borç Senetleri Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?
a.  Yarısı çekle, yarısı senetle mal alışı
b.  Yarısı çekle, yarısı senetle mal satısı
c.  Çekle mal alışı
d.  Senetle mal alışı

4.      153 Ticari Mallar, 191 İndirilecek KDV - 100 Kasa, 103 Verilen çekler Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?
a.  Yarısı peşin, yarısı senetle mal alışı
b.  Yarısı peşin, yarısı çekle mal satısı
c.  Yarısı peşin, yarısı senetle mal satısı
d.  Yarısı peşin, yarısı çekle mal alışı

5.      255 Demirbaşlar, 191 İndirilecek KDV - 321 Borç Senetleri Bu yevmiye kaydı aşağıdaki hangi isleme aittir?
a. Peşin demirbaş alışı
b.  Veresiye, vadeli, kredili demirbaş satısı
c. Senetle demirbaş alışı
d. Senetle demirbaş satısı

6.      İsletmede kullanılmak üzere alınan Televizyon hangi hesaba yazılır ?
a.  120 Alıcılar
b.  153 Ticari Mallar
c.  255 Demirbaşlar
d.  600 Yurtiçi Satışlar

7.      İsletme 700 TL nakit, 400 TL bankadaki parası ve 600 TL mal ile işe başlamıştır? Muhasebe kaydında alacaklı hesap hangisidir?
a. 100 Kasa
b.  153 Ticari Mallar
c. 500 Sermayed. 102 Bankalar

8.      Aşağıdaki hangi işlemde 100 Kasa hesabı kullanılır?
a.  Veresiye mal alışı
b.  Senet tahsili
c.  KDV mahsup kaydı
d.  Verilen çekin bankadan ödenmesi

9.      Aşağıdaki hangi işlemde 100 Kasa hesabi kullanılmaz?
 a.  Bankaya para yatırılması
 b.  Peşin mal alışı
 c.  Çekle mal alışı
 d.  Bankadan para çekilmesi

10.  Aşağıdaki hangi işlemde 120 Alıcılar hesabı kullanılır?
a.  Peşin mal alışı
b.  Veresiye, vadeli, kredili(cari) alacağın tahsili
c.  Alınan çekin tahsili
d.  Verilen çekin ödenmesi

11.  Aşağıdaki hangi işlemde 321 Borç Senetleri hesabı kullanılır?
a.  Senetle mal alışı
b.  Senet tahsili
c.  Senetle mal satısı
d.  Senet ciro edilmesi

12.  Aşağıdaki hangi işlemde 121 Alacak Senetleri hesabı kullanılır?
a.  Senet ödemesi
b.  Senetle mal alışı
c.  Senetle mal satısı
d.  Senetle demirbaş alışı

13.  Aşağıdaki hangi işlemde 191 İndirilecek KDV hesabı kullanılır?
a.  Çek tahsil
b.  Senetli borcun ödenmesi
c.  Mal satısı
d.  Mal alışı

14.  Aşağıdaki hangi işlemde 101 Alınan Çekler hesabı kullanılır?
a.  Çekle mal alışı
b.  Çek tahsili
c.  Verilen çekin ödenmesi
d.  Çekle demirbaş alışı

15.  Aşağıdaki hangi işlemde 320 Satıcılar hesabi kullanılır?
a.  Peşin mal alışı
b.  Veresiye, kredili(cari) mal satısı
c.  Veresiye, kredili(cari) mal alışı
d.  Verilen çekin ödenmesi

16.  Aşağıdaki hangi işlemde 391 Hesaplanan KDV hesabı kullanılır?
a.  Çekle mal alışı
b.  Verilen çekin ödenmesi
c.  Senetle mal satısı
d.  Çekle demirbaş alışı

17.  Peşin mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.  100 Kasa
b.  153 Ticari Mallar
c.  191 İndirilecek KDV
d.  600 Yurtiçi Satışlar

18.  Peşin mal satışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.  100 Kasa
b.  320 Satıcılar
c.  391 Hesaplanan KDV
d.  600 Yurtiçi Satışlar

19.  Veresiye(cari) mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.  120 Alıcılar
b.  153 Ticari Mallar
c.  191 İndirilecek KDV
d.  320 Satıcılar

20.  Veresiye mal satışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.  120 Alıcılar
b.  391 Hesaplanan KDV
c.  320 Satıcılar
d.  600 Yurtiçi Satışlar

21.  Senetle mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.  321 Borç Senetleri
b.  153 Ticari Mallar
c.  191 İndirilecek KDV
d.  121 Alınan çekler

22.  Senetle mal satışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.  121 Alacak Senetleri
b.  103 Verilen çekler
c.  391 Hesaplanan KDV
d.  600 Yurtiçi Satışlar

23.  Çekle mal satısında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.  101 Alınan Çekler
b.  321 Borç Senetleri
c.  391 Hesaplanan KDV
d.  600 Yurtiçi Satışlar

24.  Çekle mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
 a.  121 Alacak Senetleri
 b.  153 Ticari Mallar
 c.  191 İndirilecek KDV
 d.  103 Verilen Çekler

25.  Yarısı peşin, yarısı senetle mal alışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.  100 Kasa
b.  153 Ticari Mallar
c.  321 Borç Senetleri
d.  600 Yurtiçi Satışlar

26.  Yarısı peşin, yarısı senetle mal satışında aşağıdaki hangi hesap kullanılmaz?
a.  100 Kasa
b.  600 Yurtiçi Satışlar
c.  391 Hesaplanan KDV
d.  191 İndirilecek KDV

27.  İsletmenin müşterilerinden almış olduğu çeklerin izlendiği hesap hangisidir?
a.  101 Alınan Çekler
b.  103 Verilen Çekler
c.  120 Alıcılar
d.  121 Alacak Senetleri

28.  İsletmenin veresiye, kredili, vadeli(cari) borçlarını izlediği hesap aşağıdakilerin hangisidir?
a. 320 Satıcılar
b.  102 Bankalar
c. 120 Alıcılar
d. 500 Sermaye

29.  İsletmenin senetli borçların izlediği hesap aşağıdakilerin hangisidir?
a.  120 Alıcılar
b.  102 Bankalar
c.  320 Satıcılar
d.  321 Borç Senetleri

30.  İsletmenin senetli alacaklarını izlediği hesap aşağıdakilerin hangisidir?
a.  120 Alıcılar
b.  102 Bankalar
c.  320 Satıcılar
d.  121 Alacak Senetleri

31.  İsletmenin mal alışlarında satıcılara verdiği çeklerin izlendiği hesap hangisidir?
a.  102 Bankalar
b.  101 Alınan Çekler
c.  120 Alıcılar
d.  103 Verilen Çekler

32.  İsletme kasasından çıkan paralar hangi fişe kaydedilir?
a.  Gider fişi
b.  Tediye fişi
c.  Tahsil fişi
d.  Gelir fişi

33.  İsletmenin kasasına giren paralar hangi fişle takip edilir?
a.  Açılış fişi
b.  Tahsil fişi
c. Tediye fişi
d. Mahsup fişi

34.  Bir hesabı borçlandırıp kasa hesabı alacaklandırılıyorsa bu kayıt hangi fişte yapılır?
a.  Tahsil fişi
b.  Tediye fişi
c.  Kasa fişi
d.  Mahsup fişi

35.  Aşağıdaki hangi işlem TAHSIL fişi ile kayıt edilir?
a.  Bankaya para yatırma
b.  Bankadan para çekme
c.  Veresiye mal alışı
d.  Çekle mal satısı

36.  Aşağıdaki hangi işlem TAHSIL fişi ile kayıt edilir?
a.  102 Bankalar - 100 Kasa
b.  100 Kasa - 120 Alıcılar
c.  103 Verilen Çekler - 102 Bankalar
d.  321 Borç Senetleri - 100 Kasa

37.  Aşağıdaki hangi işlem TEDIYE fişi ile kayıt edilir?
a.  Bankaya para yatırma
b.  Bankadan para çekme
c.  Veresiye mal alışı
d.  Çekle mal satısı

38.  Aşağıdaki hangi işlem TEDIYE fişi ile kayıt edilir?
a.  102 Bankalar - 100 Kasa
b.  100 Kasa - 120 Alıcılar
c.  102 Bankalar - 101 Alınan Çekler
d.  100 Kasa - 101 Alınan Çekler

39.  Aşağıdaki hangi işlem MAHSUP fişi ile kayıt edilir?
a. Bankaya para yatırma
b.  Bankadan para çekme
c. Senetli alacağın tahsili
d. Çekle mal satısı

40.  Kasayla direk ilgili olmayan işlemler hangi fişle takip edilir?
a. Açılış fişi
b.  Tahsil fişi
c. Tediye fişi
d. Mahsup fişi

41.  Aşağıdaki hangi işlem MAHSUP fişi ile kayıt edilir?
a. 102 Bankalar - 100 Kasa
b.  100 Kasa - 120 Alıcılar
c. 102 Bankalar - 101 Alınan Çekler
d. 100 Kasa - 600 Yurtiçi Satışlar, 391 Hesaplanan KDV

42.  İşletme satın aldığı bir mal veya hizmet için kendisinin keşide ederek verdiği kısa vadeli senet hangi hesapta izlenir?
a. 121 Alacak Senetleri Hesabı
b.  321 Borç Senetleri Hesabı
c.  221 Alacak Senetleri Hesabı
d.  421 Borç Senetleri Hesabı

43.  İşletmenin satın aldığı malları,herhangi bir nedenden dolayı iade etmesi durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılır?
a. 190 Alıştan İadeler Hesabı
b.  610 Satıştan İadeler Hesabı
c.  153 Ticari mallar hesabı
d.  600 Yurtiçi Satışlar Hesabı

44.  Vergi Usul Kanunu’na (V.U.K) göre malın tesliminden itibaren kaç gün içersinde faturasının kesilmesi gerekir?
a. 5
b.  7
c.  10
d.  İstenilen zaman kesilir.

45.  İşletmenin parasal hareketlerinin takip edildiği program modülü aşağıdakilerden hangidir?
a. Cari
b.  Muhasebe
c.  Stok
d.  Fatura

46.  İşletmelerin yılbaşında kestikleri ilk muhasebe fişine ne ad verilir?
a. Mahsup Fişi
b.  Tahsil Fişi
c.  Yılbaşı Fişi
d.  Açılış Fişi

47.  Bir işletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklar ve bu varlıkların kaynaklarını gösteren mali tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gelir Tablosu
b.  Bilanço
c.  Kâr-Zarar Tablosu
d.  Mizan

48.  İşletmenin sahip olduğu maddi ve maddi olmayanvarlık ve kıymetlerin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a. Nazım Hesaplar
b.  Sonuç Hesapları
c.  Kaynak Hesapları
d.  Varlık Hesapları

49.  Aşağıdakilerden hangisi cari hareketi işlem cinsi değildir?
a. Nakit
b.  Çek
c.  Fatura
d.  Havale

50.  İşletmenin sahip oldukları değerlerin nereden ve nasıl temin edildiğini gösteren hesaplar, aşağıdaki hangi hesap grubunda izlenir?
a. Sonuç Hesapları
b.  Varlık Hesapları
c.  Kaynak Hesapları
d.  Nazım Hesaplar

51.  Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi Serbest Meslek Makbuzu kesmek zorundadır?
a. Çifçiler
b.  Araba Tamircileri
c.  Mal alıp satanlar
d.  Muhasebeciler

52.  İşletmede meydana gelen mali nitelikli her olay ve işlemin varlık ve kaynaklar üzerinde yarattığı değişmeler hangi deftere kaydedilir?
a. Büyük Defter
b.  Envanter Defteri
c.  Yevmiye Defteri
d.  İşletme Defteri

53.  İşletme sattığı bir mal veya hizmet için müşteriden almış oldukları uzun vadeli senet hangi hesapta izlenir?
a. 121 Alacak Senetleri Hesabı
b.  221 Alacak Senetleri Hesabı
c.  321 Borç Senetleri Hesabı
d.  421 Borç Senetleri Hesabı

54.  FIFO maliyet yönteminin açılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a. Gerçek Maliyet Yöntemi
b.  İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi
c.  Son Giren İlk Çıkar Yöntemi
d.  Ortalama Maliyet Yöntemi

55.  İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan bir yıldan kısa sürelisenetsiz alacaklar hangi hesapta izlenir?
a. 320 Satıcılar Hesabı
b.  121 Alacak Senetleri Hesabı
c.  120 Alıcılar Hesabı
d.  321 Borç Senetleri Hesabı

56.  İşletmenin sattığımalları,herhangi bir nedenden dolayı iade alması durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılır?
a. 153 Ticari mallar hesabı
b.  611 Satıştan İadeler Hesabı
c.  610 Satıştan İadeler Hesabı
d.  600 Yurtiçi Satışlar Hesabı

57.  Tek Düzen Hesap Planında 7A seçeneğine göre Elektrik giderleri hangi hesapta izlenir?
a. 770
b.  791
c.  793
d.  794

58.  Alt hesaplar seviyesinde yapılan entegrasyona ne ad verilir?
a. Temel entegrasyon
b.  Bağlı entegrasyon
c.  Kebir entegrasyon
d.  Muavin entegrasyon

59.  İşletmenin günlük nakit giriş ve çıkışlarını takip etmek için aşağıdaki defterlerden hangisi kullanılmalıdır?
 a.  Amortisman defteri  
b.   Yevmiye defteri
 c.  Defter-i kebir 
d.  Kasa defteri

60.  Aşağıdakilerden hangisi bir ana hesaptır?
a.  TL Kasası
b.  Derman San Tic.  A. Ş.
c.  Yılmaz Aydından Alacaklar
d.  Ortaklardan Alacaklar

61.  Aşağıdakilerden hangisi kaynak unsurlarından biridir?
a. Sermaye          
b.   Mal
c.  Bina
d. Bilgisayar

62.  Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
Bankalar Hs                      XX
Kasa Hs                             XX
Alıcılar Hs                                     XX
a. Müşterinin havale yapması
b.  Müşterinin nakit ödemesi
c.  Müşterinin hem nakit hem de havale yapması
d.  Müşteriye hem nakit hem de havale yapılması

63.  Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
Demirbaşlar                     XX
İnd.  Kdv Hs                      XX
Kasa Hs                                         XX
Ver.Çek. Hs.                                 XX
a. Kısmen Peşin Demirbaş Alışına
b.  Kısmen Çek Demirbaş Alışına
c.  Kısmen Peşin Kısmen çek Demirbaş Alışına
d.  Kısmen Peşin Kısmen çek ile Demirbaş Satışı

64.  Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
Satıcılar Hs                       XX
Bankalar Hs                                 XX
Kasa Hs                                         XX
a. Satıcıyahavale yapması
b.  Satıcınınnakit ödemesi
c.  Satıcıya hem nakit hem de havale yapılması
d.  Satıcının hem nakit hem de havale yapması

65.  1000.00 TLtutarındaki mal satışı karşılığında bir çek alınmıştır. Alınan bu çek hangi hesaba nasıl kaydedilir?
a.  103 Borç Hanesine     
b.   101 Borç Hanesine
c.  101 Alacak Hanesine
d.  103 Alacak Hanesine

66.  Tek Düzen hesap planındaki hesapları ana hesap olarak ayrıntılı olarak gösteren defter aşağıdakilerden hangisidir?
 a.  Envanter defteri
 b.   Büyük Defter
 c.  Amortisman defteri  
 d.  Yevmiye defteri

67.  Bir hesap dönemi içerisinde yapılan her türlü mal ve hizmet satışları hangi hesapta izlenir?
a. 100 Kasa hesabı
b.  600 Ticari Mallar Hesabı
c.  600 Yurtiçi Satışlar Hesabı
d.  Hiçbiri

68.  İşletmenin almış olduğu mal ve hizmetlerden doğan kdv’ler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
a. 191 İn
d.  KDV .Hs
b.  190 Dev. KDV .Hs
c.  391 Hes. KDV .Hs
d.  360 Ö
d.  Ver. Fon. Hesabı

69.  İşletme satın aldığı bir mal veya hizmet için kendisinin keşide ederek verdiği çeki hangi hesapta izler?
a. 103 Alınan Çekler
b.  103 Verilen Çekler
c.  102 Bankalar Hesabı
d.  103 Keşide edilen Çekler

70.  İşletmenin ticari amaçlı satın aldığı malları aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
a. 320 Satıcılar
b.  151 Yarı Mamul Stok Hesabı
c.  600 Yurtiçi Satışlar Hesabı
d.  153 Ticari Mallar Hesabı

71.  Açık hesaba karşılık yapılan 300.00 TL tutarındaki tahsilat hangi hesaba BORÇ yazılır?
a.   100 Kasa Hesabı        
b.   101 Alınan Çekler Hesabı
c.   102 Bankalar Hes.
d.   120 Alıcılar Hesabı

72.  Vadesi gelen bir borç senedi ödendiğinde 321 BORÇ SENETLERİ HES.nasıl kayıt yapılır?
a.  Borç Kaydı Yapılır      
b.   Alacak Kaydı Yapılır
c.  Hem Borç Hem de Alacak Kaydı Yapılır.
d.  Hiçbiri

73.  Vadesi gelen bir çek ödendiğinde 103 Ver. Çek. Ödeme Em. Hs.nasıl kayıt yapılır?
a.  Borç Kaydı Yapılır      
b.   Alacak Kaydı Yapılır
c.  Hem Borç Hem de Alacak Kaydı Yapılır.
d.  Hiçbiri

74.  Vadesi gelen bir Alacak senedi tahsil edildiğinde 121 ALACAK SENETLERİ HES. nasıl kayıt yapılır?
a.  Borç Kaydı Yapılır      
b.   Alacak Kaydı Yapılır
c.  Hem Borç Hem de Alacak Kaydı Yapılır.
d.  Hiçbiri

75.  Eta programında Onaylı yevmiye alındıktansonra aşağıdakilerden hangi işlem yapılamaz?
a. Geçmiş Tarihe Fiş Düzenlenir.
b.   Geçmiş Tarihe Yönelik Rapor Alınır.
c. Sonraki Tarihlerde Fiş Düzenlenir.
d.
Geçmiş Tarihe Yönelik Mizan Alınır.

76.  Aşağıdakilerden hangisi satıcılar hes. kodudur?
a.  320
b.   101
c.  120
d.  321

77.  Aşağıdakilerden hangisi Alıcılar hes. kodudur?
a.  320
b.   120
c.  121
d.  321

78.  Aşağıdakilerden hangisi Alınan çekler hes. kodudur?
a.  320
b.   101
c.  121
d.  321

79.  Aşağıdakilerdenhangisi Yurt içi satışlar hesabının kodudur.
a.  120
b.   121
c.  600
d.  770

80.  Aşağıdakilerden hangisi Genelyönetim giderleri hesabının kodudur?
a.  700                 
b.   770                 
c.  621                  
d.  102

81.  Aşağıdakilerden hangisi hesaplanan KDV hesabının kodudur?
a.  391                  
b.   191
c.  421                  
d.  190

82.  Aşağıdakilerden hangisi indirilecek KDV hesabının kodudur?
a.  153                 
b.   391
c.  191                  
d.  181

83.  İşçi ücretlerinde uygulanan gelir vergisi ilk dilim oranı yüzde kaçtır?
a.  15                    
b.   20       
c.  22                    
 d.  23

84.  İşletmenin satıcılara olan borcuna karşılık yaptığı 800.00 TLtutarındaki ödemesi nasıl kaydedilir?
a. 120 ALICILAR HS800.00B
                                                     100 KASA HS 800.00A
b.  320 SATICILAR HS800.00 B
                                                     120 ALICILAR HS800.00 A
c.  120 ALICILAR HS800.00 B
                                                     100 KASA HS 800.00 A
d.  320 SATICILAR HS800.00. B
                                                     100 KASA HS 800.00. A

85.  Alınan bir çek tahsil edildiğinde ALINAN ÇEKLERhesabına nasıl kayıt yapılır?
a.  Borçkaydedilir.           
b.   Alacak kaydedilir.
c.  Hem borç hem de alacak kaydedilir. d.  Hiçbiri

86.  Aşağıdaki hesaplardan hangisi ana hesaptır?
a.  100 Kasa Hesabı
b.   102 01 Ak bank
c.  320 01 Arçelik A. Ş.
d.  120 01 BilişimA. Ş.

87.  Varlıkların sağlandığı yerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Aktif
b.  Kaynak
c. Pasif
d.  Varlık

88.  Yevmiyedefterine kaydedilen işlemlerin büyük defterdeki hesaplara aritmetiksel olarak aktarılıp aktarılmadığı hangi tablo ile kontrol edilir?
a. Mizan
b.  Gelir Tablosu
c.  Bilanço
d.  Kar/Zarar Tablosu

89.  Mizanın tutar sütunlarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
a. Envanter Defteri Toplamına
b.  Yevmiye Defteri Toplamına
c.  Kasa Defteri Toplamına
d.  Bilançonun Genel Toplamına

90.  Bir işletmede kullanılan hesapları ayrı ayrı sayfalarda takip edilen defter aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yevmiye Defteri
b.  Envanter Defteri
c.  Büyük Defter
d.  İşletme Defteri

91.  İşletmenin kasasına giren paraların ne için alındığını ve bu tahsilatın karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren belgelere ne ad verilir?
a. Muhasebe Fişi
b.  Tahsil Fişi
c.  Tediye Fişi
d.  Mahsup Fişi

92.  İşletmenin kasasından çıkan paraların ne için verildiği ve bu ödemelerin karşılığında hangi hesaba veya hesaplara kaydedileceğini gösteren belgelere ne ad verilir?
a. Muhasebe Fişi
b.  Tahsil Fişi
c.  Mahsup Fişi ;
d.  Tediye Fişi

93.  Bir Muhasebe döneminin başından sonuna kadar yapılan muhasebe işlemleri dizisine ne ad verilir?
a. Muhasebe Süreci
b.  Muhasebe İşlemleri
c.  Muhasebe Kayıtları
d.  Muhasebe Belgeleri

94.  Aşağıdaki hesaplardan hangisi bir açılış maddesinde yer almaz?
a. Kasa Hesabı
b.  Yurtiçi Satışlar Hesabı
c.  Alıcılar Hesabı
d.  Satıcılar Hesabı

95.  İşletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul gibi bir yıldan az sürede kullanacak olan veya nakde çevrileceği düşünülen varlıklara ne ad verilir?
a. Stok
b.  Hazır Değer
c.  Özkaynak
d.  Menkul Kıymet

96.  İşletmenin ticari ilişkileri ile satılan mal ya da hizmetler sonucu oluşan senetsiz ve senetli alacaklarının izlendiği alacaklara ne ad verilir?
a. Ticari Alacaklar
b.  Diğer Alacaklar
c.  Şüpheli ticari Alacaklar
d.  Ortaklardan Alacaklar

97.  Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
Gen.Yön.Gid.  Hs  XX
İnd.  Kdv Hs                      XX
Kasa Hs                             XX
a. Peşin Mal Alışı
b.  Peşin Mal Satışı
c.  Peşin Gider Ödemesi
d.  Peşin Kdv Alımı

98.  Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
SatıcılarHs                        XX
Alacak Sen. Hs                             XX
a. Satıcıdan Senet alınması
b.  Satıcıya Senet Cirolanması
c. Alıcıya Senet Cirolanması
d.  Alıcıdan Senet alınması

99.  Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
 Satıcılar Hs                      XX
 Ver.Çek.Hs.                                 XX
a. Satıcıya mala karşılık çek verilmesi
b.  Satıcıya mala karşılık senet verilmesi
c.  Satıcıya borca karşılık çek verilmesi
d.  Satıcıdan borca karşılıkçek alınması

100.    Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
 Öd.  Ver.Fonlar Hs          XX       
 KasaHs                                         XX
a. Vergi Ödemesi
b.  Vergi İadesi
c.  Vergi Tahsili
d.  Hiçbiri

101.    Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
Personele Borç Hs.           XX
Kasa Hs.                                       XX
a.  Personelden Borç Alımı
b.  Personele Ödeme Yapılması
c.  Personele Avans Verilmesi
d.  Personele Tazminat Verilmesi

102.          Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
Tic.  Mal.Hs.               XX
İnd.  Kdv Hs                 XX
Borç Senetleri Hs                               XX       
a.  Senetli mal alışı
b.  Veresiyeli mal alışı
c.  Senetli İlk.mad.  alışı
d.  Senetsiz ilk.mad Alışı

103.    Aşağıda ki kayıt hangi işleme aittir?
Personele Borç Hs.     XX
Kasa Hs.                                             XX
a.  Personelden Borç Alımı
b.  Personele Ödeme Yapılması
c.  Personele Avans Verilmesi
d.  Personele Tazminat Verilmesi

104.    Muhasebe hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.Ana hesaplara yevmiye kaydı yapılabilir
b.Grup ve muavin hesaplara yevmiye kaydı yapılabilir
c.Aktif ve Pasif hesaplar, bilanço hesaplarıdır
d.Ana hesabın borç ve alacak toplamları, tüm altındaki muavin hesapların borç ve alacaklarının toplamından oluşur

105.          Kasa : 120 Alacaklar : 200 Banka : 250 Borçlar : 70 Mallar : 400 Bir isletmenin bilanço kalemleri yukarıdaki gibi olduğuna göre isletmenin sermayesi kaç liradır?
  a.770
  b.900
  c.970
  d.1040

106.          Bir muhasebe dönemi ne kadardır?
  a.2 Yıl
  b.3 Yıl
  c.1 Yıl
  d.6 Ay

107.    Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesaplarından değildir?
a.320              
b.600              
c.620              
d.690

108.          Bir hesap dönemi içerisinde yapılan her türlü mal ve hizmet satışları hangi hesapta izlenir?
a.100 Kasa Hesabı                            
b.600 Yurt İçi Satış Hesabı
c.153 Ticari Mallar                           
d.101 alınan çekler

109.          İşletmenin almış olduğu mal hizmetlerin KDV sini izlediği hesap hangisidir?
a.191–01 İndirilecek KDV hesabı                 
b.190–01 Devreden KDV hesabı
c.391–01 Hesaplana KDV hesabı                  
d.360–01 Ödenecek Vergi Fon. Hesabı

110.          Aşağıdakilerden hangisi Muhasebede kullanılan Fişlerden değildir?
a.Mahsup fişi             
b.Tahsil fişi                
c.Tediye fişi               
d.Nakit fişi

111.          Kasa Modülünde yapılan tahsilât işleminden sonra muhasebede hangi fiş düzenlenir?
a.Mahsup fişi             
b.Tahsil Fişi    
c.Tediye Fişi   
d.Nakit Fişi

112.          İşletmenin sattığı mal ve hizmetler karşılığı aldığı çekleri hangi hesapta izlenir?
a.103–01
b.101–01
c.102–01
d.100–01

113.          İşletmenin aylık KDV hesaplarında aşağıdaki şekilde bir durum söz konusudur. Buna göre KDV durumu nasıl olacaktır?
       191
İnd. KDV Hes.                       15 TL
       391
Hes. KDV Hes.                      25 TL
a.10 TL Ödenecek KDV
b.15 TL Ödenecek KDV
c.10 TL Devreden KDV
d.15 TL Devreden KDV          

114.          İşletme X firması 50 TL tutarında (%18 KDV hariç) mal satın almış bedelini nakden ödemiştir Yevmiye kaydı nasıl olur?
a.100 Kasa                  59 Borç
                        153
Tic. Mal.  50 Alacak
                        191
İnd. KDV   9 Alacak
b.600 Yurt İçi Sat.       50 Borç
    391
Hes. KDV                     9 Borç
                        100
Kasa                     59 Alacak
c.153 Tic. Mal.                       50 Borç
    191 İnd. Kdv                       9 Borç
                        100 Kasa                     59 Alacak

d.100 Kasa                  59 Borç
                        600
Yu. İç. Sat.            50 Alacak
                        391
Hes. KDV                 9 Alacak

115.          5000 TL tutarında yapılan bir satış sonrasında çek alınmış bu çek hangi hesaba nasıl kaydedilir?
a.103 Borç Hanesine
b.101 Alacak Hanesine
c.101 Borç Hanesine
d.103 Alacak Hanesine

116.          Aşağıdaki KDV tutarlarına göre hangisinde KDV ödenir?
İndirilecek KDV         Hesaplanan KDV
a.50 TL                        80 TL  
b.80 TL                        20 TL  
c.90 TL                        70 TL  
d.100 TL                      100 TL

117.          Aşağıdakilerden hangisi Muavin hesaptır?
a.100
b.100–01
c.102–01
d.100–01–001

118.          Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?
a.Alıcının mala karşılık çek alması
b.Alıcının mala karşılık senet alması
c.Alıcının açık hesaba karşılık çek ve sent vermesi
d.Alının aldığı mal karşılığı çek vermesi

119.    Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?
Kasa xx
Alınan Çekler             xx
a.Müşteriden çek alınması
b.Satıcıya çek verilmesi
c.Satıcıdan çek iadesi
d.Müşteri çekinin tahsili

120. 10,000 Tl lik satış faturasının vadesi geldiğinde bize 8,000 Tl. ödeme yaparlarsa alıcı hesabı ne olur?
  a. 2000 Tl borç bakiye verir
  b. 2000 Tl. alacak bakiye verir
  c. Müşteri alacaklı olur.
  d. Satıcı alacaklı olur.

 

Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe (Eta7& EtaSql)

121.    Eta7 programında satış faturalarında fatura numaralarının otomatik verilmesi için hangi tanımlama yapılmalıdır?
a. Servis/Sabit Tanımlar/Saha Boyları
b.  Servis/Sabit Tanımlar/Kdv Oranları
c.  Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler
d.  Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları

122.    Eta7programında aynı müşteriden gelen birden fazla çeki işlemek için aşağıdaki alanlardan hangisi kullanılır?
a. Müşteri Çek Kartı/Yeni Kart
b.  Müşteri Çek Hareketi/Yeni Bordro
c.  Müşteri Çek Kartı/Hareket Fişi
d.  Müşteri Çek Hareketi/Diğer İşlemler

123.    Eta7 programında çek alım bordrosunda alınan çeklerin ortalama vadesini ve vade farkını hesaplamak için ne yapılır?
a. F6
b.  F7
c.  F8
d.  F9

124.    Eta7 programında işletmenin kendi düzenlediği çek hangi adı alır?
a. Firma Çeki
b.  Müşteri Çeki
c.  Banka Çeki
d.  Satıcı Çeki

125.    Eta7 programında müşteriden gelen çeklerin satıcıya gönderilmesinde çekler hangi pozisyonu alır?
a. Portföy
b.  Tanzim
c.  Ciro
d.  Miade

126.    Eta7 programında satıcıya gönderilmiş bir çekin geri iade edilmesi durumunda, bu işlem aşağıdakilerden hangisinde yapılmalıdır?
a. M.Çek Hareketi/Çek Girişi
b.  M.Çek Hareketi/Çek Çıkışı
c.  M.Çek Hareketi/Diğer İşlemler
d.  M.Çek Kartı/Eski Kart

127.    Eta7 programında müşteri çekinin işletmenin elinde bulunduğu pozisyon aşağıdakilerdenhangisidir?
a. Portföy
b.  Ciro
c.  Tanzim            
d.  Miade

128.    Eta7 programında satıcıya çek çıkışı yapılacağında elde bulunan çeklerden seçim yapmak içinaşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a. F7 Çek Seç
b.  F8 Çek Seç
c.  F9 Çek Seç
d.  Shift-F8 Çek Seç

129.    Eta7 programında işletme tarafından düzenlenen senetler hangi pozisyonu alır?
a. Portföy
b.  Ciro
c.  Tanzim
d.  Miade

130.    Eta7 programında yanlış girildiği sonradan fark edilen bir müşteri çekinin düzeltme işlemi nasıl yapılır?
a. İlgili Çek Kartı Düzeltilip, Kaydedilir.
b.  İlgili Bordro Düzeltilip, Kaydedilir.
c.  İlgili Cari Kartı Düzeltilip, Kaydedilir.
d.  İlgili Muhasebe Fişi Düzeltilip, Kaydedilir.

131.    Eta7 programında müşteri çeklerinin belirli bir gündeki reel (vade farkı düşüldükten sonraki) değeri aşağıdaki raporlardan hanginden alınır?
a. Reeskont Raporu
b.  Ödeme Raporu
c.  Yaşlandırma Raporu
d.  Finans Analizi

132.    Eta7 programında çek/senet raporlarında ödeme raporları ve yaşlandırma raporları için aşağıdakiseçeneklerden hangisi doğrudur?
a. Ödeme geçmişe-yaşlandırma geleceğe yöneliktir.
b.  Ödeme geleceğe-yaşlandırma geçmişe yöneliktir.
c.  Ödeme bugüne-yaşlandırma geçmişe yöneliktir.
d.  Yaşlandırma bugüne-ödeme geleceğe yöneliktir.

133.    Eta7 programında muhasebe modülüne ilk girişte kullanıcıdan hangi veriler istenir?
a. Çalışılacak Gün.Ay.Yıl
b.  Kullanıcı Adı Ve Parolası
c.  Çalışılacak Ay Ve Yıl
d.  Çalışılacak Yıl

134.    Eta7 programında Eski stok kartlarında, kartlar üzerinde gezinti yaparken , bir sonraki karta geçmek için hangi tuştan yararlanılır?
a. Ctrl + Pagedown
b.  Shıft + Pagedown
c.  Alt + Pagedown
d.  Pagedown

135.    EtaSql’de şirket hangi program ile açılır ?
a.  EtaSql
b.  EtaSqlSys
c.  EtaSqlCon
d.  EtaSqlIns

136.    EtaSql’de Fatura kalemlerinde yer alan sahalar nereden tanımlanarak eklenir veya kaldırılır ?
a.  Fatura/Servis/Sabit tanımlar/Saha boyları
b.  Fatura/Raporlar/Saha boyları
c.  Fatura/Servis/Sabit tanımlar/Saha tanımları
d.  Fatura/Servis/Sabit tanımlar/Kart dizaynları

137.    EtaSql’de Cari Kartında yer alan seviye no için aşaıdakiler den hangisi doğrudur ?
a.  Açılan cari kartının seviyesini ifade eder
b.  Cari kartlarını sınıflandırmayı sağlar
c.  Cari kartını tanımlayan kullanıcının seviyesini ifade eder
d.  Cari karının kodu ile bağlantılı bir numaradır

138.    EtaSql’de Kullanıcı seviye numarası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a.  Sistemde en büyük yetkiye sahip işlem seviye numarası, en küçük olan numaradır.
b.  Büyük seviye numarasına sahip kullanıcalar, küçük seviye numarasına sahip kullanıcılar tarafından yapılan işlemleri değiştirebilir ama silemez.
c.  Büyük seviye numaralı kullanıcaların yaptığı işlemler, küçük seviye numaralı başka bir kullanıcı tarafından değiştirilebilir, silinebilir
d.  Aynı seviyedeki kullanıcılar birbirlerinin yaptıkları işlemleri değiştirebilir, silebilir.

139.    EtaSql’de kullanıcı kartında yer alan ilk şirket ifadesi için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a.  Bu kullanıcının programa girişinde otomatik olarak yüklenecek şirketi ifade eder.
b.  Bütün kullanıcılar programa ilk girişinde bu şirket yüklenir.
c.  Yeni bir şirket açılmasını sağlar.
d.  Belirtilen şirkete bu kullanıcıdan başka kimsenin girmesini engeller

140.    EtaSql’de Şirket bilgileri modülünde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?
a.  Vergi dilimlerinin tanımlanması
b.  Depo takibinin eklenmesi/kaldırılması
c.  Çalışılacak bordro ayının belirlenmesi
d.  Cari kodu, stok kodu gibi kodların değiştirilmesi

141.    EtaSql’de Stok devir değerleri, stok sayım bilgileri, depolar arası giriş/çıkış bilgileri hangi bölümden işlenir ?
a.  Fatura/Fatura/Yeni Fatura/Alım Faturası
b.  Stok/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler
c.  Stok/Stok Kartı/Yeni Kart
d.  Stok/Stok Haretek Fişi/Yeni Fiş

142.    EtaSql’de fişlerde, fiş kalemleri arasında boş satır açma işlemi hangi tuş yardımıyla yapılır ?
a.  Shift+Ins
b.   Ctrl+Del
c.  Ctrl+Ins
d.  Ctrl+PgDn

143.     Bütün modüller için yeni fiş ekranında karşımıza gelen pencerede sadece istenen fiş tiplerinin kalması nasıl sağlanır ?
a. İlgili modülün Servis/Sabit Tanımlar/Saha tanımları
b.  İlgili modülün Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler
c.  İlgili modülün Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları
d.  İlgili modülün Servis/Sabit Tanımlar/Evrak no tanımları

144.    EtaSql’de Stoklara ilişkin giriş çıkış hareketlerini detaylı olarak görmek istendiğinde hangi rapor alınmalıdır ?
a.  Bakiye Listesi
b.  Fiziki Envanter
c.  Fiyat Listesi
d.  Stok Ekstresi

145.    EtaSql’de Stok/Stok Kartı/Eski kart bölümünde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz ?
a.  Yeni kart ekleme
b.  Kart bilgilerinde değişiklik yapma
c.  Kart bilgilerini yazdırma
d.  Kartı Silme

146.    EtaSql’de stoklara ait fiyatlar toplu olarak nereden değiştirilir?
a.  Stok/stok kartı/ Eski Kart
b.  Stok/Servis/Dosya İşlemleri/Stok toplu fiyat değişikliği
c.  Stok/servis/Dosya İşlemleri/Stok fiyat değişikliği
d.  Stok/Servis/Sabit tanımlar/Parametreler

147.    EtaSql’de bir stok kartının kodunun yanlış yazıldığı farkedilmiştir. Bu değişiklik nereden yapılır ?
a.  Stok
b.   EtaSqlSys
c.  Şirket Bilgileri
d.  Veri aktarımı

148.    EtaSql’de stok kartında hangi sayfa sekmeleri bulunur ?
a.  Anasayfa, Ek bilgiler, Üretici Bilgileri, Resimler
b.   Anasayfa,Ek Bilgiler, Bağlantılar, Resimler
c.  Anasayfa, Ek Bilgiler, Kimlik Bilgileri, Resimler
d.  Anasayfa, Ek Bilgiler, Adres Bilgileri, Resimler

149.    EtaSql’de stok hareket fişi ile girilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a.  Fatura Modülüne kayıt yapılır
b.  Cari Modülüne Kayıt yapılır
c.  Stok dışında hiçbir modüle kayıt yapılmaz
d.  Muhasebe modülüne kayıt yapılır

150.    EtaSql’de daha önceden açılmış cari kartında değişiklik yapmak, incelemede bulunmak, yazdırmak veya iptal etmek işlemleri hangi bölümde yapılabilir ?
a. Yeni kart
b.  Hareket fişi
c. Eski kart

d. Detay bilgi

151.    EtaSql’de bir müşteriden tahsil edilen nakit para nereden kaydedilir ?
a. Tediye Fişi
b.   Virman Fişi
c.  Tahsil Fişi
d.  Giriş Fişi

152.    EtaSql’de cari raporlarında yer alması istenen sahalar, rapor kıstas ekranında yer alan hangi seçenek ile ayarlanır ?
a.  Saha boyları
b.  Saha tanımları
c.  Parametreler
d.  Saha tipleri

153.    EtaSql’de cari raporlarında, fiş tipleri, işlem cinsleri, ve kaynak program bazında raporun filtrelenmesi hangi seçenekle ayarlanır.
a.  Saha boyları
b.  Saha tanımları
c.  Parametreler
d.  Saha tipleri

154.    EtaSql’de cari hesapların muhasebe kodları hangi sayfa sekmesinde girilir ?
a.  Muhtelif parametreler
b.   Ek bilgiler
c.  Bağlantılar
d.  Diğer bilgiler

155.    EtaSql’de cari hareketlerini tarihsel sırayla, fatura ayrıntıları ile birlikte veren rapor aşağıdakilerden hangisidir ?
a.  Cari hareket listesi
b.  Ekstre
c.  Stoklu ekstre
d.  Bakiye listesi

156.    EtaSql’de ilgili cari kartla bağlantılı olarak çalışacak banka hesap bilgileri, kefil bilgileri, muhasebe hesap kodları ve adres seçim bilgileri hangi sayfa sekmesinde tanımlanır.
a.  Muhtelif parametreler
b.   Bağlantılar
c.  Ek bilgiler
d.  Diğer bilgiler

 

157.     EtaSql’de cari kartı/ek bilgiler sayfa sekmesinde yer alan açıklama saha başlıkları, Baba adı, Doğum yeri şeklinde değiştirilmek istenirse bu tanımlama nereden yapılabilir ?
a.  Cari/servis/Fiş tip tanımları
b.  Cari/Servis/Saha tanımları
c.  Cari/Servis/başlık tanımları
d.  Cari/servis/parametreler

158.    EtaSql’de cari kartında yer alan, çalışma kontrolü sahası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
a.  İzin ver seçeneği vardır
b.   İzen verme seçeneği vardır
c.  İptal et seçeneği vardır
d.  Uyar seçeneği vardır

159.    EtaSql’de kaç tip fatura fiş tipi kayıt edilebilir ?
a.  8
b.   10
c.   6
d.  12

160.    EtaSql’de mal alımına ait satıcıdan gelen fatura hangi fiş tipi ile kaydedilir ?
a.  Alım
b.   Yurt içi satış
c.  Yurtdışı satış
d.   Yurtiçi alım

161.    EtaSql’de işletmeye gelen elektrik, su, doğalgaz faturası hangi fiş tipi ile kaydedilir ?
a. Alım
 b.  Gelir
c.  Gider
d.  Satış

162.    EtaSql’de işletmenin yaptığı ihracata ait fatura hangi fiş tipi ile kaydedilir ?
a.  Alım
b.   Yurt içi satış
c.  Yurtdışı satış
d.  Yurtiçi alım

163.    EtaSql’de faturada, mal bazında kdv hesaplanması için aşağıdakilerden hangi tanımlama yapılmalıdır ?
a.  Stok kartı/Fiyat bilgileri bölümünde fiyatlar için kdv tanımlanmalıdır.
b.   Her fatura keserken, fatura satırlarında Kdv oranları her kalem için belirtilmelidir.
c.  Fatura/vergiler sekmesinde Kdv oranı belirtilmelidir.
d.  Stok kartı/Kontrol parametreleri bölümünde Kdv oranı belirtilmelidir.

164.    Fatura keserken cari kartlar çağrıldığında vade bilgisinin otomatik gelmesi nasıl sağlanır ?
a.  Her  cari kartının ek bilgiler sayfasındaki muafiyet günü bölümüne kaç günlük vade uygulanacaksa yazılır.
b.  Her fatura keserken manuel girilmelidir.
c.  Cari/servis/parametreler bölümünden tanımlanmalıdır
d.  Cari/Servis/Fiş tip tanımları bölümünden tanımlanmalıdır.

165.    EtaSql’de müşteriye düzenlenen faturanın (e-fatura)e-posta ile gönderilebilmesi için ne yapılmalıdır ?
a.  Görüntüleme ekranında F6 Export tuşu ile
b.   Görüntüleme ekranında F5 E-posta tuşu ile
c.  Görüntüleme ekranında F4 Yazdır tuşu ile
d.  Görüntüleme ekranında F7 Fiş listesi tuşu ile

166.     EtaSql’de düzenlenen bir fatura hangi dosya biçimi ile kaydedilemez ?
a.  Pdf
b.   Doc
c.  Htm
d.  Ppt

167.    EtaSql’de fatura kalemlerinde yer alan depo takibini istenmesi nasıl kaldırılabilir ?
a.  Şirket bilgileri modülünde Stok parametrelerinden
b.  Şirket bilgileri modülünde Fatura parametrelerinden
c.  Şirket bilgileri modülünde Stok-2 parametrelerinden
d.  Şirket bilgileri modülünde Fatura-2 parametrelerinden

168.    EtaSql’de paket kartı tanımlama hangi modülde yapılır ?
a.  Stok
b.  Fatura
c.  Stok-2
d.  Fatura-2

169.    Düzenlenmiş bir faturanın bir bilgisayardan başka bilgisayara taşınması nasıl yapılabilir ?
a.  Fatura ekranında kayıt düğmesi seçenek okunda yer alan transfer işlemleri
b.   Fatura ekranında yazdır düğmesi seçenek okunda yer alan transfer işlemleri
c.  Fatura ekranında liste düğmesi seçenek okunda yer alan transfer işlemleri
d.  Fatura ekranında detay bilgi düğmesi seçenek okunda yer alan transfer işlemleri

170.    EtaSql’de kayıt edilmiş bir faturanın bulunması için hangi işlem yapılır ?
b.   Fatura/Eski Fatura/ F7  Liste tuşu ile
a.  Fatura/Eski Fatura/ F2 Ara tuşu ile
c.  Fatura/Eski Fatura/ F3 tuşu ile
d.  Fatura/Eski Fatura/ F8 parametre tuşu ile

171.     EtaSql’de kayıt edilmiş faturalar hangi yöntemle yazdırılamaz ?
a.  Yeni Fatura
b.   Eski fatura
c.  Toplu fatura basımı
d.  Tekli fatura basımı

172.    EtaSql’de satış faturalarına otomatik numara verdirilmesi nasıl sağlanabilir ?
a.  Parametreler
b.   Fiş Tip tanımları
c.  Evrak No tanımları
d.  Saha Tanımları

173.    EtaSql’de irsaliye düzenlendiğinde aşağıdakilerden hangi modüle kayıt yapılır ?
a.  Stok
b.  Muhasebe
c.  Cari
d.  Kasa

174.    EtaSql’de irsaliyelerde istenene kolonların yer alması veya almamasına ait tanımlama nereden yapılır ?
a.  Parametreler
b.   Fiş Tip tanımları
c.  Evrak No tanımları
d.  Saha Tanımları

175.    EtaSql’de irsaliyelerin faturalanması hangi yöntemle yapılamaz ?
a.  Eski irsaliyeden
b.   Yeni irsaliyeden
c.  Tekli Faturalamadan
d.  Toplu faturalamadan

176.    EtaSql’de irsaliyelerin toplu faturalaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez ?
a.  Bütün carilere ait faturalar birleştirilebilir
b.   Aynı cariye ait irsaliyeler birleştirilebilir
c.  Stok kodu aynı olanlar birleştirilebilir
d.  Her irsaliye için ayrı fatura düzenlenebilir

177.    EtaSql’de müşterimizin işletmemizden talep ettiği mallar hangi sipariş tipi olarak işlenir ?
a.  Satış açma
b.   Alış açama
c.  Satış kapama
d.  Alış kapama

178.    EtaSql’de müşteriden alınan siparişin teslimatı hangi yöntemle yapılmaz ?
a.  Satış kapama/ F7 Fiş listesinden, şatış açma fişi seçlerek, seçilerek
b.   Satış kapama/ Fiş satırlarından, teslimat takip no sahasından istenen stok seçilerek
c.  Satış kapama/ Detay/ Toplu sipariş karşılama 
d.  Satış açma/ Detay/ Toplu sipariş karşılama   

179.    EtaSql’de sipariş İrsaliyeleştirimesi nasıl yapılır ?
a.  Sipariş/ Eski sipariş
b.   Sipariş/ Tekli irsaliyeleme
c.  Sipariş/ Toplu irsaliyeleme
d.  İrsaliye/ Eski irsaliye

180.    EtaSql’de siparişin mal bazında yapılması için, kapama fişndeki hangi kolondan yararlanılır ?
a.  Benzer stok kodu
b.   Özdeş stok kodu
c.  Teslimat takip no
d.  Teslimat tarihi

181.    EtaSql’de müşteriden gelen siparişlerin topluca kapatılması için, satış kapama fişinde cari kodu seçildikten sonra hangi işlem seçilmelidir ?
a.  Satış kapama/ Detay/ Toplu sipariş karşılama 
b.   Satış kapama/ Detay/ Toplu irsaliyeleme 
c.  Satış kapama/ Detay/ Toplu faturalama 
d.  Satış kapama/ Detay/ Toplu sipariş 

182.    EtaSql’de teslim edilecek sipariş kalemlerinden seçim nasıl yapılır ?
a.  Ctrl + tıklama
b.   Shift + tıklama
c.  Alt + tıklama
d.  AltGr + tıklama

183.    EtaSql’de aşağıdaki hangi tip siparişler irsalyeleştirilebilir veya faturalaştırılabilir ?
a.  Satış açma
b.   Satış kapama
c.  Alış açma
d.  Yurtdışı satış açma

184.    EtaSql’de işletmede birden fazla kasa kullanılıyorsa, her kasanın ayrı izlenmesi için hangi işlem yapılmalıdır ?
a.  Kasa modülünde kasalar tanımlanmalıdır
b.   İşlemler cari hareket fişinden yapılmalıdır
c.  İşlemler muhasebe fişinden yapılmalıdır
d.  Ödeme ve tahsilatlar cari hareket fişinden yapılır

185.    EtaSql’de kasa da yapılan işlemlerin muhasebeleştirilebilmesi için ne yapılmalıdır ?
a.  Her kasa işlemi, muhasebe fişlerinden ayrıca işlenmelidir.
b.   Kasalar tanımlanırken, ek bilgiler sayfasından muhasebe kodları girilmelidir.
c.  Ödeme ve tahsilatlar cari hareket fişinden yapılır
d.  İşlemler muhasebe fişinden yapılmalıdır

186.    EtaSql’de müşteriden yapılan nakit tahsilat hangi fiş ile yapılır ?
a.  Kasa muhtelif işlemler fişi
b.   Kasa virman fişi
c.  Kasa tahsil fişi
d.  Kasa tediye fişi

187.    EtaSql’de bir kasadan diğer kasaya para aktarılması söz konusu olduğunda, hangi tip fiş düzenlenmelidir ?
a.  Kasa muhtelif işlemler fişi
b.   Kasa virman fişi
c.  Kasa tahsil fişi
d.  Kasa tediye fişi

188.    EtaSql’de A kasasından, B kasasına para aktarılması işleminde kasalar arasında nasıl bir ilişki olur ?
a.  A kasası borçlanır, B kasası alacaklanır
b.   A kasası alacaklanır, B kasası borçlanır
c.  A kasası borçlanır, B kasası borçlanır
d.  A kasası alacklanır, B kasası alacaklanır

189.    EtaSql’de cari kartlarına ait kasa hareketlerinin cari kartları bazında gruplanmış dökümleri aşağıdaki raporlardan hangisi ile alınır.
a.  Mizan
b.   Cari bazlı kasa raporu
c.  Ekstre
d.  Kasa virman raporu

190.    EtaSql’de Kasa ilk tanımlandıktan sonra, kasa mevcudu hangi fiş yardımı ile girilir ?
a.  Kasa tahsil fişi
b.   Kasa Tediye fişi
c.  Kasa Devir fişi
d.  Kasa muhtelif işlemler fişi

191.    EtaSql’de kasalarda bulunan mevcut paraları hangi raporla alınır ?
a.  Ekstre
b.   Bakiye listesi
c.  Kasa hareket listesi
d.  Cari bazlı kasa ekstresi

192.    EtaSql’de bir kasanın hareketlerini ayrıntılı olarak veren rapor hangisidir ?
a.  Ekstre
b.   Bakiye listesi
c.  Kasa hareket listesi
d.  Cari bazlı kasa ekstresi

193.    EtaSql’de tahsilat tutarı kasa tahsil fişinin hangi kolonuna yazılır ?
a.  Tutar
b.   Miktar
c.  Borç
d.  Alacak

194.    EtaSql’de banka hesapları tanımlanmadan önce hangi işlem yapılmalıdır ?
a.  Banka an kodları tanımlanır
b.   Banka şube kodları tanımlanır
c.  Kasalar tanımlanır
d.  Banka hesap tipleri tanımlanır

195.    EtaSql’de kredi kartı ile yapılan tahsilatlar hangi modülden kaydedilir ?
a.  Kasa
b.   Banka
c.  Cari
d.  Fatura

196.    EtaSql’de bankaya para yatırılması işleminde hangi fiş düzenlenir ve işlem tutarı hangi kolona yazılır ?
a.  Banka Tahsil Fişi
b.   Kasa Tahsil Fişi
c.  Banka tediye fişi
d.  Kasa tediye fişi

197.    EtaSql’de bankadan para çekilmesi işleminde hangi fiş düzenlenir ve işlem tutarı hangi kolona yazılır ?
a.  Banka Tahsil Fişi
b.   Kasa Tahsil Fişi
c.  Banka tediye fişi
d.  Kasa tediye fişi

198.    EtaSql’de bir müşterimizden gelen havale veya eft için hangi fiş düzenlenir ve işlem tutarı hangi kolona yazılır ?
a.  Banka Tahsil Fişi, borç kolonuna
b.   Banka Tahsil Fişi, alacak kolonuna
c.  Banka tediye fişi, borç kolonuna
d.  Kasa tediye fişi, alacak kolonuna

199.    EtaSql’de bir banka hesabımızdan başka bir banka hesabımıza para aktarma işlemi nasıl gerçekleştirilir ?
a.  Banka Tahsil fişi
b.   Kasa virman fişi
c.  Banka virman fişi
d.  Kasa tediye fişi

200.    EtaSql’de bir banka hesabına ait hareketlerin dökümü hangi raporla alınır ?
a.  Ciro listesi
b.   Bakiye listesi
c.  Ekstre
d.  Detay raporu

201.    EtaSql’de banka hesaplarındaki son mevcutlar hangi raporla alınır ?
a.  Ciro listesi
b.   Bakiye listesi
c.  Ekstre
d.  Detay raporu

202.    EtaSql’de banka hesaplarına yapılan işlemlerin muhasebeleştirilebilmesi için hangi tanımlama yapılmış olmalıdır ?
a.  Her banka işlemi, muhasebe fişlerinden ayrıca işlenmelidir.
b.   Bankalar tanımlanırken, ek bilgiler sayfasından muhasebe kodları girilmelidir.
c.  Bankaya yapılan ödeme ve tahsilatlar cari hareket fişinden yapılmalıdır
d.  İşlemler muhasebe fişinden yapılmalıdır

203.    EtaSql’de banka hesaplarının günlük, aylık ve haftalık olarak işlem bazında durumunu gösteren rapor aşağıdakilerden hangisidir ?
a.  Banka ciro listesi
b.   Banka dönemsel durum raporları
c.  Banka Ekstresi
d.  Banka detay raporları

204.     EtaSql’de müşteriden alınan çeklerin girişi nereden yapılır?
a.  Çek-Senet/ Çek Senet Hareketi/Yeni Fiş
b.  Çek-Senet/Çek Senet Hareketi/Yeni Kart
c.  Çek-Senet/Çek Senet Hareketi/Yeni Bordro
d.  Çek-Senet/Çek Senet Kartı/Yeni Bordro

205.    EtaSql’de işletmemizin düzenleyip satıcılara verdiği çekler hangi fiş ile kaydedilir?
a.  Firma Çek Giriş
b.   Müşteri Çek Giriş
c.  Müşteri Çek Çıkış
d.  Firma Çek Çıkış

206.    EtaSql’de müşteriden alınan seri çeklerin kaydı nasıl yapılır?
a.  Ctrl+F8 (Toplu çek/senet oluşturma)
b.  Ctrl+F7 (Toplu çek/senet oluşturma)
c.  Shift+F8 (Toplu çek/senet oluşturma)
d.  Shift+F7 (Toplu çek/senet oluşturma)

207.    EtaSql’de portföyde bulunan çekler aşağıdakilerdan hangilerine çıkış yapılabilir?
a.  Sadece satıcıya
b.   Müşteri veya satıcıya
c.  Müşteri veya Bankaya
d.  Satıcı veya Bankaya

208.    EtaSql’de portföyde bulunan senetler hangi fiş ile tahsil edilir ?
a.  Çeksenet hareketi/Yeni Fiş/Müşteri Çek Kapama Fişi
b.   Çeksenet hareketi/Yeni Fiş/Müşteri Senet Kapama Fişi
c.  Çeksenet hareketi/Yeni Fiş/Müşteri Senet Çıkış Fişi
d.  Çeksenet hareketi/Yeni Fiş/Müşteri Senet Çıkış Fişi

209.    EtaSql’de bankaya tahsile verilen çekin hesaba geçilmesihangi fiş ile yapılır ?
a.  Çeksenet hareketi/Yeni Fiş/Müşteri Çek Kapama Fişi, kart tipi Cari seçilir
b.  Çeksenet hareketi/Yeni Fiş/Müşteri Çek Çıkış Fişi, kart tipi Cari seçilir
c.  Çeksenet hareketi/Yeni Fiş/Müşteri Çek Kapama Fişi, kart tipi Banka seçilir
d.  Çeksenet hareketi/Yeni Fiş/Müşteri çek Çıkış Fişi, kart tipi Banka seçilir

210.    EtaSql’de firmamızın düzenlediği çekin çıkışı aşağıdakilerden hangi tarafa yapılır?
a.  Banka veya satıcıya
b.  Sadece Bankaya
c.  Sadece Satıcıya
d.  Satıcı, banka veya müşteriye

211.    EtaSql’de Müşteri çekinin satıcıya gönderildiği pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Portföy
b.  Porföy-F
c.  Ciro-B
d.  Ciro

212.    EtaSql’de çek kart listesi işin aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a.  Sadece portföyde bulunan çekler listelenebilir
b.  Sadece bankaya tahsil edilen çekler listelenebilir
c.  İstenen pozisyon kodları son pozisyon kodları bölümüne eklenerek listelenebilir
d.  Sadece portföydeki ve satıcılara ciro edilmiş çekler listelenebilir

213.    EtaSql’de yeni bir muhasebe hesabı nasıl tanımlanır ?
a.  Muhasebe/Hesap Planı/Yeni Hesap
b.  Muhasebe/Hesap Planı/Eski Hesap
c.  Muhasebe/Muhasebe Fişi/Yeni Hesap
d.  Muhasebe/Hesap Fişi/Yeni Fiş

214.    EtaSql’de hesap tanımlarken aşağıdakilerden hangihesaplarda hesap özellikleri işaretlenmesi gerekmez?
a.  Gelir
b.  Gider
c.  Kasa
d.  Alıcı

215.    EtaSql’de müşteriden nakit para alındığında muhasebede hangi tip fiş düzenlenir?
a.  Mahsup fişi
b.  Gelir Fişi
c.  Tediye Fişi
d.  Tahsil Fişi

216.    EtaSql’de üretilecek ürünün üretilmesinde hangi hammaddelerinne kadar miktartda kullanılacağının tanımlanması ne ile yapılır?
a.  Emir Açma Fişi
b.  Emir Kapama Fişi
c.  Reçete Kartı
d.  Rota Kartı

217.    EtaSql’de üretilmesi istenen mamül miktarının bildirildiği kayıda ne denir?
a.  Emir Açma Fişi
b.  Emir Kapama Fişi
c.  Reçete Kartı
d.  Rota Kartı

218.    EtaSql’de üretimin fiilen gerçekleştirilmesinden sonra düzenlenen fiş hangisidir?
a.  Emir Açma Fişi
b.  Emir Kapama Fişi
c.  Reçete Kartı
d.  Rota Kartı

219.    EtaSql’de üretim gerçekleştikten sonra, stok hareketlerinde nasıl bir değişiklik olur? a.  Hammadde stoklarında artış, mamül stoklarında azalış olur.
b.  Hammadde stoklarında artış, mamül stoklarında azalış olur.
c.  Hammadde stoklarında azalış, mamül stoklarında artış olur.
d.  Hammadde stoklarında azalış, mamül stoklarında azalış olur.

220.    EtaSql’de çalışanların vergi dilimleri nereden tanımlanır?
a.  EtaSqlSys/Ortak tanımlar
b.  EtaSql/Bordro
c.  EtaSql/Şirket bilgileri
d.  EtaSql/Cari

221.     
0                -8700   %15
8700         -22000            %20
22000       -50000            %27
50000       -                      %35
Yukarıda yer alan gelir vergisi dilimleri tablosuna göre 40,000 tl yıllık ücret alan bir çalışan ne kadar gelir vergisi öder?
a.  9,625
b.  8,825
c.  10,800
d.  8,000

222.    EtaSql’de Çalışanların ay içerisinde çalıştığı gün sayısı, fazla mesai v
b.  bilgilerin girildiği kayıta ne ad verilir?
a.  Personel Sicil kartı
b.  Puantaj kartı
c.  Parametre kartı
d.  Personel Cari kartı

223.    EtaSql’de her çalışanın sicil no, adı v
b.  sabit bilgilerinin kaydı nerede tutulur?
a.  Personel Sicil kartı
b.  Puantaj kartı
c.  Parametre kartı
d.  Personel Cari kartı

224.    EtaSql’de aşağıdakilerden hangisi personel sicil kartında yer alan bilgilerden değildir?
a.  Adı Soyadı
b.  İşe giriş tarihi
c.  Brüt ücret
d.  Sgk matrahı

225.    Eta7 de kayıtlı bir şirkete ait veriler, EtaSql’ e hangi programla aktarılır?
a.  EtaSql
b.  EtaSqlSys
c.  EtaSqlCon
d.  EtaSqlIns