1.     Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerindendir?
A) Görsel bir işletim sistemi olması
B) Grafik tabanlı bir işletim sistemi olması
C) Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi
D) Hepsi

2.     Windows  hangi gruba girer?
A) Editör programları                        B) Veri tabanı    
C) Grafik programları                        D) İşletim sistemleri

3.     Windows 7’de Aşağıdaki dosyalardan hangisi bir programı bilgisayara yüklenmesini başlatmaz?
A) Kur                               B) Setup                        C) Install                       D) Uninstall

 

4.     Windows’ta  aktif olan bir pencere hangi kısa yol tuşu ile kapatılır?
A) Alt   + F4                     B) Ctrl + F4                                      C) Shıft+ F4                  D) Alt   + End

 

 

5.     Yandaki Pencerede bulunan butonun görevi nedir?  
A) Yardım                        B) Kapat                        C) Ekranı kapla            D) Aşağı geri getir.

 

6.     Windows 7’de yandaki sürücülerin bulunduğu pencere aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masaüstü                                                          B) Geri dönüşüm kutusu               
C) Bilgisayarım                                                    D) Denetim masası

 

 

7.     Klavyeden kopyalamanın kısa yol tuşları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ctrl+C                         B) Ctrl+X                                          C) Ctrl+F                       D) Ctrl+A

 

8.     Masaüstünden bir uygulamaya daha çabuk ulaşmak için oluşturulan simgeye verilen genel ad hangisidir?
A) Klasör                         B) Dosya                      C) Kısayol                    D) Belge

 

 

9.     Windows 7 ekranında Aşağıdaki şekle göre eşleşmelerden hangileri doğrudur?       

    I        II        III
I.   Simge durumunda küçült
II.  Programdan çık
III. Pencereyi kapat
A) Yalnız I     B) I ve III    C) I ve II     D) Yalnız II

 

 

10.   Paint’de araç kutusunda yer alan bu simgenin anlamı nedir?
A) İkisi de resmin herhangi bir yerini seçebilmeyi sağlar.
B) Yıldız ve dikdörtgen şekilleri çizebilmeyi sağlar.
C) Her ikisi de yapılan çizimi silebilmeyi sağlar.
D) Her ikisi de yazı yazabilmemizi sağlar.

11.   Açıklama: http://www.ozelcozum.com.tr/win7_dosyalar/image037.jpgSimgesi neyi ifade eder?
A) Kısayol                        B) Dosya                      C) Klasör                      D) Düğme

 

12.   Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?
A) Shift + Delete                                                   B) Ctrl + Delete            
C) Delete                                                               D) Alt + Delete                  

 

13.   Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdaki tuş kombinasyonlarından hangisi kullanılmalıdır?
A) CTRL + A                                      B) Tab + Shift               C) CTRL + R                 D) CTRL + E

14.   Windows’ta (CTRL +V – CTRL  + X – CTRL + C) Kısayol tuşları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) Kes - Kopyala – Yapıştır                                  B) Yapıştır  - Kes – Kopyala
C) Kes – Yapıştır – Kopyala                                 D) Yinele - Geri Al – Kes

15.   İnternet nedir?
A) Uluslar arası bir haberleşme ağıdır.
B) Bir programdır.
C) Müzik çalma programıdır.
D) Arama programıdır.

 

 

16.   Aşağıdaki komutlardan hangisi seçim yapılmadan Word ekranında çalışmaz?
A) Kes                             B) Geri Al                      C) Yapıştır                    D) Kaydet

 

 

17.    Yandaki butonun simgenin görevi nedir?
A) Yapıştır                       B) Kaydet                     C) Kes                           D) Aç

18.    Yandaki butonun simgenin görevi nedir?
A) Yapıştır                       B) Kaydet                      C) Kes                          D) Aç

 

19.   Yandaki butonun görevi nedir? 
A) Aç                                B) Kaydet                      C) Yeni                         D) Yazdır

 

 

20.   Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?
A) Ctrl+S                          b Ctrl+V                         c Shift+A                       d Ctrl+A

21.   Word programında hangi tuşlar ile yazı seçme işlemi (Bloklama) yapılır?)
A) Ctrl + Yön Ok Tuşları                    B) Shift + Yön Ok Tuşları
C) Alt + Yön Ok Tuşları                     D) Alt Gr + Yön Ok Tuşları

22.   Kayıtlı metni farklı bir isimle veya farklı bir sürücüye kaydetmek için hangi komutlar kullanılır?
A) Dosya – Kaydet                                                B) Dosya– Tümünü Kaydet
C) Dosya– Farklı Kaydet                                                        D) CTRL + S

23.   Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala – Yapıştır sıralaması doğrudur?
A) Ctrl+X - Ctrl+ C - Ctrl+V                                  B) Ctrl+Y - Ctrl+ O - Ctrl+S
C) Ctrl+L - Ctrl+ R - Ctrl+G                                   D) Ctrl+F - Ctrl+ H –F5

24.   Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baskı Ön izleme                                              B) Sayfa Yapısı
C) Sayfa Düzeni Görünümü                                 D) Anahat Görünümü

25.   Sayfanın  görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)   Biçim – Sayfa  Yapısı- Yakınlaştır                 B)   Görünüm – Yakınlaştır
C)   Ekle – Yakınlaştır                                           D)   Görünüm - Pencere – Yakınlaştır

 

26.   SolidWorks programı çalıştırıldığında yeni bir tasarım sayfasının açılabilmesi için hangi yol takip edilir?
a-) Sırasıyla File ve New komutlarına tıklanır   c) Sırasıyla New ve File komutlarına tıklanır
b-) Sırasıyla New ve Open komutlarına tıklanır                    d-) Sırasıyla Open ve New komutlarına tıklanır

 

27.   SolidWorks programı çalıştırıldığında kayıt edilmiş bir dosyanın açılabilmesi için hangi yol takip edilir?
a-) Sırasıyla File ve New komutlarına tıklanır    c) Sırasıyla File ve Open komutlarına tıklanır
b-) Sırasıyla New ve Open komutlarına tıklanır                    d-) Sırasıyla Open ve New komutlarına tıklanır

 

28.   SolidWorks programı çalıştırılarak yeni bir tasarım sayfasının açılmasından sonra üç boyutlu katı bir modelin yapılabilmesi için gerekli olan çizim sayfası hangi komutla (seçenekle) açılır?
a-) Advanced                                    b)Part                           c)Drawing                    d)Assembly

 

29.   Ekranda var olan görünümü büyütüp yada küçülterek çizim alanına sığdıran komut hangisidir?
a-) Previous View                                                 b)Zomm to Fit            
c)Zoom In/Out                                                      d)Standard Views

 

30.   Çizim alanı içerisine fare orta tuşu ile tıklanıp hareket ettirildiğinde ekranda bulunan üç boyutlu modellerin döndürülmesini sağlayan komut hangisidir?
a-) Rotate View              b)Zomm töArea            c)Zoom to Selection   d)Pan

 

31.   Çizim alanı içerisinde bulunan bir modelin arkada kalan kenarlarının görünmemesini sağlayan sağlayan komut hangisidir?
a-) Perspective                                                     b)Shaded                    
c)Wireframe                                                         
d) Hidden Lines Removed

 

32.  Katı modeli sınır çizgileri belli olmayacak şekilde boyayan komut hangisidir?
a-) Perspective                                                 b)Shaded                    
c)Wireframe                                                      d) Hidden  Lines Removed

 

33.  Çizim ekranının sol alt köşesinde bulunan aşağıdaki şekil neyi ifade eder?

a) Araç çubuğu                                                 b) Komut satırı
c) Koordinat sistemi                                       d) Düşey kaydırma çubuğu

 

34.  SolidWorks’ün genel ayarlamalarının yapıldığı System options sayfasında Drawings sayfasında çalışma ile ilgili ayarlamalar  yapan seçenek hangisidir?
a) Display sketch       b) Drawings                 c) Colors   d) View Rotation

 

35.  10- SolidWorks’ün genel ayarlamalarının yapıldığı Documents Properties sayfasında ızgaraları aktif hale getirerek ızgara,kenetleme ve yakalama seçeneği ile ilgili ayarlamalar  yapan seçenek hangisidir?
a) Units                       b) Arrows                      c) Notes                        d) Grid/Snap

36.  Akıllı ölçülendirme komutu hangisidir?
a) Smart Dimensions                   b) Diameter                                      c) Scale                        d) Text

 

37.  Çokgen çizmek için kullanılan komut hangisidir?
a) Rectangle               b) Type                         c) Polygon                                      d) Circle

 

38.  Aşağıdakilerden hangisi parelelkenar çizimi için kullanılan komutudur?
a) Chamfer                  b) Parallelogram         c) Parabole                                      d) Spline  

39.  Aşağıdakilerden hangisi 3 noktadan geçen çember çizmek için kullanılan komuttur?
a) Circle                      b) Perimeter Circle      c) Center Creation       d) Spline

 

40.  Eliptik yay yada elips parçası çizmek için kullanılan komuttur?
a) Partial Ellipse        b) Tanget Arc               c) Circle                        d) Ellips

 

41.  Daha önceden kaydedilmiş bir dosyayı çağıran komut hangisidir?
a) Close                      b) Save                         c)Open                         d) Find

42.  Merkez (eksen) çizgisi oluşturmak için kullanılan komut hangisidir?
a) Spline  b) Centerpoint             c) Centerline                d) Line

 

43.  Tasarlanan model üzerinde bulunabilecek yazıların yazılması için kullanılan komut hangisidir?
a) Text                        b) Plot                           c) Prınter                      d) Plotter

 

44.  Seçilen nesneleri iki boyutta doğrusal matris formatında çoğaltmada kullanılan komut hangisidir?
a) Linear Sketch Pattern                                                   b) Modify Sketch
c) Face Curves                                                 d) Circular Sketch Pattern 

 

45.   Seçilen iki bitişik kenara belirtilen uzunluk yada açıda  pah kırma için kullanılan komut hangisidir?
a) Radius                         b) Chamfer                                     c) Fillet                         d) Angular

 

46.   Nesneleri, doğrultusundaki ilk nesneye kadar uzatmak için kullanılan komut hangisidir?
a) Split Entities               b) Move Entities           c) Extend Entities       a) Trim Entities

 

47.   Çizilmiş olan bir nesneyi simetri eksenine göre kopyalamak (aynalamak) için kullanılan komut hangisidir?
a) Rotate Entities            b) Copy Entities           c) Exstend Entities      d) Mirror Entities .

 

48.   Çizilmiş olan bir nesneyi belirli bir oranda küçültmek veya büyültmek için kullanılan komut hangisidir?
a) Split Entities               b) Move Entities           c) Scale Entities          d) Trim Entities .

 

49.   Seçilen nesneleri dairesel olarak çoğaltmada kullanılan komut hangisidir?
a) Linear Sketch Pattern                   b) Modify Sketch         c) Face Curves            d) Circular Sketch Pattern 

 

 

50.   Dosyanın aynısını başka bir adla kopyalayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Save all                       b) Copy                        c) Save                         d) Save as

51.   Sketch açıkken aşağıdaki çemberin çizim işlemi ekranın rasgele bir yerine sırasıyla nasıl yapılır?
a)   1-)Circle komutu seçilir,     2-)Çemberin merkezi tıklanır,    3-)Tablodan R=100 girilir
b)   1-)Polygon komutu seçilir, 2-)Çemberin merkezi tıklanır,    3-)Tablodan R=100 girilir
c)   1-)Polygon komutu seçilir, 2-)Çemberin merkezi tıklanır,    3-)Tablodan R=50 girilir
d)  1-)Circle komutu seçilir,   2-)Çemberin merkezi tıklanır, 3-)Tablodan R=50 girilir

 

 

 

52.   Seçilen iki bitişik çizim arasına istenilen değerde kavis atma komutu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arc                              b) Chamfer                                      c)  Filet                         d) Circle   

 

53.   Belirtilen noktalardan geçerek spiral şeklinde eğriler oluşturmak amacıyla kullanılan komut hangisidir?
a) Spline                          b) Arc                           c)  Centerline               d) Curves   

 

54.   Seçilen nesneleri dairesel olarak çoğaltmada kullanılan komut hangisidir?
a) Linear Sketch Pattern                   b) Modify Sketch         c) Face Curves            d) Circular Sketch Pattern 

 

55.   Tasarlanan model üzerinde bulunabilecek yazıların yazılması için kullanılan komut hangisidir?
a) Angle                           b) Dedit                        c)  Text                         d) Metin   

 

56.   Seçilen nesneleri belirli bir mesafede öteleme işlemini yapan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rotate Entities            b) Convert Entities      c) Move Entities           d) Offset  Entities

57.   Sketch ortamında var olan bir nesneyi istenilen yön ve açıda döndüren komut hangisidir?
a) Rotate Entities                                                 b) Convert Entities     
c) Move Entities                                                    d) Offset  Entities

58.   Aşağıda koordinat ve yarıçapları verilen elipsi, tablodan parametre değerleri girilerek hangi seçenek çizer?

 

a) x koordinatı=500,     y koordinatı=800,     Küçük yarıçap=50,    Büyük yarıçap=75 girilir

 

a) Küçük yarıçap=50    Büyük yarıçap=75   x koordinatı=800,       y koordinatı=500,    girilir

 

a) y koordinatı=800,     x koordinatı=500,     Küçük yarıçap=75    Büyük yarıçap=50 girilir

 

a) x koordinatı=800,     y koordinatı=500,     Büyük yarıçap=75,   Küçük yarıçap=50 girilir

 

 

59.   Belirli bir referans çizgisine göre düşey koordinat ölçülendirmede kullanılan komut hangisidir?
a) Chamfer  Dimension                                                           c)Smart Dimension 
b) Vertical ordinate Dimension                                             d)Horizontal Ordinate Dimension

 

60.   Belirli bir referans çizgisine göre yatay koordinat ölçülendirmede kullanılan komut hangisidir?
a) Chamfer  Dimension                                        d)Smart Dimension
c) Vertical ordinate Dimension                          
d)Horizontal Ordinate Dimension

 

61.   Çıktı alma komutu olan Print hangi araç kutusundadır ?
a) File                              b) İnsert                        c) Tools                        d) View

62.   Oluşturulan çizimlerde nesneler arasında diklik, yataylık, teğetlik, paralellik, eşmerkezlik, sabitleme, ve çakışık gibi ilişkilendirmelerde kullanılan komut hangisidir?
a) Full Difine                          b) Display Relation                 c) Add Relation           d) Delete Relation

 

63.   Sketch ortamında tasarlanan nesnelerin seçilerek blok oluşturulmasında kullanılan komut hangisidir?
a) Edit Block                         b) İnsert Block       c) Save Block               d) Make Block

64.   Seçilen herhangi bir nesneyi ölçekli olarak orijine göre büyültme, küçültme, taşıma ve döndürme gibi düzeltme işlemlerinde kullanılan komut hangisidir?
a) Move Entities             b) Modify Sketch         c) Save Block               d) Make Block

65.   Yeni bir düzlem oluşturmak için kullanılan araç çubuğu hangisidir?
a) Features                                         b) Reference Geometry               
c) Coordinate System                       d) Mate Reference    

 

66.   Montaj sayfasında çalışırken parçaların otomatik olarak ilişkilendirilmesinde referans olarak kullanılacak nesnelerin belirlenmesinde kullanılan Eşlendirme Referansı komutu hangisidir?
a) Features                                         b) Reference Geometry                 
c) Coordinate System                      
d) Mate Reference  

 

67.   Sketch komutları ile oluşturulan kapalı alanı istenilen yönlerde kalınlık vererek katı model haline getiren komut hangisidir?
a) Revolved Boss/Base                                       b) Revolved Cut          
c) Extruded Boss/Base                    d) Extruded Cut     

 

68.   Katı modellerin istenilen yerlerinden sketch komutları ile oluşturulan kapalı taslaklar doğrultusunda kesen, yada delen komut hangisidir?
a) Revolved Boss/Base                                       b) Revolved Cut          
c) Extruded Boss/Base                    
d) Extruded Cut     

 

69.   Sketch komutları ile oluşturulan kapalı alanı bir eksen etrafında istenilen açıda döndürerek katı model haline getiren komut hangisidir?
a) Revolved Boss/Base                    b) Revolved Cut          
c) Extruded Boss/Base                     d) Extruded Cut   

 

70.   Katı modellerin istenilen yerlerinde sketch komutları ile oluşturulan kapalı taslaklar bir eksen etrafında döndürülerek katı modeli kesen, yada delen komut hangisidir?
a) Revolved Boss/Base                                       b) Revolved Cut         
c) Extruded Boss/Base                     d) Extruded Cut     

 

71.   Sketch komutlarıyla oluşturulan kapalı bir alanı yörünge boyunca süpürerek katı model oluşturma komutu hangisidir?
a) Lofted Boss/Base       b) Lofted Cut                c) Swept Boss/Base  d) Swept Cut   

 

72.   Sketch komutlarıyla farklı düzlemlerde oluşturulan kapalı alanlar arasında yumuşak geçişlerle katı model oluşturma komutu hangisidir?
a) Lofted Boss/Base     b) Lofted Cut                c) Swept Boss/Base   d) Swept Cut   

 

73.   Sketch olarak çizilmiş kesitler arasında yumuşak geçişler yaparak katı modellerin kesilmesi için kullanılan komut hangisidir?
a) Lofted Boss/Base       b) Lofted Cut              c) Swept Boss/Base   d) Swept Cut   

 

74.   Sketch komutlarıyla oluşturulan katı modeli, bir yörünge boyunca süpürerek kesilmesi için kullanılan komut hangisidir?
a) Lofted Boss/Base       b) Lofted Cut                c) Swept Boss/Base   d) Swept Cut   

 

75.   Katı modelin kenarlarına kavis vermek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Surface                        b) Chamfer                                      c) Rib                           d) Fillet

 

76.   Katı modellere belirli bir et kalınlığında kabuk model oluşturmak için kullanılan komut hangisidir?
a) Scale                           b) Chamfer                                     
c) Shell                        d) Fillet

77.  Kısıtlamalar ve kontrol parametreleri kullanılarak deforme edilmiş model yüzeyleri oluşturmak için kullanılan komut hangisidir?
a) Shape                     b) Chamfer                                      c) Shell                        d) Draft

78.  Katı modelin seçilen bir veya birden fazla yüzüne istenilen açıda koniklik verilmesi için kullanılan komut hangisidir?
a) Shape                     b) Chamfer                                      c) Shell                        d) Draft

79.  Katı modelin yüzeyleri üzerine istenilen bir konuma istenilen çapta basit delik delme komutu hangisidir?
a) Shape                     b) Simple Hole            c) Wizard                      d) Dome

80.  Karmaşık katı ya da yüzey modellerin etkili bir şekilde esnetilmesi için kullanılan komut hangisidir?
a) Flex                         b) Deform                     c) Freeform                  d) Dome

81.  Montaj sayfasındaki bir veya daha çok katı modeli birleştirerek tek bir katıya dönüştüren komut hangisidir?
a) Wrab                       b) Split                         c) Combine                  d) Join

82.  Unsurları, yüzeyleri ya da katı modelleri doğrusal ve yüzeysel olarak istenilen aralıklarda çoğaltmak için kullanılan  komut hangisidir?
a) Circular Pattern      b) Mirror                       c) Linear Pattern         d) Suppress

83.  Üzerinde çalıştığımız part sayfasına yan bellekte bulunan SolidWorks ile tasarlanmış parçaların getirilmesi için kullanılan  komut hangisidir?
a) Move/Copy Bodies                                     b) Imported Geometry
c) Insert Part                                d) Unsuppress

 

84.  Sketch modülünde hazırlanan iki boyutlu taslağı yüzeye dönüştürmek için kullanılan komut hangisidir?
a) Extruded Surface                     b) Revolve Surface     
c) Swept Surface                           d) Lofted Surface

 

85.  Seçilen herhangi bir yüzeyi belirlenen mesafede uzatmada kullanılan komut hangisidir?
a) Trim Surface                              b) Delete Surface        
c) Replace Surface                      
d) Extend Surface

 

86.  Kesişen veya kesişmeyen yüzeyler arasına kavis yüzey oluşturmada kullanılan komut hangisidir?
a) Fillet Surface                             b) Untrim Surface        
c) Knit Surface                              
d) Ruled Surface

 

87.  SolidWorks programında Part sayfasında tasarımı yapılan üç boyutlu parçaların bir araya getirilerek montajının yapıldığı sayfa hangisidir?
a) Part                         b) Drawing                                      c) Assembly                d) Document

 

88.  Montajı yapılacak parçaların montaj ortamında bileşenler arasındaki ilişki ve eşleştirmelerin tanımlanmaları  için kullanılan komut hangisidir?
a) Rotate                     b) Rotate Compenent  c) İnsert Compenent   )d) Mate

 

89.   Montajı yapılacak parçaların montaj ortamında istenilen yönde döndürmek için kullanılan komut hangisidir?
a) Rotate                                            b) Rotate Compenent 
c) Mate                                               d) İnsert Compenent

 

90.  Çok sayıda bileşenden oluşan montajlarda seçilen bileşenin görüntüsünü ekrandan saklamak (kaldırmak) veya tekrar getirmek için kullanılan komut hangisidir?
a) Insert Compenent                    b) Move Compenent  
c) Change Transparency           
d) Hide/Show Compenent

 

91.   Montaj sayfasında, herhangi bir bileşen ya da alt grup üzerinde montaj sayfasından çıkmadan değişiklik yapmak için kullanılan komut hangisidir?
a) Edit Compenent                           b) Insert Compenent  
c) Change Transparency                                    d) Change Supression State

 

92.   Montaj sayfasında, herhangi bir bileşen ya da alt montajın başka bir parça ya da alt montaj ile değiştirilmesi için kullanılan komut hangisidir?
a) Edit Compenent                            b) Replace Compenent                
c) Smart Fasteners                            d) No External References

 

93.   Montaj sayfasında birleştirilmiş bileşenleri belirlenen doğrultu ve uzaklıkta patlatmada kullanılan komut hangisidir?
a) Rotary Motor                                 b) Exploded View      
c) Simulation Toolbar                       d) ) Lineer Motor 

 

94.   Seçilen unsur yada bileşeni bir milin kendi eksei etrafında dairesel hareket etmesi için kullanılan komut hangisidir?
a) Rotary Motor              b) Lineer Spring          c) Lineer Motor           d) Gravity

 

95.   SolidWorks programında tasarımı yapılmış bir parça yada montaja ait teknik resim çizimlerinin otomatik olarak oluşturulabilme işleminin yapıldığı sayfa hangisidir?
a) Part                              b) Drawing                                      c) Assembly                 d) Document

 

96.   Drawing sayfası açıldığında teknik resim çizimlerinin oluşturulacağı kağıt ile ilgili ayarların yapılabilmesini sağlayan menü hangisidir?
a) Custom Sheet             b) Type of Projection  c) Sheet Format/Size   d) Edit Sheet

 

97.   Drawing çalışma sayfasına, teknik resim çizimleri oluşturulacak parçanın ya da montajın çağrılması  için kullanılan komut hangisidir?
a) Custom Sheet                                                   b) Display Style          
c) Projected View                                                
d) Model View

 

98.   Drawing çalışma sayfasında tam kesit alınmış görünüşler oluşturnak için kullanılan komut hangisidir?
a) Section View                                                    b) Detail View              
c) Relative View                                                    d) Aligned Section View

 

99.  Drawing çalışma sayfasında kısmi kesit görünüşlerin elde edilmesi için kullanılan komut hangisidir?
a) Horizontal Break                                          b) Vertical Break         
c) Section View                                               
d) Broken-out Section 

 

100. Çalışmakta olduğumuz çizim sayfasındaki görünüşlerden istenilen kısmın koparılarak yeni bir görünüş olarak elde edilmesini sağlayan komut hangisidir?
a) Predefined View    b) Alternate Pozition View  c) Crop View        d) Empty View             

 

101. Modelde yapılan değişikliklerin aktif olabilmesi için kullanılan komut hangisidir?
a) Update View          b) Auto Balloon            c) Model Items             d) Balloon                   

 

102. Çizim sayfasında açıklayıcı not oluşturmak için kullanılan komut hangisidir?
a) Surface Finish       b) Weld Symbol           c) Stacked Balloons    d) Note                        

 

103. Bir kenar üzerine kaynak dikiş izleri eklemek için kullanılan komut hangisidir?
a) Datum Feature      b) Geometric Tolerance                 c) End Treatment         d) Caterpillar

 

104. Çizim sayfasında bulunan görünüşlerdeki dairesel kısımların merkezini belirten eksen çizgilerinin oluşturulmasında kullanılan komut hangisidir?
a) Multi-jog Leader                                          b) Center Mark           
c) Cosmetic Thread                                         d) Dowel Pin Symbol

 

105. Extrude komutu ile oluşturulmuş saç kalınlığı belli olan bir parçaya bükme yarıçapı girilerek saç metale çevirmek için kullanılan komut hangisidir?
a) Inserd Bends         b) Base-flange/Tab      c) Edge  Flange           d) Flatten

106. Saç metal parçaların kenarlarının bükülerek kıvrılıp ezilmesi, dayanım ve keskin kenarın ortadan kaldırılması için kullanılan komut hangisidir?
a) Sketched Bend      b) Break-Corner/Corner-Trim        c) Jog        a) Hem

 

107. İki farklı düzlemde bulunan iki taslak arasına yumuşak geçiş yaparak saç metal tasarlamak için kullanılan komut hangisidir?
a) Unfold/Fold           b) Lofted-Bend           c) Miter Flange            d) Rib                           

108. Saç metal parçalar tasarlanırken bükülmüş kenarlar arasında kalan boşlukların kapatılması için kullanılan komut hangisidir?
a) Forming Tools      b) Gab Distance           c) Closed Corner        d) Vend                       

109. Aşağıda soldaki şekil Sketch komutları ile kapalı alan olarak iki boyutta çizilmiş olup: Bu çizimi Centerline komutuyla çizilen X-Y döndürme ekseninde döndürerek sağdaki katı modeli oluşturmamız için hangi işlemleri  sırasıyla yapmalıyız?
a)1-Features ve Rotate Boss/Base seçilir 2)Ekrandaki Rotate tablosundan  döndürülecek açı değeri=360 girilip tablo onaylanır.
b)1-Ekrandaki Rotate tablosundan döndürülecek açı değeri=360 girilip tablo onaylanır. 2)Features ve Rotate Boss/Base seçilir. 
c)1-Features ve Revolved Boss/Base seçilir 2)Ekrandaki Revolved tablosundan açı döndürülecek açı değeri=360 girilip tablo onaylanır.
d)1-Ekrandaki Revolved tablosundan döndürülecek açı değeri=360 girilip tablo onaylanır. 2)Features ve Revolved Boss/Base seçilir. 

 

110. Birim kalınlıktaki bir yüzeye, kalınlık vermek suretiyle katı modele dönüştürme komutu hangisidir?
a) Thicken                  b) Lofted Cut                c) Swept Boss/Base    d) Swept Cut   

 

111. Bir katı model veya montaja koordinat sistemi eklemek için kullanılan komut hangisidir?
a) Features                                                       b) Reference Geometry
c) Coordinate System                                    d) Mate Reference  

 

112. Katı model üzerinde dışbükey kubbe veya içbükey oyuk için kullanılan komut hangisidir?
a) Scale                       b) Dome                       c) Shell                         d) Fillet

 

113. Bir objenin boyutunu  % 50  oranında artıracağız.  Bu işlem için scale scale komutu ile hangi değer kullanılamaz?
a) 1.5 olarak tanımlanır                                                      b) 3/2 olarak tanımlanır
c) 0.5 olarak tanımlanır                                                      d) 150/100 olarak tanımlanır

114. stretch Stretch komutu ile esnetmek istediğimiz kenarlar nasıl seçilir?
a) Soldan sağa mavi ekran ile                       b) Kenarın üzerine tıklanarak
c) Obje seçildikten sonra komuta girilir        d) Sağdan sola yeşil ekran ile

115. filet  Dairesel pah kırma ve  chamfer  köşeli pah kırma komutları aşağıdakilerden hangisidir? Sırasıyla belirtiniz.
a) Circle – Rectangle                    b) Circle – Fillet          
c) Chamfer – Fillet                       
d) Fillet – Chamfer

116.   SolidWorks programı çalıştırıldığında ilk açılan ara yüzdeki çubuğun adı nedir?
a) Durum Çubuğu      b) Menü Çubuğu       c) Komut Yöneticisi     d) Araç Çubuğu
       

 

 

 

117.   Yandaki şekilde görülen komutların gruplandırıldığı çubuğun adı nedir?
a) Araç Çubuğu                             b) Menü Çubuğu      
c) Durum Çubuğu                          d) Taslak Araç Çubuğu

 

 

 

118. New SolidWorks Document (Diyalog Penceresi) açıldığında, hangi komut Katı oluşturmak içindir?

   

 

 

   a)                 b)                           c)                          d)  

 

 

 

 

119. Options => Document properties -  …………   Menüsünün hangi seçeneğinden açılan vida diş izleri ayarlanır?
 a) Plane Display               b) Unit              c) Detailink             d) Dimensions

 

 

 

120. Şekilde görülen, çizim düzlemlerinin  ve  yapılan işlemlerin listesi bulunan   özellik yöneticisinin adı      nedir?
a)Komut yöneticisi
b)Dizayn (Unsur) ağacı
c)Görev Penceresi                                                                  
d)Özellik yöneticisi

121.      Çizim düzleminin adı nedir?
a) Üst Düzlem             b) Sağ Düzlem        c) Sol Düzlem            d) Ön düzlem

 

 

 

122.     Çizim düzleminin adı nedir?
a) Alt Düzlem              b) Sol Düzlem        c) Yukarı Düzlem      d) Üst düzlem

 

 

 

123.        Çizim düzleminin adı nedir?
a) Ön Düzlem              b) Üst Düzlem        c) Sağ Düzlem           d) Arka düzlem

 

 

 

124. Aşağıdakilerden hangisi bir çizim ortamı açan komutudur?  
a)                         b)                      c)                         d) 

 

 

 

125. Aşağıdakilerden hangisi  (Ön Görünümüne Dön) Normal To komutudur?
a)                         b)                     c)                           d)

 

 

 

126. Üç boyutlu Katı Modelleme (Solids) oluşturmak için hangi araç çubuğu kullanılır?
 a) Sketch            b) Extruded  Cut        c) Extruded  Boss            d) Features

 

 

 

127. Aşağıdaki şekillerden hangisi Taslak Çizimi Kalınlaştırma  komut düğmesidir?  
a)
               b)                              c)                           d)

128. Temel katı model parçadan, kalınlaştırarak kesme( Extruded Cut-Delik, kanal v.s oluşturma) komutu hangisidir?
   a)                                b)           c)                            d)

 

 

 

129. Aşağıdakilerden hangisi  taslak çizimi döndürerek katı oluşturan  komuttur?
a) Extrude Boss/Base                   b) Revolved Boss/Base     
c) Sweept Boss/Base                    d) Lofted Boss/Base      

    

 

 

 

 

 

130. Aşağıdakilerden hangisi  taslak çizimi bir yol boyunca süpürerek katı oluşturan   komuttur?
a) Extrude Boss/Base                                                         b) Revolved Boss/Base       
c) Sweep Boss/Base                                                          d) Lofted Boss/Base

 

131. Skecth içinde ilişki verirken hatalı ilişkiler verildiğinde hatayı çözmek için ne yapılmalıdır?
a) Rebuild işlemi yapılır.
b) Sağ alt köşedeki durum çubuğu üzerindeki Över Defined yazısına çift tıklayıp Resolve Conflicts komut kullanılır.
c) Geri alma işlemi yapılır.
d) ileri alma işlemi yapılır.

132. Montajda bir parçaya "Dinamik" çakışma testi yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
a) interference detection
b) rotate component
c) move component
d) colision detection

133. Doğrusal Çoğaltma için kullanılan Linear Pattern komutu kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi Linear Pattern için gerekli parametrelerden değildir?
a) Eksen
b) Doğrultu/Yön
c) Aralık Miktarı
d) Adet

134. Dairesel Çoğaltma için kullanılan Circular Pattern komutu kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi Circular Pattern için gerekli parametrelerden değildir?
a) Döndürme Açısı
b) Eksen
c) Adet
d) Doğrultu / Yon

 

135. Bir teknik resim sayfasına eklediğiniz görünüşlerin bu sayfaya sığmadığını düşünün. Bütün ölçülendirmeler ve detaylar sığmıyor. Sorunu hangisi düzeltirdi?
a) Yeni sayfa eklenip bazı görünüşler eni sayfaya kesip yapıştırılabilirdi.
b) Sayfa üzerinde sağ tuşa tıklayıp Properties içinden daha büyük bir sayfa seçilebilir.
c) Hepsi sorunu çözebilirdi.
d) Görünüşlerin ölçeği küçültülebilir.

 

136. Measure komutu ila aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a) Seçilen kenarların toplam uzunluğu Öğrenilebilir.
b) Seçilen radüsün yarıçapı öğrenilebilir.
c) İki kenar arasındaki açı öğrenilebilir.
d) Parçanın ağırlığı öğrenilebilir.

 

137. File / Save As komutu ile bir SolidWorks dosyasını *.DWG dosyası olarak kaydetmek mümkün müdür?
a) Hayır Mümkün değildir. Hiç bir ortamda kaydedilemez.
b) Sadece Teknik resim ortamında *.DWG olarak kaydetmek mümkündür.
c) Evet mümkündür. Her ortamda (parça, montaj ve teknik resim) *.DWG olarak kaydedilebilir.
d) Montaj ortamında *.DWG olarak kaydedilebilir.

138. Montajda fixlenen bir parça tekrar nasıl serbest bırakılabilir?
a) Üzerinde sağ tuşa tıklayıp Fix yazısı önündeki işaret kaldırılır.
b) Üzerinde sağ tuşa tıklayıp Float seçilir.
c) Parçanın üzerinde çift tıklanır.
d) Montajdaki sabitlenen parçalar bir daha serbest bırakılamaz.

139. Teknik resimde bir montajın görünüşünden yararlanarak alınan Malzeme listesindeki parçaların sırasını ne belirler?
a) Design Table’daki sırasına bağlı olarak
b) Rastgele gelir.
c) Alfabetik olarak
d) Montaj unsur ağacındaki parçaların sırası

140. Parça üzerinde güncelleme işlemi için aşağıdakilerden hangisi yapılır.
a)Redraw (Ctrl+R) işlemi yapılır.
b)Enter
c)Redo (Ctrl+Y) işlemi yapılır.
d)Rebuild (Ctrl+B) işlemi yapılır.

 

141. Hangi sketch İlişkisi 3 unsur seçilerek verilir?
a) Symmetric (simetrik)
b) Perpendicular (dik ilişkisi)
c) Coincident (çakışık ilişkisi)
d) Midpoint (orta nokta ilişkisi)

 

142. -> simgesinin anlamı nedir?
a) Feature yada component de bir hata var demektir.
b) Referanslı çizim yapıldığını gösterir.
c) Az tanımlı sketch/component olduğunu gösterir.
d) Fazladan tanımlı sketch/component  olduğunu gösterir.

 

143. Montaj ortamında ilişkileri koparmadan bir parçanın görünmemesi için;
a) Her ikisi de
b) Hide
c)
Suppress
d) Hiçbiri

144. Parçanın ağırlığını nasıl öğrenilebilir?
a) Tools / Measure ile öğrenilebilir.
b) Tools / Mass Properties ile öğrenilebilir.
c) Smart Dimension ile öğrenilebilir.
d) Böyle bir işlem yapılamaz.

 

145. Montajın içinden çıkmadan bir parçada kalıcı şekilde değişiklik yapmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Edit component kullanılır
b) Edit part kullanılır
c) Open part kullanılır
d) Hiçbiri

146. Aşağıdakilerden hangisi parça ortamında işlemleri, montaj ortamında da parçaları yada alt montajları silmeden, kapatmaya yani yok saymaya yarar?
a) Her ikisi de
b)Suppress
c) Hide
d)Hiçbiri

147. Birim sistemi "mm" olan bir montajın içindeki parçaları tasarlarken kullanılan birim sistemi ise "cm"dir.. a) Montajın içinde parçanın üzerine çift tıklayarak ölçülerine müdahele etmek istersek, ölçüler hangi birim sisteminde olur? b) "Edit part" komutunu kullanarak ile ölçülerine müdahele etmek istersek, ölçüler hangi birim sisteminde olur?
a) cm-cm
b) mm-mm
c) cm-mm
d) mm-cm

148. Solidworkste seçim yaparken birden fazla seçim yapmak için aşağıdaki klavye tuşlardan  hangisi kullanılır.
a) tab tuşu kullanılır
b) caps lock tuşu kullanılır
c) ctrl tuşu kullanılır
d) alt tuşu kullanılır

 

 

 

 

 

149. “Ayarlar => Belge Ayarları” menüsünün hangi seçeneğinden birimler ayarlanır?
a) Çizim                       b)Birim                        c) Standart                                      d) Model

 

150. Üç boyutlu katı model için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hacmi hesaplanamaz.
B) Ağırlığı hesaplanabilir.
C) Ağırlık merkezi hesaplanabilir.
D) Eylemsizlik momenti hesaplanabilir.

151. “Grid” (Izgara) genişlik ve yükseklikleri hangi seçenekten ayarlanır?
A)Ayarlar => Belge Ayarları…=> Model
B) Ayarlar => Belge Ayarları…=> Standart
C) Ayarlar => Belge Ayarları…=> Çizim
D) Ayarlar => Belge Ayarları…=>Default Tolerance

152. Çalışma ekranın rengi nasıl ayarlanır?
A) Ayarlar => Uygulama Seçenekleri => Çizim
B) Ayarlar => Uygulama Seçenekleri =>Renk
C) Ayarlar => Uygulama Seçenekleri =>Ekran
D) Ayarlar => Uygulama Seçenekleri => Genel

153. Izgaranın görünmesini sağlamak için Ayarlar => Uygulama Seçenekleri… seçeneğine tıkladıktan sonra açılan iletişim penceresinden hangi seçenek kullanılır?
A)Genel
B) Parça
C) Ekran
D) Çizim

154. Yakalama ayarını yapmak için hangi seçenek kullanılır?
A) Ayarlar => Uygulama Seçenekleri… => Çizim
B) Ayarlar => Belge Ayarları…=> Çizim
C) Ayarlar => Belge Ayarları…=> Model
D) Ayarlar => Uygulama Seçenekleri => Genel

155. Hangisi merkez, başlangıç ve bitiş noktaları gösterilerek yay çizmek için kullanılan komutudur
A)                      B)                         C)                        D)

156. İki veya daha fazla geometrik şekil arasında katı model oluşturmak için hangi komut kullanılır?
A)
Ekstrüzyon            B) Loft       C) Sweep                     D) Döndürerek

157. Katılarda et kalınlığı oluşturmak için hangi komut kullanılır?
A) Süpürme (Sweep)
B) Ekstürüzyon
C) Kabuk (Shell)
D) Thread

158. Aşağıdakilerden hangisi parça modelleme ortamıdır?
A) Standart. ipt
B) Standart. ipn
C) Standart. iam
D) Standart. İdw

159. Yüzey örmek için hangi komut kullanılır?
A) Loft
B) SınırPatch
C) Genişleterek Yüzey Kesme
D) Stitch Surface

160. İki veya daha fazla geometrik şekil arasında yüzey oluşturmak için hangi komut hangisidir?
A) Loft
B) Süpürerek (Sweep)
C) Bölme (Split)
D) Keserek Yüzey Oluşturma

161. Yüzeyleri ayırmak için kullanılan komut hangisidir?
A) Keserek Yüzey Oluşturma
B) Split
C) Yüzey Uzatma (Extend Surface)
D) Yüzey Silme (Delete Face)

162. Yüzeylere kalınlık vermek için hangi komut kullanılmaktadır?
A) Stitch Surface
B) Döndürme
C) Loft
D)Kanlınlık Verme/Offset

163. Aşağıdakilerden hangisi yüzeyleri birleştirmek için kullanılan komut terimlerinden değildir?
A) Stitch Surface
B) Yüzey Birleştirme (Join Surface)
C) Örgü Yüzey (Knit Surface)
D) Yüzey Dolgu ( Fill Surface)

164. Aşağıdaki komutlardan hangisi derinlik verir?
A) Extrude boss                           B) Extrude cut            
C) Revolved Boss                        D) Revolved cut

165. Aşağıdakilerden hangisi çizim anlamına gelir?
A)Part                         B) New                        C) Assembly               
D) Drawing

166. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgen anlamına gelir?
A) Line                       
B) Rectangle               C) Circle                       D) Point

167. Aşağıdakilerden hangisi köşe yuvarlatma komutudur?
A) Fillet                       B) Chamfer                  C) Rib                           D) Shell

168. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile ölçülendirme yaparız?
A) Sketch                  
B) Smart dimension   C) Line                         D) Arc

169. Aşağıdaki komutlardan hangisi destek oluşturma komutudur?
A) Extrude boss        B) Extrude cut             C) Revolved Boss      
D) Rib

170. Aşağıdakilerden hangisi yeni anlamına gelir?
A) Part                       
B) New                         C) Assembly                D) Drawing

171. Aşağıdakilerden hangisi daire anlamına gelir?
A) Line                        B) Rectangle              
C) Circle                       D) Point

172. Aşağıdakilerden hangisi Pah kırma komutudur?
A) Fillet                      
B) Chamfer                  C) Rib                           D) Shell

173. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile çizim yapma menüsüne gireriz?
A) Sketch                   B) Smart dimension   C) Line                         D) Arc

174. Aşağıdaki hangisi sanal eksen anlamına gelir?
A) Plan                                                              B) Eksen  
C) Geçici Eksen (Temporary axes)               D) Orjin

175. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile parça kaydırılabilir?
A) Bileşen Taşıma                        B) Bileşen Döndürme
C) Smart fastaners                       D) Exploded view

176. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile ekranı dikey olarak böleriz?
A) New window                            B) Cascade
C) Tile horizantally                     
D) Tile vertically

177. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile ayrı malzemeleri birleştiririz?
A) Insert component                                      B) Mate
C) Edit component                      D) Smart fastaners

178. 37. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal motor anlamına gelir?
A) Linear motor                            C) Rotary motor
B) Linear spring                           D) Gravity

179. Aşağıdaki komutlardan hangisi yer çekimi anlamındadır?
A) Gravity                                                         B) Rotate component
C) Smart fastaners                       D) Exploded view

180. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile ekranı yatay olarak böleriz?
A) New window                            B) Cascade
C) Tile horizantally                      D) Tile vertically

181. Aşağıdaki komutlardan hangisi bileşenleri bulmak, önizlemek ve geçerli
montaja eklemektir?
A) Insert component                                      B) Mate
C) Edit component                      D) Smart fastaners

182. Aşağıdaki hangisi sanal eksen anlamına gelir?
A) Planes                                       B) Axis                        
C) Temporary axes     D) Origins

183. Aşağıdakilerden hangisi dönen motor anlamına gelir?
A)Linear motor B) Linear spring
C) Rotary motor D) Gravity

184. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile parça kaydırılabilir?
A) Move component                                       B) Rotate component
C) Smart fastaners                       D) Exploded view

185. Aşağıdakilerden hangisi köşe yuvarlatma komutudur?
A) Fillet                       B) Chamfer                  C) Rib                           D) Shell

186. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile ölçülendirme yaparız?
A) Sketch                  
B) Smart dimension                      C) Line      D) Arc

187. Aşağıdaki hangisi eksen anlamına gelir?
A) Planes                                      
B) Axis                         C) Temporary axes     D) Origins

188. Extrude komutunun kullanımı esnasında yapılan ayarlamalardan hangisi oluşturulan profilin yönünü değiştirmek için kullanılır?
A)Bilind                                         B)Draft on/off
C)Offset From Surface               
D)Reverse Direction

189. Oluşturulan katının yüzey veya düzleminde,istenen profili oluşturan profili (taslağı) katıdan çıkarma işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Revolved.              B) Fillet                       
C) Extruded cut          D) Mirror

190. Katı model parça üzerindeki yüzeylere, referans kabul edilen bir yüzeye göre verilen açıya göre eğim vermek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Draft                       B) Rovelved                 C) Hole Wizard            D) Fillet

191. Parçalar üzerindeki delikleri delmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rovelved.             
B) Hole Wizard            C)Draft                         D) Fillet

192. Çizimin bir eksen etrafında döndürülerek katı model elde edilmesine imkan tanıyan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rovelved. Boss/bose             B) Rovelved cut          C Extrude     D) Mirror

193. Döndürülerek oluşturulmuş katı model üzerinde,yine döndürerek katı model çıkarmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fillet                       B) Draft    
C) Rovelved cut          D) Extruded cut

 

194. Katı üzerindeki bir kenara pah kırma işlemini gerçekleştirirken yapılan ayarlamalardan hangisi açı ve mesafe girilerek pah kırma işlemini gerçekleştirilir?
A)Offset From Surface                                  
B)Angle-Distance
C) Veflex                                                           D)Distance- Distance

195. Katı üzerindeki kenarların içe veya dışa doğru yuvarlamak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fillet                       B) Extrude                   C) Chamfer                  D) Draft

196. Katı üzerindeki kenarlara pah kırmak için kullanılan komut aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mirror                     B) Radius                     C) Fillet                       
D) Chamfer

197. Yükseklik vererek katı oluşturmak için hangi komut kullanılır?
A) Revolve                 B) Sweep                    
C) Extrude                   D) Loft

198. Yüzey örmek için hangi komut kullanılır?
A) Loft                                          
B) Boundary Patch
C) Extend Surface                        D) Stitch Surface

199. İki veya daha fazla geometrik şekli arasında yüzey oluşturmak için hangi komut kullanılır?
A) Loft
B) Sweep
C) Split
D) Trim surface

200. 59. Yüzeyleri ayırmak için kullanılan komut hangisidir?
A) Trim Surface
B) Split
C) Extend Surface
D) Delete Face

201. Yüzeyleri birleştirmek için kullanılan komut terimlerinden aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Stitch Surface
B) Join Surface
C) Knit Surface
D) Fill Surface

202. Yandaki ikonu hangi işlevi yapar?


A) Texture komutunu çalıştırarak parça veya yüzeylere kaplama yapa.
B) Kalınlık atayarak katı oluşturur.
C) Uygun sahne ortamı oluşturmaya yarar.
D) Malzeme boyanmasında boyanın kontrastını ayarlar.

203. Kaplama yaparken aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?
A) Yüzey seçilir-Render komutu çalıştırılır.
B) Scene komutu çalıştırılır-oda özellikleri değiştirilir.
C) Yüzey veya parça seçilir-Texture ikonuna tıklanır ve ürün ağacından kaplama
malzemesi istenir.
D) Subtract/ana katı seçilir/çıkarılacak katı seçilir.

204. Yandaki görülen simge neyi ifade eder?
A) Render
B) Scene
C) Material
D) Lighting

205. Ambient ne anlama gelir?
A)Çevrenin parlaklığı ile ilgili ayarlamalar buradan yapılır.
B) Malzemenin pürüzlülüğünü ayarlar.
C) Sahnede duvar özelliğini değiştirir.
D) Malzemenin ışık geçirgenliğini denetler.

206. Room ne anlama gelir?
A)Çevrenin parlaklığı ile ilgili ayarlamalar buradan yapılır.
B) Malzemenin pürüzlülüğünü ayarlar.
C) Sahnede parçanın bulunduğu dekoru ve parçanın konumunu ayarlamaya yarar.
D) Malzemenin ışık geçirgenliğini denetler.