MASAÜSTÜ YAYIMCILIK DESTEK PROGRAMI OFİS OTOMASYONU

 

1.     Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerindendir?
a. Görsel bir işletim sistemi olması
b. Grafik tabanlı bir işletim sistemi olması
c. Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi
d. Hepsi

2.     Windows  hangi gruba girer?
a. Editör programları                         b. Veri tabanı    
c. Grafik programları                         d. İşletim sistemleri

3.     Windows 7’de Aşağıdaki dosyalardan hangisi bir programı bilgisayara yüklenmesini başlatmaz?
a. Kur                               b. Setup                        c. Install                        d. Uninstall

 

4.     Windows’ta  aktif olan bir pencere hangi kısa yol tuşu ile kapatılır?
a. Alt   + F4                      b. Ctrl + F4                    c. Shıft+ F4                   d. Alt   + End

 

 

5.     Yandaki Pencerede bulunan butonun görevi nedir?  
a. Yardım                         b. Kapat                        c. Ekranı kapla            d. Aşağı geri getir.

 

6.     Windows 7’de yandaki sürücülerin bulunduğu pencere aşağıdakilerden hangisidir?
a. Masaüstü                                                           b. Geri dönüşüm kutusu                
c. Bilgisayarım                                                     d. Denetim masası

 

 

7.     Klavyeden kopyalamanın kısa yol tuşları aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ctrl+C                          b. Ctrl+X                       c. Ctrl+F                        d. Ctrl+A

 

8.     Masaüstünden bir uygulamaya daha çabuk ulaşmak için oluşturulan simgeye verilen genel ad hangisidir?
a. Klasör                          b. Dosya                       c. Kısayol                     d. Belge

 

 

9.     Windows 7 ekranında Aşağıdaki şekle göre eşleşmelerden hangileri doğrudur?       

    I        II        III
I.   Simge durumunda küçült
II.  Programdan çık
III. Pencereyi kapat
a. Yalnız I      b. I ve III     c. I ve II      d. Yalnız II

 

 

10.   Paint’de araç kutusunda yer alan bu simgenin anlamı nedir?
a. İkisi de resmin herhangi bir yerini seçebilmeyi sağlar.
b. Yıldız ve dikdörtgen şekilleri çizebilmeyi sağlar.
c. Her ikisi de yapılan çizimi silebilmeyi sağlar.
d. Her ikisi de yazı yazabilmemizi sağlar.

11.   Simgesi neyi ifade eder?
a. Kısayol                        b. Dosya                       c. Klasör                       d. Düğme

 

12.   Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?
a. Shift + Delete                                                    b. Ctrl + Delete            
c. Delete                                                                d. Alt + Delete                  

 

13.   Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdaki tuş kombinasyonlarından hangisi kullanılmalıdır?
a. CTRL + A                    b. Tab + Shift                c. CTRL + R                  d. CTRL + E

14.   Windows’ta (CTRL +V – CTRL  + X – CTRL + c. Kısayol tuşları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
a. Kes - Kopyala – Yapıştır                                  b. Yapıştır  - Kes – Kopyala
c. Kes – Yapıştır – Kopyala                                  d. Yinele - Geri Al – Kes

15.   İnternet nedir?
a. Uluslar arası bir haberleşme ağıdır.
b. Bir programdır.
c.Müzik çalma programıdır.
d.Arama programıdır.

 

 

16.   Word 2010 nedir?
a. Hesap Programıdır                                           b. Tablo  - Grafik Programıdır
c. Kelime İşlem Programıdır                               d. İşletim Sistemidir

 

17.   Aşağıdaki komutlardan hangisi seçim yapılmadan Word ekranında çalışmaz?
a. Kes                              b. Geri Al                      c. Yapıştır                     d. Kaydet

 

18.  
Word 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
a.  Paragraf ile ilgili işlemler                                b.  Pano ile ilgili işlemler
c.  Yazı tipi ile ilgili işlemler                               
d.  Düzenleme ile ilgili işlemler

 

19.   Word’de   Şekildeki simgenin görevi nedir?
a. Yapıştır                        b. Kaydet                     c. Kes                            d. Aç

20.    Word’de şekildeki simgenin görevi nedir?
a. Yapıştır                        b. Kaydet                      c. Kes                           d. Aç

 

21.   Yandaki butonun görevi nedir? 
a. Aç                                 b. Kaydet                      c. Yeni                          d. Yazdır

 

 

22.    Yandaki butonun görevi nedir?
a. Stil                                b. Yazı Tipi Boyutu     c. Yazı Tipi Kalınlaştır d. Yazı Tipi

23.      Yandaki butonun görevi nedir?
a. Kalın                            b. Kaydet                      c. İtalik                          d. Altı çizili

24.    Yandaki butonun görevi nedir?
a. Altı Çizili                      b. Aç                              c. Araştır                       d. Yazı Tipi Rengi

25.    CTRL+F tuşunun görevi nedir?
a. Aç                                 b. Bul                            c. Git                             d. Değiştir

26.   Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?
a. Ctrl+S                           b Ctrl+V                         c Shift+A                       d Ctrl+A

27.   Word programında hangi tuşlar ile yazı seçme işlemi (Bloklama. yapılır?)
a. Ctrl + Yön Ok Tuşları                    b. Shift + Yön Ok Tuşları
c. Alt + Yön Ok Tuşları                      d. Alt Gr + Yön Ok Tuşları

28.   Metin içerisinde istenilen kelimeyi aratmak için hangi komutlar kullanılır?
a. Giriş – Stiller - Bul                         b. Ekle – Düzenleme - Bul
c. Giriş – Yazı Tipi – Git                    d. Giriş – Düzenleme - Bul

29.   Word 2010 programında bir sayfayı farklı kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a. Alt Gr + S                     b. Shift + S                    c. F12         d Giriş – Farklı Kaydet 

30.   Kayıtlı metni farklı bir isimle veya farklı bir sürücüye kaydetmek için hangi komutlar kullanılır?
a. Dosya – Kaydet                                                b. Dosya– Tümünü Kaydet
c. Dosya– Farklı Kaydet                                                         d. CTRL + S

31.   Word 2010 programında sayfa görünümünü değiştirmek için aşağıdaki adımlardan hangisi takip edilmelidir?
a. Giriş Sekmesi - Görünümler         b. Görünüm Sekmesi– Belge görünümleri
c. Görünüm – Sayfa Yapısı               d. Sayfa Düzeni - Belge görünümleri

32.   Word programında metni gazete gibi sütunlara nasıl bölebiliriz?
a. Görünüm - Paragraf – Sütunlar    b. Sayfa Düzeni – Sayfa Yapısı – Sütunlar
c. Sayfa Düzeni – Sütunlar                d. Ekle – Sayfa Yapısı – Sütunlar

33.   Word 2010 Programında metin içindeki bir kelimeyi veya kelimeleri başka bir kelime ile değiştirme için hangi komutlar kullanılır?
a. Giriş – Düzenleme - Değiştir                          b. Ekle - Değiştir
c. Görünüm – Değiştir                                          d. Sayfa Düzeni – Değiştir

34.   Ekranın sonundaki dikey cetvele çift tıkladığımızda hangi iletişim kutusu açılır?
a. Sekmeler                     b. Cetvel ayarları          c. Yazı Tipi                                      d. Sayfa Yapısı

35.   Yandaki butonun görevi nedir?
a. Sayfa sütunlara böler                                       b. Madde numaralandırma yapar
c. Artan sıralama yapar                                        d. Sayfa Numarası ekler

36.   Metne bir tablo eklemek için hangi sekme kullanılır?
a. Sayfa Düzeni Sekmesi                                                         b. Ekle Sekmesi
c. Tablo Sekmesi                                                  d. Giriş Sekmesi

37.    Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala – Yapıştır sıralaması doğrudur?
a. Ctrl+X - Ctrl+ C - Ctrl+V                                   b. Ctrl+Y - Ctrl+ O - Ctrl+S
c. Ctrl+L - Ctrl+ R - Ctrl+G                                    d. Ctrl+F - Ctrl+ H –F5

38.   Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
a. Baskı Ön izleme                                               b. Sayfa Yapısı
c. Sayfa Düzeni Görünümü                                  d. Anahat Görünümü

39.   Sayfanın  görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a.   Biçim – Sayfa  Yapısı- Yakınlaştır                 b.   Görünüm – Yakınlaştır
c.   Ekle – Yakınlaştır                                            d.   Görünüm - Pencere – Yakınlaştır

40.   Klavyede bulunmayan bir simgeyi belgeye nasıl ekleriz?
a. Ekle – Simgeler – Simge                                 b. Ekle – Metin – Simgeler
c. Sayfa Düzeni – Simge – Simgeler                                      d. Giriş – Metin – Simgeler

41.   Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a.  Giriş –  Üst Bilgi - Sayfa Numarası                                    b.   Sayfa Düzeni  - Sayfa Numarası c.  Ekle – Üstbilgi ve Altbilgi – Sayfa numarası  d.  Biçim – Sayfa Numarası

42.   Sayfaya kenarlık eklemek veya  gölgelendirme yapmak için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Giriş –Kenarlık ve Gölgelendirme                
b.  Giriş – Sayfa Kenarlıkları
c.  Görünüm – Sayfa Arka Planı - Sayfa Kenarlıkları
d.  Sayfa düzeni - Sayfa Arka Planı –Sayfa Kenarlıkları

43.   Simgeleri ne işe yarar?
a. Alt simge ve üst simge eklemeye                 
b. X’in karesini almaya
c. X sayısını 2 ile çarpmaya                                 d. Matematiksel işlemler yapmaya

44.   Yandaki şekilde görünen simgeler ne işe yarar?
 a. Hücreleri birleştirir                                           b. Tabloyu bölmeye yarar       
c. Yazıları hücre içerisinde hizalamaya yarar   d. Yazının yönünü değiştirir     

45.   Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. İmleci belgenin başına getirir.                       b. İmleci belgenin sonuna getirir.        
c. İmleci paragraf başına getirir.                         d. İmleci paragraf sonuna getirir.

46.   Ctrl+End  tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. İmleci belgenin başına getirir.                         b. İmleci belgenin sonuna getirir.       
c. İmleci paragraf başına getirir.                         d. İmleci paragraf sonuna getirir

47.   Sayfanın kenar boşluklarını ayarlamak için hangi yol izlenmelidir?
a. Giriş – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
b. Görünüm – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
c. Sayfa Düzeni – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
d. Ekle – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları

48.   Word programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a. xlsx           b. pptx       c. docx                         d. dotx

49.   Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?
a. Farenin sağ tuşunu tıklayarak     
b. Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak
c. Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak    
d. Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak

50.   Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?
a. Kelimeyi seçer            b. Paragrafı seçer        c. Satırı seçer               d. Cümleyi seçer

 

51.   Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?
a. Page Up   b. Page Down              c. Ctrl + Home             d. Ctrl + End

52.   Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez?
a. Kelime seçilir ve boşluk tuşuna basılarak,
b. Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılarak,
c. Kelime üzerine Fare ile çift tıklanarak,
d. Kelime seçilir – farenin sağ tuş menüsünden – kes seçeneği uygulanarak,

53.   Düğmesinin görevi nedir?
a. Tabloların kenarlıklarını özelleştirmeyi sağlar.
b. Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.
c. Çizgi biçimi rengini değiştirmeye yarar.
d. Çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar.

54.   Düğmesinin görevi nedir?
a. Yazı rengini değiştirmeye yarar                     
b. Tablonun biçimini değiştirmeye yarar
c. Tablo çizerken kalem rengini değiştirmeye yarar         
d. Tablo silmeye yarar

55.   Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
a. Sola hizalı – Sağa hizalı – Yasla                     b. Sola Hizalı – Ortalı – Sağa Hizalı
c. Sağa Hizalı – Ortalı – Sola Hizalı                     d. Sağa hizalı – Ortalı - Yasla 

56.    Düğmesinin görevi nedir?
a. Baskı ön izleme                                                b. Belirli bir alanı kesip panoya alır.
c. Belgenin tamamını  yazıcıdan çıkartır.         d. Tek sayılı sayfaları yazıcıdan çıkartır.

 

57.      Düğmesinin görevi nedir?
a. Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır.
b. Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar.
c. Yeni bir Word belgesi açmaya yarar.
d. Yeni bir klasör açar.

58.   Düğmesinin görevi nedir?
a. Yazılı olan metni sağa hizalı yapar.               
b. Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar.
c. Yazılı olan metni sola hizalı yapar.                
d. Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar.

59.    Düğmesinin görevi nedir?
a. Çizilen çizgilerin kalınlığını ayarlar.
b. Geçerli belgeye çizgi eklemeye yarar.
c. Çizimlere gölge vermeye yarar.
d. Çizimlerimizi üç boyutlu yapmaya yarar.

 

60.   Düğmesinin görevi nedir?
a. Geçerli sayfaya oval çizmeye yarar.
b. Döngüsel başvuruyu başlatır.
c. Baskı ön izleme sayfasını açmaya yarar.
d. İmla kılavuzunu çalıştırmaya yarar

 

 

1.  BÖLÜM  SORULARI BİTTİ.  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


II. BÖLÜM

1.     1 Pika aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?
a. 12 Punto   b. 0,16666 İnch            c.      0,423333 cm        d. 1 İnch

 

2.     Grafik kelimesi dilimize hangi dilden hangi isimle dilimize geçmiştir?
a. Grapnein –Yunanca                    
b. Graphic –İngilizce
c. Grapnein –Bulgarca                      d. Schaubild- Almanca

 

3.     Harfleri, sözcükleri, tümceleri, fotoğrafları, biçimleri, renkleri kağıt üzerinde bir zevk ve oranla yerleştirme ve bu yerleştirmede yenilik ve çekicilik oluşturma sanatına ne denir?
a. Tasarım
b. Grafik
c. Grafik Tasarım
d. Mizanpaj

 

4.     Planlamaya dayalı belirli bir amacı gözeten yaratıcı eyleme verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tasarım
b. Grafik
c. Grafik Tasarım
d. Mizanpaj

5.     Perspektif nedir?
a. Cisimleri, bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme tekniği.
b. Biçimin, ölçümün ya da bir yayının görünüşü için kullanılan genel bir terim.
c. Hareketsiz resimleri canlandırma, çizgi film tekniği.
d. Cisimleri, bir yüzey üzerine döndürme tekniği.

6.     Dul  nedir?
a. Bir paragrafta yarım kalan satırın tüm satıra yayma işlemi,
b. Bir paragraf sonunda yarım kalmış satır.
c. Bir paragraf sonunda sığmayan satırın alt satıra – çizgisi koyarak kaydırılması,
d. Bir paragrafta yarım kalan satırın karakter aralığını artırma işlemi,

7.     Basım sanayinde basılacak materyallerin baskı öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, fiziki üretimden çok düşünce üreten ve satan kuruluşların genel adı nedir?
a. Matbaa                  
b. Yayınevi         
c. Ajans             
d. Servis Büro

8.     Harf büyüklüklerinin tanımlandığı temel ölçü birimine ne ad verilir?
a.
Pika                         
b. Piksel               
c. Punto                
d. Inc

9.     Logonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hafızada kalıcılık için, ideali 2-3 kelimeden oluşan simge.
b. Tek satırdan oluşan, bir ürün, hizmet ya da fikri tanıtmak amacıyla yazılmış çarpıcı metinlerdir.
c. Ürün, hizmet, düşünce ya da nesneyi simgeleyen işaretler.
d. İki ya da daha fazla tipografi karakterin sözcük halinde okunacak biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve bir ürün, kuruluş ya da hizmeti tanıtan marka ya da amblem özelliği taşıyan simgeler.

10.   Bir resme başlamadan önce yapılacakları tasarlamak, taslak, ön çalışma yapma işlemine verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
a. Eskiz
b. İllüstrasyon
c. Degrade
d. Anti-aliasing

11.   Dpi ile ilgili Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Dpi Bir inç’teki tarama sayısıdır.
b. Bir Dpi 'teki tarama sayısı arttıkça görüntü daha detaylı taranır.
c.  Bir Dpi 'teki tarama sayısı arttıkça görüntü kalitesi de artar.
d. Dpi en fazla 72 Dpi kadar görüntü kalitesini artırır.

12.   Kitap, dergi, gazete, broşür gibi yayınları kişisel bilgisayarlarda özel yazılımlar kullanarak hazırlama yöntemine ne ad verilir?
a. Masaüstü Yayıncılık:
b. Grafik tasarım
c. Tasarım
d. Mizanpaj

13.   Anti-aliasing nedir?
a. Bir renkten başka bir renge geçiş etkisi,
b. Pikselleri birbiri ile birlikte hareket etmesi,
c. Pikselleri karıştırma yoluyla verilen yumuşatma etkisi,
d. Bir pikselinin ölçülen boyu ve eni,

14.   Ctrl D kısayol tuşu kullanımı aşağıdakilerden hangisinde yanlış ifade edilmiştir?
a. Photoshopta seçimi iptal eder.
b. CorelDraw programında çoğaltma işlemi yapar.
c. ındesign programında çalışma içerisine resim alma işlemi yapar görevi yapar.
d. İllustratör programında seçimi iptal eder.

15.   Aşağıdakilerden hangisi tasarım amaçlı hazırlanmış bir program değildir?
a. CorelDraw
b. Adobe İllustrator
c. Microsoft Excel
d. Adobe İnDesign

16.   Aşağıdakilerden hangisi menü olarak Photoshop Programında bulunmaz?
a. Select
b. Layer
c. İmage
d. Arrange

17.   Photoshop programında Tools araç paleti nereden aktif pasif edilir?
a. Select
b. Window
c. İmage
d. Layer

18.   Photoshop programının görevi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Pixel tabanlı resim düzenleme programıdır.
b. Vektörel tabanlı resim düzenleme programıdır.
c. Vektörel tabanlı dizgi programıdır.
d. Vektörel tabalı web tasarım programıdır.

19.   Photoshop programı aşağıdaki program gruplarından hangisine girer?
a. Bitmap Program
b. Vektörel Program
c. Kelime İşlemci
d. Hesap Tablo

20.   Aşağıdaki yöntemlerden hangisi resme ışık veren İmage efektidir?
a. İmage-Adjustment-İnvert
b. İmage-Adjustment-Replace Color
c. İmage-Adjustment-Expusere
d. İmage-Adjustment-Hue Saturation

21.   Bir resmi en son kayıtlı haline döndürmek için izlenmesi gerek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a. File- İmport
b. File- Export
c. File- Revert
d. File-Automate

22.   Photoshop programında Open Recent seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a. Son Kullanılan resim dosyasını açar.
b. En son Kullanılan resimlerin listesini verir.
c. Kayıtlı Photoshop Dosyalarını açar.
d. Jpeg resimleri Psd olarak açar.

23.   Photoshop Programında en son seçimi tekrar çağırmak için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a. Select- Deselect
b. Select- Reselect
c. Select- Inverse
d. Select- Similar

24.   Photoshop Programında seçili bölgenin seçimini iptal edip Seçili bölgenin Dışındaki bölgeleri seçmek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a. Select- Deselect
b. Select- Reselect
c. Select- Inverse
d. Select- Similar

25.   Photoshop programında Stroke seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Seçili Alana Dolgu ekler.
b. Seçili Alana Doku ekler.
c. Seçili Alana çerçeve ekler.
d. Seçili Alanı siler.

26.    Photoshopta bu simgenin ismi ve görevi nedir?
a. Move Tool- Boyama İşlemi Yapar.
b. Move Tool- Taşıma İşlemi Yapar.
c. Blur Tool- Resmi bulanıklaştırır.
d. Move Tool- Resmi keskinleştirir.

27.   Mevcut bir resmin çözünürlüğünü ve boyutunu değiştirmenin yöntemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Hue Saturation
b. Image Size
c.  Canvas Size
d.  Trim

28.   Aşağıdakilerden hangi seçenek ile yeni Photoshop dosyası oluşturulamaz?
a. File New
b. Ctrl+N
c. File-Open
d. Windows ortamında boş bir alanda fare sağ tuş yeni Adobe Photoshop Image seçeneği seçilerek,

29.   Seçili bir bölgeyi katman olarak kesmenin kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ctrl+J tuşlarına basarak,
b. Ctrl+K tuşlarına basarak,
c. Ctrl+Shift+J tuşlarına basarak,
d. Layer-New-Layer Via Copy

30.   Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yeni Photoshop Katmanı(Layer) oluşturulamaz?
a. Layer – New - Layer
b. Ctrl+Shift+N
c. Layer Paletinin Alt Kısmında Bulunan  düğmesi basılır.
d.İmage – Dublicate

31.   Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile Photoshop çalışma alanına bir resim katman olarak aktarılamaz?
a. İki resim açılır Biri Diğeri üzerine sürükle bırak
b. Kopyala-Yapıştır
c. File-Revert
d.File-Place

32.   Siyah Beyaz resmin Renkli bir resme dönüştürmenin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. İmage-Trim özelliği verilerek,
b. View Gamut warning özelliği uygulanarak,
c. İmage-Adjustmet- Hue Saturation özelliği uygulanarak,
d.İmage- Mode- RGB veya CMYK Mode seçeneklerinden biri seçilerek

33.   Photoshopta Ekranında kendimize özgü Workspace tanımlamak için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a. Window-Workspace-Save Workspace
b. İmage-Workspace-Save Workspace
c. Window-Workspace-Default Workspace
d.İmage-Workspace-Default Workspace

34.   Klavyede bulunan Tab tuşunun görevi nedir?
a. Açık olan Photoshop dokümanları arasında geçiş yapmayı sağlar.
b. Tools seçenekleri arasında geçiş yapmayı sağlar.
c. Photoshop Ekranındaki Tools, Paletler ve Options çubuğunu gizleyip göstermeyi sağlar.
d.Ekran Modları arasında geçiş yapmayı sağlar.

35.   Kullanıcı tarafından tanımlanmış bir çalışma alanını silmek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a. View-Workspace-Delete Workspace
b. İmage-Workspace-Delete Workspace
c. Window-Workspace-Default Workspace
d.Window-Workspace-Delete Workspace

36.   Photoshop PSD dosyalarının ön izlemelerini küçük resim olarak görmek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a. Adobe Bridge programını çalıştırarak,
b. Open iletişim kutusunda küçük resimler görünümünü seçerek,
c. View menüsünden küçük resimler görünümünü seçerek,
d.PSD dosyaları içeri açılmadan gözükmez.

37.   Aşağıdakilerden hangisi mevcut bir seçime dolgu ekleme yöntemlerinden biri değildir?
a. Edit  – Fill
b. Ctrl+Backspace ve Alt+Backspace
c. Tools araç kutusundan Granit Degrade Aracı ile
d.Tools araç kutusundan Eyadroper Tool Aracı ile

38.   Photoshop programında bir yazıya resim giydirmek için uygulanması gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Dublicate Layer
b.  Image Size
c.  Create Clipping Mask
d. Rasterize Layer

39.    Photoshop programına yeni fırça Stili tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a. Define Custom Shape
b. Define Pattern
c. Define Brush Preset
d.Check-in

40.   Photoshop programında Transparanlık özelliği veren özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mode
b. Opacity
c. Extract
d.Liquify

41.   Çayırda yayılan bir geyiği aynısını klonlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tools Araç paletindeki Clone Stamp aracını Alt tuşu ile kullanarak,
b. Tools Araç paletindeki Clone Stamp aracını Shift tuşu ile kullanarak,
c. Tools Araç paletindeki Brush Tool aracını Alt tuşu ile kullanarak,
d.Tools Araç paletindeki Healing Brush Tool aracını Alt tuşu ile kullanarak,

42.   Photoshop programında yapmak istediğimi iş gerçekleşemiyorsa aşağıdaki nedenlerden hangisi bunun nedeni olamaz?
a. Yanlış Layer da çalışıyorum,
b. Yanlış Tool ile çalışıyorum,
c. Quick selection modunda çalışıyorum,
d.Çalışmam Sadece bir Layer’dan oluşuyor,

43.   Photoshop CS3 ile birlikte gelen seçimi güzelleştirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Expand
b. Contract
c. Refine Edge
d.Quick Selection

44.   İçerisinde Metin ve Vektörel çizim bulunan bir resim çalışmasını içerik bozulmadan saklamak için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a. Layer özelliğini bozmadan Psd, Pdf, Tif veya Eps olarak kaydetme,
b. Layerları gruplayarak Jpeg formatında kaydetme,
c. Çalışma bittikten sonra Flatten image uyguladıktan sonra kaydetme,
d.CorelDraw formatı olan Cdr formatında kaydetme,

45.   Photoshop’da resmi Bulanıklaştırma efekti veren Araç Aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sharpen tool
b. Blur tool
c. Burn tool
d.Smudge Tool

46.   Aynı anda birden fazla seçim yapmak için hangi tuş kullanılır?
a. Ctrl
b. Ctrl + Space
c. Shift
d.Shift + Space

47.   Photoshop programında Hand Tool aracının görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru  olarak verilmiştir?
a. Çalışma  sayfasını  büyütür.
b. Çalışmayı  istenilen bir bölgenin  önüne getirmeyi sağlar.
c. Sayfayı  taşır.
d.Vektörel çizime tırmık şeklinde müdahale eder.

48.   Mevcut bir resmin resim boyutu değişmeden resmin kenarlarını genişletmek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a. İmage-Canvas Size
b. İmage-Adjustment
c. File-Page Setup
d.İmage – İmage Size

49.   Resim içerisindeki tüm beyaz pikselleri seçmenin en güzel yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Select- Color Range
b. Select-Modify-Border
c. Select-Similar
d.Select-Modify-Expand

50.   Background Color nedir?
a. Önalan rengidir.
b. Arka plan rengidir.
c. Yazı tipi rengidir.
d.Aktif Layer’ın rengidir.

51.   Bir resmin renklerini düzenlemede genelde hangi renk modu kullanılır?
a. Bitmap mode
b. Grayscala mode
c. RGB renk modu
d.CMYK mode

52.   Photoshop'da bir yazıya Wordart stili vermenin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Text Layer seçilir Edit- Transform - Skew
b. Text Layer seçilir Edit- Transform - Skala
c. Text Layer seçilir Edit- Transform - Distort
d.Text Layer seçilir Edit- Transform - Warp

53.   Photoshop Programında Fixed Size komutunun görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Seçimi o bölgeye sabitlemeyi sağlar.
b. Width ile Height değerlerine göre seçim yapmayı sağlar.
c. Width ile Height değerleri oranında seçim yapmayı sağlar
d.Serbest Mouse hareketi doğrultusunda seçim yapmayı sağlar.

54.   Photoshop  Tools paletinde aşağıdaki  araçlardan  hangisi  bulunmaz?
a. Zoom Tool
b. Bursh Tool
c. Gradient Tool
d.Mesh fill  Tool

55.   Photoshop programında aşağıdakilerden hangisi seçim aracı değildir?
a. Quick Selection Tool
b. Select- Color Range
c. Type Tool
d.Magic Wand Tool

56.   İmage Canvas Size komutunun görevi nedir?
a. Sayfa Boyutunu ayarlama,
b. Resmin Çözünürlüğünü ayarlama,
c. Resmin yönünü ayarlama,
d.Aktif karmanın boyutunu ayarlama,

57.   Photoshop'da aktif katmanı yatay olarak döndürmek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a. İmage-Rotate Canvas Rotate
b. İmage-Rotate Canvas 90
o CW
c. Edit-Transform-Rotate
d.İmage-Rotate Canvas 90
o CW

58.   Bir resmi saat yönünün 90° tersinde döndürmek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a. İmage-İmage Size
b. Ctrl+T
c. Edit-Free Transform
d.İmage-Rotate Canvas 90
o CW

59.   Photoshop Ekranında mevcut bir seçimi saklamanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Select-Load Selection
b. Select-Save Selection
c. Select-Similar
d.Select-Grow

60.   Aşağıdaki kısa yol eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
a. Zoom Tool:                 Z                
b. Hand Tool:                  H
c. Quick Selectıon:        Q               
d.Eraser Tool:                 E

61.   Photoshopta Layer paletinin kısa yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a. F12           
b. F10
c. F5             
d. F7

62.   Photoshop programında mevcut tüm katmanın seçili hale getirmek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a. Select-Similar Layers
b. Select-Deselect Layers
c. Select-All Layers
d.Select-All

63.   Photoshopda Filter-Liquify’nin görevi nedir?
a. Deforme etme görevini yapar
b. Hizalama görevi yapar
c. Rötuş(düzeltme) yapar
d.Renk modunu ayarlar

64.   Aşağıdakilerden hangisi Duplicate karşılık gelmektedir?
a. Seçime dönüştürmeyi sağlar
b. Seçimi Çoğaltmayı sağlar
c. Seçimi iptal eder
d.Sayfa başına döner

65.   Photoshop da iki resim katmanını geçiş yaparak birleştirmek için hangi araç kullanılır?
a. Clone Stamp Tool
b. Blur Tool
c. Gradient Tool
d.Patch Tool

66.   Photoshop’da tüm katmanları tek bir Background katmanına kilitlemenin yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Layer – Lock Layer
b. Layer Flatten image
c. Layer Merg Down
d.Layer – Merg Visible

67.   Notes Tool aracı aşağıdaki programlardan hangisinde bulunur?
a. Photoshop
b. CorelDRAW
c. İllustrator
d.İnDesign

68.   Photoshop’ta Automate komutu  hangi menüde bulunur?
a. Edit
b. File
c. Select
d.Layer

69.   Photoshop araçlarından Magic Wand Tool  için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Hızlı seçim aracıdır,
b. Klonlama aracıdır.
c. Poligonal seçim aracıdır..
d.Tolerans değerine göre tıklanan bölgedeki renk ve ona yakın olan renkleri seçmeyi sağlar.

70.   PDF Presentation  için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?
a. Photoshop ekranındaki bir resmi, bir belgeyi, PDF formatına b. dönüştürmeyi sağlar,
c. Resimlerin pixel sayısını düzenlemeyi sağlar,
d.Pixel tabanlı resimleri Bitmap’a dönüştürür.
Kartpostal şeklinde düzenleme yapar.

71.   Photoshop ekranında bir belge yada resmin kopyasını hangi komutla alırız?
a. Duplicate
b. Copy Merge.
c. Photomerge
d.Flatten İmage

72.   Photoshop’da bir resmin saydam pikseller ve boş kısımlarını kırpma işlemi aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılabilir?
a. İmage-Reveal All
b. Layer-Trim
c. İmage-Trim
d.İmage – Dublicate

73.    Photoshop’da bu aracın ismi ve görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Eraser Tool Seçme Aracıdır.
b. Eraser Tool Silme Aracıdır.
c. Eyedropper Tool Silme Aracıdır.
d.Eyedropper Tool Boyutlandırma Aracıdır.

74.   Boyama yöntemi ile seçim yapmanın yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Quick Selection
b. Magic Wand
c. Lasso Tool
M
d.agnatic Lasso Tool

75.   Photoshop programında Quick Selection Tool aracının kısa yolu nedir?
a. Ctrl+D
b. Ctrl+Alt+Z
c. Ctrl+W
d.W

76.   Photoshop programında Ctrl+Shift+U tuş kombinasyonu ne işe yarar?
a. Geri alma işlemi
b. Arka plan değiştirme
c. Resmi siyah beyaz yapma
d.Resme Desature renk tonunu uygular.

77.   Mouse ile taşıyarak kopyalama işlemi nasıl yapılır?
a. Mouse ile taşıma yapılırken  Mouse’un sağ düğmesine basılır.
b. Mouse ile taşıma yapılırken  Alt tuşuna basılır.
c. Mouse ile taşıma yapılırken Shift tuşuna basılır. 
d.Mouse ile taşıma yapılırken Ctrl tuşuna basılır.

78.   Eyedropper ve Paintbucket Tool araçlarının görevi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kopyala ve yapıştır
b. Kırp ve düzelt
c. Renk seç ve seçilen rengi uygula
d.Renk seç ve seçilen rengi kopyala

79.   Photoshop programın uzantısı Aşağıdakilerden hangisidir?
a. DWG
b. CDR
c. PDF
d.PSD

80.   Aşağıdakilerden hangisi Photoshop programıyla ilgili değildir? 
a. Resimleri birleştirmeyi sağlayan bir programdır
b. PSD, TIFF gibi formatlarda kayıt yapan bir programdır.
c. Üzerinde hesaplama yapılabilen bir programdır.
d.Katmanlardan oluşan resimleri düzenlemek için kullanılan bir programdır.

81.   Aşağıdakilerden şıklardan hangisinde Açılımı Portable Document Format olan PDF’in en önemli özelliğidir? 
a. Hareketli çizimleri destekleyen resim formatıdır.
b. Sadece Photoshop programında çalışır.
c. Özelliği bozulmadan taşınabilen bir dosya formatıdır
d.Katman özelliği bulunmamaktadır.

82.   Photoshop programında Rectangular Marquee Tool aracının görevi nedir?
a. Kare şeklinde çizim yapmayı sağlar
b. Dikdörtgen şeklinde seçim yapmaya yarar
c. Nesneleri taşımakta kullanılır.
d.Çizim paletidir.

83.   Aşağıdakilerden hangisi Photoshop programındaki “Horizontal Type Tool” un görevidir?
a. Resme çerçeve eklemeyi sağlar.
b. Çalışmaya katman olarak yazı yazmayı sağlar.
c. Resme ters çevirir.
d.Seçim yapmayı sağlar.

84.   Photoshop programında kullanılan Araç paletlerini hangi menüden açıp kapatıyoruz?
a. View
b. Filter
c. Edit
d.Window

85.   Aşağıdakilerden hangisi katman yönteminin özelliğidir?
a. Bir görüntünün ya da yazının seçilmiş bir kısmının çıkartıp panoya kopyalamayı sağlayan bir yöntem.
b. Nesnelerin, görüntünün bütününü etkilemeden, ayrı düzlemler üzerine yerleştirilip düzeltilebilmesine imkan veren bir yöntem.
c. Renk tabanlı hızlı seçim aracıdır.
d. Seçili alanı verilen değer oranında genişletir.

86.   Photoshop programında mevcut bir seçim varken yeni bir seçim yapıldığında iki şeklin kesişimini seçen özellik hangisidir?
a. Subtract from Selection
b. Add to selection
c. İntersect with Selection
d.New selection

87.   Photoshop programında tanımlanan Actionları bir klasördeki tüm dosyalara uygulamak için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a. Automate/Batch
b. Automate/Contact Sheet
c. Automate/Picture Package
d.Automate/Fit İmage

88.   Photoshop programında Add to Selection özelliğini uygulayabilen  kısayol tuşu veya tuş grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a.Alt
b. Shift
c.Shift+Alt
d.Ctrl

89.   Photoshop programında üç boyutlu bir nesneye banner giydirmek hangi seçenekle mümkündür?
a.Layer / Layer Properties
b. Select / Modify
c.İmage / Create Clipping Mask
d.Filter / Vanishing Point

90.   Photoshop programında aşağıdakilerden hangisi Freeform Pen Tool aracının görevidir?
a.Çizilen pathe müdahale noktaları oluşturmayı sağlar.
b. Serbest Path oluşturma aracıdır.
c.Oluşturulan Path deki müdahale noktalarını silmeyi sağlar.
d.Oluşturulan Path de müdahale noktalarından müdahale etmeyi sağlar.

91.   Photoshop’da Select menüsünde bulunan “Deselect” ve “Reselect”  komutlarının görevleri hangi aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
a.Önceki seçimi tekrar seçmek – seçili alanı iptal etmek
b. Baskı önizleme – tam ekran göstermek
c.Seçili alanı iptal etmek – Önceki seçimi tekrar seçmek
d.Tüm alanı seçmek – seçili bölgenin dışında kalan alanları seçmek

92.   Photoshop’da Action komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Resme yapılan işlemleri iptal etmek en başa döndürmek
b. Resim üzerinde yapılan işlemleri kaydedip başka resimlere de uygulamak
c.Resme uygulanan işlemleri doküman olarak görmek
d.Resmi gif olarak kaydetmeye yarar

93.   Photoshop’da “Clone Stamp Tool” aracının görevi nedir?
a.Seçili olan bölgeyi başka aynı resim üzerinde başka bir yere klonlamaya yarar.
b. Seçilen bölgeyi kopyalayıp başka yere yapıştırmaya yarar.
c.Resme ışık vermeye yarar.
d.Resimdeki katmanları silmeye yarar.

94.   CorelDraw Programın genel kullanım alanı aşağıdaki şıklardan hangisinde tam olarak verilmiştir.
a.CorelDRAW programı, vektör tabanlı bir grafik tasarım programıdır.
b. CorelDRAW programı, Pixel tabanlı bir grafik tasarım programıdır.
c.CorelDRAW programı, Kelime işlem programıdır.
d.CorelDRAW programı, Hesap tablosu programıdır.

95.   Corel Draw programında aşağıdakilerden hangisi ileri alma komutudur?
a.Ctrl+Alt+W
b. Ctrl+Alt+Z
c.Ctrl+Shift+Z
d.Ctrl+Z

96.   Yandaki dolgu türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.Uniform Fill - Mesh Fill Fountain Fill
b. Texture Fill. Postscript Fill- Pattern Fill
c.Postscript Fill- Texture Fill- Pattern Fill
d.Pattern Fill -Postscript Fill- Texture Fill.

97.       Yandaki dolgu türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.Uniform Fill - Mesh Fill Fountain Fill
b. Texture Fill. Postscript Fill- Pattern Fill
c.Postscript Fill- Texture Fill- Pattern Fill
d.Pattern Fill -Postscript Fill- Texture Fill.

98.   CorelDRAW programında yapılan çalışmayı şablon olarak kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 a.New from Template
 b. Save As Template
 c.Save As
 
d.Check-in

99.   Yandaki şekilde de görüldüğü gibi şeklin etrafına gölge veren komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Blend
b.  Drop Shadow
c. Envelope
d. Extrude

100. CorelDraw programında nesneleri Gruplama için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a.Ctrl+ U
b. Ctrl+G
c.Ctrl+Shift+G
d.Ctrl+Z

101. CorelDRAW ekranında nesneleri hizalamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a.Effects - Transform
b. Effects - Step and Repeat
c.Arrange - Align and Distribute
d.Arrange - Order

102. CTRL+T kısayol tuşu ile hangi menü açılır?
a.Text
b. Text Statistics
c.Character Formating
d.Pragraph Formating

103. Arange - Order menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a.Back one
b. Align Left
c.Forward One
d.Behind

104. Coreldraw programında kaydedilen bir dosyasının standart olarak dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a.Aİ
b. PDF
c.CDR
d.PSD

105. Corel programında Crop Tool aracının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Resmi ters çevirmek,.
b. Seçilen resmi veya vektörel çizimi istenilen şekilde kırpmak,
c.Çerçeve eklemek,.
d.Çalışmaya gölge vermek,

106. İki rengi karıştırmak için Mouse’la birlikte hangi tuş kullanılır?
a.Shift
b. Ctrl
c.Alt
d.Alt Gr

107.
Yukarıdaki araç çubuğun ismi nedir?
a.Property Çubuğu
b. Araç çubuğu
c.Draw çubuğu
d.Standart

108. Aşağıdakilerden hangisi Corel Draw ile illustratorun ortak özelliklerindendir?
a.İkisininde pixel tabanlı program olması
b. İkisininde dosya uzantısının cdr olması
c.İkisininde vektörel tabanlı program olması
d.İkisindede katman mantığının bulunmaması

109. CorelDraw’da Drop Shadow ne işe yarar?
a.Şekli,yazıyı veya nesneyi döndürmeyi sağlar
b. Şekle,yazıya veya nesneye Effects verir
c.Şekli,yazıyı veya nesneyi keser
d.Şekle,yazıya veya nesneye gölge verir

110. CorelDraw programında Roughen brush için hangisi söylenebilir?
a.Seçim aracıdır,
b. Şekle tırmıklama uygular,
c.Şekli döndürmeyi sağlar,
d.Şekli bulaştırma uygular,

111. CorelDraw proğramında Smart fill  aracı için  aşagıdakilerden hangisi  söylenebilir?
a.outline  aracıdır,
b. Effect  aracıdır..
c.Hassas dolgu aracıdır.
d.Fırça aracıdır.

112. CorelDraw programında Freehand aracı için hangisi söylene bilir?
a.Pen aracıdır.
b. Taşıma aracıdır.
c.Kırpma aracıdır,
d.Rotate aracıdır,

113. Knife Tool aracı ne işe yarar?
a.Silme aracıdır.
b. Kesme aracıdır.
c.Çizim aracıdır.
d.Açılı şekiller çizer.

114.  Yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Metni kalın yazdırmayı sağlar.
b. Metne Contour eklemeyi sağlar.
c.Çalışmaya paragraf ve artistik metin eklemeyi sağlar.
d.Sadece artistik metin eklemeyi sağlar.

115. Aşağıdakilerden hangisi CorelDraw menüsü değildir?
a.Arrange
b. Layout
c.Effects
d.Filter

116. CorelDraw’da resmin negatifini almak için hangi komut kullanılır?
a.Effects – Transform – Invert
b. Bitmaps – Color Transform – Bit Planes
c.Bitmaps – Contour – Edge Detect
d.Effects – Adjust – Channel Mixer

117. CorelDraw’da Export komutu ne işe yarar?
a.Yapılan çalışmayı farklı uzantılarda kaydetmeyi sağlar
b. Çalışmayı baskı önizleme yapmayı sağlar
c.Çalışmanın üzerine dışardan resim almayı sağlar
d.Textleri  taşımayı sağlar

118.  Yandaki düğmelerin sırasıyla İsimleri ve görevleri aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Mirror Horizontally şekli dikey, Mirror Vertically yatay döndürmeyi sağlar.
b. Mirror Vertically şekli yatay, Mirror Horizontally dikey döndürmeyi sağlar.
c.Mirror Horizontally şekli yatay, Mirror Vertically diker döndürmeyi sağlar.
d.Mirror Horizontally şekli yatay, Mirror Vertically dikey merkezinden ayırmayı sağlar.

119.  Yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.İmport
b. Export
c.Export for Office
d.Save as Templates

120.  Yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.İmport
b. Export
c.Export for Office
d.Save as Templates

121. Corel draw’da kırpma işlemi aşağıdakilerden hangi komut ile yapılır?
a.
Knife
b. Crop
c.Shape
d.Freehand

122. CorelDRAW’da bir yazının özelliklerini başka bir yazıya hangi komut geçirir?
a.Edit-Copy Properties From
b. Edit-Find and Replace
c.Effects-Power Clip
d.Hiçbiri

123. Corel Draw programında Weld komutun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Bir resimi vektörel bir çizime dönüştürmeye
b. İki ayrı şekli birleştirmek için,
c.Ekrandaki tüm nesneleri seçmek için,
d.Seçilen nesneyi silmek,

124.  Yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Şekle köşelerinden yumuşatma uygulamak,
b. Şekillere müdahale noktalarından müdahale etmek,
c.Şekillerin kesiştikleri noktaları silmek,
d.Şekleri başka bir şekil içerisine taşımak,

125.  Yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Zoom Tool
b. Blend Tool
c.Pick Tool
d.Extrude Tool

126.  Yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Zoom Tool
b. Blend Tool
c.Pick Tool
d.Extrude Tool

127.  Yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Zoom Tool
b. Blend Tool
c.Crop Tool
d.Extrude Tool

128. Corel programında “Import” seçeneği ne işe yarar?
a.Çalışmayı farklı seçeneklerde kaydetmeye.
b. Dışardan resim almaya.
c.Çalışmayı yazdırmaya.
d.Çalışmayı ön izleme yapmada.

129. Corel programında “Smart Fill” özelliğinin görevi nedir?
a.Akıllı boyama Yöntemi ile dolgu eklemek,
b. Seçili alanı siyah beyaz yapma.
c.Çalışmayı boyutlandırma.
d.Sayfaya tablo eklemede.

130. Corel programında grup içine müdahale etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a.Ctrl
b. Alt
c.Shift
d.Ctrl+Alt

131. Portrait ve  Landscape Komutlarının görevleri nedir?
a.Sayfanın Width ve Height değerlerini ters çevirir.
b. Sayfayı Döndürür
c.Sayfaya dolgu rengi verir
d.Hiçbiri

132. Corel programında bulunan “Elipse” komutunun görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.Kare, dikdörtgen çizimlerinde kullanılır.
b. Kayıtlı hazır şablonlardan çizebilmeyi sağlar.
c.Yazı yazmak için kullanılır.
d.Daire şeklinde oval  çizim oluşturur.

133. Indesıng programında   simgesinin görevi nedir?
a.Pencil  aracı
b.Text aracı
c.Rectangle aracı
d.Elips aracı

134. İnDesıng programın da    aracının görevi nedir?
a.Döndürme aracı
b.Boyutlandırma aracı
c.Taşıma aracı
d.Silme aracı

135. İnDesign programında içe gölge verme efektinin adı nedir?
a.Drop Shadow
b.İnner shadow
c.Satin
d.Outher glow

136. Scale Tool’un görevi aşağıdakilerden hangisidir?-
a.Serbest taşıma aracıdır.
b.Geometrik şekil aracıdır.
c.Boyama aracıdır.
d.Boyutlandırma aracıdır.

137. İllustrator programında şekiller üzerinde deformasyon yapmaya yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
a.Warp Tool.
b.Crop Area Tool.
c.Mesh Tool.
d.Rotate Tool.

138. Keyboard Shortcuts özelliği nedir?
a.kısayol tuşlarını atama ve değiştirme özelliğidir.
b.Çalışma alanındaki paletleri düzenlemeye yarar.
c.Tools’taki araçların yerlerini  düzenler.
d.Kontrol çubuğunu düzenleme özelliğidir.

139. Stroke özelliği nedir?
a.Seçili objeyi  döndürme özelliğidir.
b.Seçili objeyi  belli bir oranda büyütür.
c.Renk geçişi yapmaya yarar.
d.Çizilen ve seçili olan objenin kenar kalınlığını ifade eder.

140. Type on a Path Tool  aşağıdakilerden hangisini yapar
a.Yatay yazı aracıdır
b.Eğri çizgi ve yüzeylere yazı yazma aracıdır.
c.Dikey yazı aracıdır.
d.Renklendirme aracıdır.