Bilgisayar Donanımı Test Soruları

 

1.     Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur?
A) Memory Card             B) Hard disk                 C) Rom                         D) Ram

2.     Aşağıdakilerden hangisinde bellek birimleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
A) Byte- Kilobyte- Megabyte-Gigabyte
B) Byte- Kilobyte- Gigabyte- Megabyte
C) Gigabyte- Kilobyte- Byte- Megabyte
D) Megabyte- Kilobyte- Byte- Gigabyte

3.     Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir?
A) Klavye                         B) Ekran                       C) Mouse                      D) Daktilo

4.     …………Temel Giriş - Çıkış , hesaplama ve kontrol işlemlerini yürüten ünitedir. Barındırdığı emirler ile diğer birimleri çalıştırır ve denetler. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) HDD                            B)  CPU                        C) Ram                         D)  Kasa

5.     Aşağıdaki portlardan hangisinde Tak-ve-Çalıştır(Pnp) desteği vardır.?
A) Com1                          B) Com2                       C) USB                         D) LPT2

6.      İşaretleme yolu ile verileri girmek hangi üniteyle gerçekleşir?
 A) Klavye                        B) Mouse                     C) Bilgisayar                D) Mikrofon

7.     Aşağıdakilerden hangisi hem girdi hem çıktı birimidir?
A) Flash Bellek               B) ROM Bellek             C) Ekran Kartı              D) Ekran

8.     Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın hızını etkilemez?
A) İşlemci                        B) Yüklü programlar    C) Mouse                     D) Ram

9.     Elektrikler kesildiği zaman üzerindeki bilgiler silinen bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) RAM Bellek                B) ROM Bellek             C) FLASH Bellek          D) YAN Bellek

10.   Aşağıdakilerden hangisi bilgiye ulaşım bakımından daha hızlıdır?
A) Sabit disk                    B) Flopy disk               C) Ram                         D) Cd-Rom

11.   Aşağıdakilerden hangisi bir ya­zıcı türü değildir?
A) Mürekkep Püskürtmeli                  B) Nokta (İğne) vuruşlu                  C) Lazer                        D) Tarayıcı

12.   Aşağıdakilerden hangisi bellek ölçü birimidir?
A) Pixel                            B)  MB                          C) Rpm                         D) Dpi

13.   Bilgisayardaki görüntüleri ............  oluşturur ve monitöre  gönde­rir? Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Ses Kartı                     B)  HDD                        C) CPU                         D)  Ekran Kartı

14.   Kullanıcıya  ait bilgiler kalıcı olarak  ......................  de saklanabilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Ram Bellek                                    B) HDD                         C) Rom Bellek              D)  CPU

15.   Donanım üniteleri arasında veri iletişiminin yapılmasını sağlayan birime verilen ad hangisidir?
A) Ram                             B) Harddisk                                     C) Kasa                         D) Anakart

16.   Bilgisayar bellek birimlerinden 1 byte, kaç bit’ ten oluşur?
A) 3                                  B) 6                               C) 8                               D) 10

17.   Donanım ünitesi olarak aşağıdakilerden hangisinin bulunma zorunluluğu vardır?
A) CD-Rom                      B) Fax Modem             C) Flash Disk               D) Anakart

18.   Kâğıtta bulunan bilgiyi bilgisayara aktarmak için kullanılan cihaza ne ad verilir?
A) Scanner(Tarayıcı)     B) Plotter(Çizici)          C) Printer(Yazıcı)         D) Monitör(Ekran)

19.   Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimidir?
A) Fare(Mouse)               B) Scanner(Tarayıcı)  C) CD-ROM                                     D)  Plotter(Çizici)

20.   İç bellek kullanım amacına bağlı olarak kaça ayrılır?
A) Ram ve Rom olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Sadece Rom olarak bir tanedir.
C) Sadece Ram olarak bir tanedir.
D) Ram, Rom, Cps olarak üçe ayrılır.

21.   Klavyedeki tuşların üzerindeki 3.karakterin yazılmasını sağlayan tuş hangisidir?
A) Shift                             B) Altgr(Sağ Alt)         C) Ctrl                           D) Caps Lock

22.   Bilgisayarın her türlü elektronik aksamına ne ad verilir?
A) Hardware (Donanım)                                                         B) CPU (MİB).
C) Input Unit ( Giriş birimi)                                                     D) Software (Yazılım)

23.   Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?
A) Programlama dili       B) Veri tabanı programı                  C) İşletim Sistemi       D) Kelime işlemci

24.   Bilgilerin kalıcı olarak depolandığı yere ne ad verilir?
A) Ram                             B) Modem                     C) Yan bellek               D) Rom

25.   Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?
A) Ekran                          B) CD) ROM                 C) Yazıcı                       D)  Plotter (Çizici)

26.   Aşağıdakilerden hangi tuş Cursorü (İmleci) satır başına getirir?
A) İnsert                           B) Delete                       C) End                          D) Home

27.   1024 BYTE aşağıdakilerden hangisi eşit değildir?               
A) 1024 Karakter             B) 1024 Bit                   C) 1 Kilobyte                D) 8192 Bit

28.   Tüm bilgilerin giriş ve çıkışlarının yapıldığı hesaplama ve kontrol işlemlerinin yürütüldüğü ortamdır. ............  Kendi ürettiği emirler ile diğer birimleri çalıştırır ve denetler. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) HDD                            B)  CPU                        C) Ram                         D)  Kasa

29.   Bilgisayarın kapatma (power)  düğmesini kullanmadan yeniden açılmasını sağlayan makinanın üzerindeki tuş hangisidir?
A)   Makinenin üzerindeki RESET tuşu             B)   Klavyenin üzerindeki ENTER
C)   Makinenin üzerindeki TURBO tuşu             D)   ESC tuşu

30.   Aşağıdakilerden hangisi bilgi (Veri) kayıt ortamı değildir?
A) Sabit disk                    B) Disket                                          C) Printer                     D) Flashdisk

31.   Bilgisayarı insanlardan ayıran en önemli özellik nedir?
A) İşlem hacmi               B) Yorum yeteneği       C) Düşünme gücü        D) Mantık yürütme

32.   Kullanıcının müdahale edemediği,  bellek türü hangisidir?
A) Rom                            B) Ram                          C) Sd Ram                    D) Hiçbiri

33.   Yazıcılarda ve tarayıcılarda nokta yoğunluğunu ifade eden ölçü birimi hangisidir?
A) 1 KB                             B) 1 Mhz                       C) 1 Byte                       D) 1 Dpi

34.   Birden fazla bilgisayar arasında telefon aracılığı ile iletişim sağlayan cihaza ne ad verilir?
A) Barkod                        B) Modem                    C) Plotter                      D) Scanner

35.   Kullanıcıya ait bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eprom                         B) Prom                        C) Rom                         D) Ram

36.   Aşağıdakilerden hangisi yazıcı bağlantı ucudur?
A) Com1                          B) Con                          C) Usb                          D) Fdd

37.    “Ekran üzerindeki komut düğmelerini tıklayıp aktif hale getirmek, seçmek ve taşımak    ................ nin görevidir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Klavye                         B) Mouse                     C) Bilgisayar                D) Mikrofon

38.   Bilgiler kalıcı olarak  .................de saklanır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Ram Bellek                                    B)  HDD                        C) Rom Bellek              D)  CPU

39.    Yanlış yazılan bir komut sola doğru hangi tuşla silinir?
A) Backspace                 B) Delete                       C) Ara Tuşu                  D) End

40.   Aşağıdakilerden hangisi ek donanım birimidir?
A) TV kartı                       B) Ekran kartı               C) Ana kart                                      D) Ram

41.   Aşağıdaki birimlerden hangisinde bilgi depolanamaz?
A) Harddisk                     B) Memory Card          C) Cd                            D) Ram

42.   Aşağıdakilerden hangisi yakın mesafedeki bilgisayarlar arasındaki bilgi iletişimini sağlar?
A) Ekran kartı                                     B) Mainbord                 C) Harddisk                                    D) Ağ kartı

43.   Klavyedeki ( $ , # , \  vB) ..) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?
A) Alt Gr                          B) Tab (Sekme)            C) Ctrl                           D) Shift

44.   Bilgisayardaki görüntüleri ............  Oluşturur ve monitöre gönderir. Boşluğa hangisi gelmelidir?
A) Ses Kartı                     B)  HDD                        C) CPU                         D)  Ekran Kartı

45.   Num Lock tuşunun görevi nedir?
A) Klavyeyi büyük küçük harfe kilitler                                    B) Yön tuşlarının genel adıdır
C) Sayısal tuş­ları kilitler ve açar                         D) Sekme tuşudur

46.   Ram ve rom terimleri neyi ifade etmektedir?
A) İşlemci                        B) İç Bellek türleri       C) Yazılım                     D) Hard Disk

47.   Klavyedeki ( / , ? , + ‘, : vB) ..) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?
A) Alt Gr                           B) Tab (Sekme)            C) Ctrl                           D) Shift

48.   Bilgisayara girilen verilerin işlendiği bölüm hangisidir?                                                              
A) Harddisk                     B) Flash Bellek            C) Cpu                          D) Rom

49.   Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir?
A)   Character                  B)   Column                  C)   Pixel                       D)   Line

50.   Aşağıdakilerden hangisi bir çıktı ünitesidir (çıkış birimidir)?
A)   Klavye                       B)   Mouse                    C)   Barkod Okuyucu                      D)   Hoparlör

51.   Aşağıdakilerden hangisi kullanılarak, bilgiler telefon hatları üzerinden başka bilgisayarlara aktarılabilir?
A)   Sabit Disk                 B)   Plotter                    C)   Modem                                     D)   Scanner

52.   Aşağıdakilerden hangisinde elektrik kesildiği zaman bilgiler silinir?
A)   Ram                          B)   Prom                      C)   Eprom                                       D)    Rom

53.   Bilgisayardaki kartların birbirleri ile bağlantısını sağlayan ve verileri ilgili  yere ulaştıran birime ne ad verilir?
A)   Rom                          B)   Ram                        C)   Mainboard            D)   Hdd

54.   Bilgisayarda yazmış olduğumuz herhangi bir belgenin kağıda aktarılmasını sağlayan aygıta ne ad verilir?
A)  Printer                       B) Scanner                   C)   Ram                       D)   Hdd

55.   Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayara dışardan bilgi girişini sağlayan ünitelerden değildir ?
A)   Disket                        B)   Yazıcı                     C)   Harddisk               D)   CD) rom

56.   Aşağıdakilerden  hangisi Klavyeyi Büyük harfe kilitler?
A)  Num lock                   B)   Caps Lock            C)   Insert                     D)   Pause

57.   Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar disk ölçü birimlerinden değildir.?
A)   Gigabyte                                      B)   Byte                        C)  Format                                      D)   Kilobyte

58.   Aşağıdakilerden hangisi dış bellek ünitesi değildir?
A)   Disket                        B)   Hard disk               C)   Yazıcı                     D)   CD) Rom

59.   Giriş ünitesinden girilen bilgileri isteyen ve sonuçları çıkış ünitesine gönderen bölüm hangisidir?
A)   RAM                          B)   Çevre bellek          C)   Anabellek              D)   CPU

60.   Aşağıdakilerden hangisi bellek türlerinden değildir.?
A)   RAM                          B)   ROM                       C)   DİSKET                  D)   PRINTER

61.   Aşağıdakilerden hangisi monitörle ilgili değildir?
A)   inch                           B)   Pixel                       C)   MByte                    D)   Flat

62.   Bilgisayar genel olarak hangi bölümlerden oluşur?
A)  Ram – Rom                                                      B)  Hardware – Software    
C)  Merkezi İşlem birimi – Monitör                                         D)  Ana makine – Klavye

63.   1024 byte için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)   1 Bit                           B)   1 Mbyte                  C)   1 Byte                     D)   1 Kbyte

64.   Merkezi işlem biriminin takıldığı donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Harddisk                    B)  Anakart                  C)  Ram                        D)  Ekran kartı

65.   Küçük harfle yazarken büyük harfle yazma olanağı veren yardımcı tuş hangisidir?
A)  Ctrl                             B)  Shift                        C)  Tab                                             D)  Num Lock

66.   BackSpace tuşunun görevi hangisidir?
A)  Sola doğru siler                                             B)  Sağa doğru siler
C)  Karakterler arası boşluk verir                        D)  Kürsörü satırın sonuna götürür

67.   Kullanıcının müdahale edemediği, silemediği bellek türü hangisidir?
A) Rom                            B) Ram                          C) Base Ram                D) Hiçbiri

68.   Bilgisayarda aritmetiksel işlemleri yapan ve sonuçlandıran donanım birimi hangisidir?
A) Ram                             B) Ana kart                                     C) Cpu                          D) Harddisk

69.   Aşağıdaki birimlerden hangisi bilgisayara bilgi girişi için kullanılır?
A) Monitör                       B) Klavye                     C) Yazıcı                       D) Plotter

70.   Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimi değildir?
A) Ana kart                      B) Ram                          C) Ekran kartı               D) CD) Rom

 

_______________________________Donanım Testi Bitmiştir.____________________________

 


 

Microsoft  WİNDOWS 7 Test Soruları

 

1.     Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerindendir?
A) Görsel bir işletim sistemi olması
B) Grafik tabanlı bir işletim sistemi olması
C) Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi
D) Hepsi


2.     Aşağıdakilerden hangisi Windows 7’yi tam olarak tanımlar?
A) Windows 7 sadece şirketlere yönelik bir işletim sistemidir.
B) Windows 7 16 bit veri yolunu destekleyen bir işletim sistemidir.
C) Windows 7 DOS tabanlı bir işletim sistemidir.
D) Windows 7 32 ve 64 -bit işlemci mimarisine ve tamamen korumalı bellek modeline sahip bir işletim sistemidir.


3.     Windows 7’de Film veya müzik dosyaları hangi programla  çalıştırır?
A) Windows Media Player                B) Ses Denetimi
C) Ses Kaydedicisi                            D) Ses Değiştirici


4.     Windows 7 hangi gruba girer?
A) Editör programları                        B) Veri tabanı    
C) Grafik programları                        D) İşletim sistemleri


5.     Aşağıdakilerden hangisi Windows 7 ile hazır gelen bir program değildir?
A) Not defteri                             B) Hesap Makinesi          C) Ekran Alıntı Aracı           D) Microsoft Word


6.     Windows 7’de Aşağıdaki dosyalardan hangisi bir programı bilgisayara yüklenmesini başlatmaz?
A) Kur                               B) Setup                        C) Install                       D) Uninstall


7.     Windows 7’de Masaüstünde ekranının altında bulunan başlat butonunu üzerinde taşıyan çubuğa ne ad verilir?
A) Araç çubuğu               B) Görev çubuğu        C) Başlık çubuğu         D) Biçim çubuğu


8.                             Windows 7’de aynı konumda sıralı birden çok dosyayı seçmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?
A) Alt Gr                           B) Ctrl                            C) Shift                        D) Alt


9.                             Windows 7 açıldığında gelen karşılama ekranına ne ad verilir?
A)  Masaüstü                  B)  Araç Çubukları        C) Bilgisayarım            D)  Simge

 

10.   Windows 7’de Ardışık olmayan nesnelerin seçilmesi için fare ile beraber hangi tuş kullanılmalıdır?                    
A) Esc                              B) Shift                          C) Caps Lock               D) Ctrl


11.   Windows 7’de hangisi sonradan yüklenir?
A) Windows Gezgini      B) Microsoft Office     C) Denetim Masası      D) Donatılar

 

12.   Görev çubuğu özelliklerinden Görev çubuğunu otomatik olarak gizle onaylandığı zaman aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Görev çubuğu devamlı gizlenir.
B) Geçici olarak gizlenir.
C) Görev çubuğu gizlenmez.
D) Görev çubuğunun geçici ya da devamlı gizlenme özelliği yoktur.

 

13.   Windows 7’de aktif olan bir pencere hangi kısa yol tuşu ile kapatılır?
A) Alt   + F4                     B) Ctrl + F4                                      C) Shıft+ F4                  D) Alt   + End

 

14.   Windows 7’de Bir simgede simgesinin üzerinde Mouse ile seri çift tıklama yapılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?                                                                                          
A) Simge silinir.                                                                      
B) Simgenin adı değiştirilir.
C) Simge pencere olarak açılır.      
D) Simge penceresi doğrudan simge durumunda görev çubuğu üzerine yerleşir.

 

15.   Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
A) Görev çubuğunun yeri değiştirilebilir.        B) Görev çubuğunun yeri değiştirilemez.
C) Görev çubuğunu gizleyemeyiz.                      D) Görev çubuğunun boyutu değişmez.

 

16.   Windows 7’de Pencereyi kapat düğmesi hangi çubukta bulunur?
A) Durum çubuğunda                                           B) Araç çubuğunda
C) Başlık çubuğunda                                          D) Görev çubuğunda

 

17.   Windows 7’de aşağıdakilerden hangisi Başlık çubuğunda bulunan düğmelerden değildir?
A) Pencereyi kapat                                               B) Ekranı Kapla                                           
C) Tarih Saat Göstergesi                                    D) Pencereyi simge durumuna getir


18.   Windows 7’de bir pencerede ekranın en üstünde yer alan çubuğun adı nedir?
A) Araç Çubuğu               B) Başlık Çubuğu       C) Menü Çubuğu          D) Durum Çubuğu

 

19.   Windows 7’de Bir program simge durumuna getirildiğinde aşağıdakilerden verilen seçeneklerden hangisi gerçekleşir?
A) Program tamamen kapanır.
B) Program geçici olarak gizlenir.
C) Program simge durumunda masaüstüne yerleşir.
D) Program simge durumunda görev çubuğuna yerleşir.

 

20.   Yandaki Pencerede bulunan butonun görevi nedir?  
A) Yardım                        B) Kapat                        C) Ekranı kapla            D) Aşağı geri getir.

 

21.   Windows 7’de pencere içerisinde simgeler görüntülenemeyecek kadar pencere, büyük değilse, pencerenin sağında veya altında kendiliğinden oluşan çubuğun adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durum Çubuğu                                                 B) Araç Çubuğu           
C) Yardım Dosyası                                              
D) Kaydırma Çubuğu

 

22.   Windows 7’de Ekran klavyesi nereden çalıştırılır?
A) Başlat – Programlar
B) Başlat -  Programlar- Donatılar
C) Başlat -  Tüm Programlar- Donatılar – Erişim Kolaylığı
D) Başlat -  Programlar- Donatılar – İletişim

 

23.   Geri Dönüşüm kutusunda bulunan dosya nasıl geri kurtarılır?
A) Dosya çift tıklatılarak
B) Geri dönüşüm kutusunu boşaltarak.
C) Bilgisayarım Penceresi – Dosya Menüsünden – Geri Yükle
D) Dosya Seçili iken-Sağ Tuş açılır menüden – Geri Yükle

 

24.   Geri dönüşüm kutusu için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Silinen dosyalar için geçici bir depolama ortamıdır.
B) Silinmiş dosyaların kurtarılmasında kullanılır.
C) Bu alanda yer alan dosyalar tekrar silinemez.
D) Zaman zaman bu alanın boşaltılması gerekir.


25.   Windows 7’de Fare ile ilgili düzenlemeler nerede yapılır?
A) Başlat –Denetim Masası – Klavye
B) Başlat – Denetim Masası – Fare
C) Başlat –Denetim Masası – Ses
D) Başlat –Denetim Masası - Kişiselleştirme

 

26.   İletişim kutusu ve pencere ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Klasörler açıldığında pencere içinde açılır.
B) Klasörler açıldığında İletişim kutusu içinde açılır
C) Pencere boyutları değişir iletişim kutusu değişmez.
D) İletişim kutusu başlığında önceki boyut düğmesi bulunmaz.

 

27.   Aşağıdakilerin hangisi Dosya ile ilgili kavramlarından biri değildir?
A) Dosya isimlerinde 8 karakter kısıtlaması yoktur.
B) Genelde Bilgi içerdiği zaman diskte yer kaplarlar.
C) Programların çalışmasını sağlarlar veya veri içerirler.
D) Dizinler ve alt dizinler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

 

28.   Windows 7’de yandaki sürücülerin bulunduğu pencere aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masaüstü                                                          B) Geri dönüşüm kutusu               
C) Bilgisayarım                                                    D) Denetim masası

 

29.   Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
A) Kısa yolu oluşmayan bir program çalışmaz.
B) Kısa yolu silinen bir programın kaynak programı çalışmaz.
C) Kısa yolu oluşan bir programın kısa yolu silinirse kaynak program çalışır.
D) Kısa yolu oluşan bir programın kısa yolu silinirse kaynak program da silinir.

 

30.   Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Geçici olarak silinen dosyalar geri dönüşüm kutusunda yer alır.
B) Üst karakter + Delete tuşları ile  silinen dosyalar geri dönüşüm kutusunda yerini alır.
C) Geri dönüşüm kutusunda yer alan dosyalar tekrar silinemez.
D) Geri dönüşüm kutusu masaüstünden silindikten sonra tekrar eklenemez.

 

31.   Klavye düzenini değiştirmek için hangi Denetim masası öğesi kullanılır?
A) Kişiselleştirme                                                  B) Dizin Oluşturma Seçenekleri
C) Yönetimsel Araçlar                                          D) Bölge ve Dil Seçenekleri

 

32.   Klavyeden kopyalamanın kısa yol tuşları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ctrl+C                         B) Ctrl+X                                          C) Ctrl+F                       D) Ctrl+A

 

33.   Masaüstünden bir uygulamaya daha çabuk ulaşmak için oluşturulan simgeye verilen genel ad hangisidir?
A) Klasör                         B) Dosya                      C) Kısayol                    D) Belge

 

34.    Windows 7 ekranında tarih ekran ipucunun ekranda görülebilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
A) Görev çubuğundaki saat çift tıklanır
B) Görev çubuğundaki saat üzerinde sağ tuş, tarih saat özellikleri
C) Görev çubuğunda saatin üzerinde sağ tuş tarihi göster
D) Görev çubuğundaki saat üzerinde birkaç saniye beklenir 

 

35.    Yandaki simgenin anlamı  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kullanıcı hesapları    B) Erişim Kolaylığı Merkezi
C) Yakınımdaki Kişiler   D) Ebeveyn Denetimleri

 

36.   Windows 7 ekranında Aşağıdaki şekle göre eşleşmelerden hangileri doğrudur?       

    I        II        III
I.   Simge durumunda küçült
II.  Programdan çık
III. Pencereyi kapat
A) Yalnız I     B) I ve III    C) I ve II     D) Yalnız II

 

37.    Windows 7’de Yandaki  düğmenin  görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erişim Kolaylığı Merkezi                                B) Kullanıcı hesapları
C) Ağ ve Paylaşım Merkezi                                  D) Metin Okuma

 

38.    Simgesi neyi temsil eder?
A) Kısayol Dosyası        B) Program Dosyası    C) Word Belgesi          D) Metin Belgesi

 

39.     Simgenin anlamı  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sil                                B) Yinele                       C) Özellikler                 D) Geri

 

40.   Windows 7 İşletim sistemi başlatıldığında bir uygulamanın otomatik olarak çalışabilmesi için o uygulamanın nerede bulunması gerekmektedir?
A) Başlat – Tüm Programlar- Donatılar – Başlangıç            
B) Başlat – Başlangıç

C) Başlat – Tüm Programlar – Başlangıç                           
D) Başlat –Denetim Masası

 

 

41.   Yandaki simgenin Paint programında görevi nedir?
A) Kes           B) Kopyala                                      C) Yapıştır                    D) Metin kutusu ekle

 

42.   Windows 7’de “Oturumu Kapat” komutu seçilirse ne olur?
A) DOS işletim sistemine döner                          B) Bilgisayarı kapatır
C) Aktif kullanıcıyı devreden çıkarır                                     D) Bilgisayarı yeniden başlatır.


43.   Windows ile birlikte gelen yazı yazma programı (Editör) aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Paint                           B) Karakter Eşlem                 C) MS Word        D) Word Pad   


44.   Menü çubuğu aktifken Seçili Nesnelerin dışındakiler hangi yöntemle seçilir?
A) Düzen Menüsü – Diğerlerini Seç
B) Düzen – Tümünü Seç
C) CTRL + B tuşları
D) Görünüm – Simgeleri Düzenle


45.   Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan Kısayol tuşu hangisidir?
A) Shift+Delete               B) Ctrl+Delete               C) Delete                      D) Alt+Delete    

46.   Paint programı aşağıdaki menülerden hangisinde bulunur?
A) Başlat – Tüm Programlar-Donatılar – Sistem Araçları
B) Başlat – Tüm Programlar – Donatılar
C) Başlat-Belgeler
D) Başlat - Belgeler-Donatılar

  

47.   Denetim masası ayarlarından olan Bölge ve Dil seçeneği ile hangisi yapılamaz?
A) Tarih/ Saat biçemi ayarları
B) Para birimi ayarları
C) Klavye Dil Ayarları
D) Ekran renkleri ayarları 


 

48.   Yandaki simgenin Paint programında görevi nedir?
A) Seç           B) Kırp                          C) Yeniden boyutlandır                                    D) Döndür

49.   Paint’de araç kutusunda yer alan bu simgenin anlamı nedir?
A) İkisi de resmin herhangi bir yerini seçebilmeyi sağlar.
B) Yıldız ve dikdörtgen şekilleri çizebilmeyi sağlar.
C) Her ikisi de yapılan çizimi silebilmeyi sağlar.
D) Her ikisi de yazı yazabilmemizi sağlar.


50.   Paint’de seçilmiş bir alanı silebilmemizi sağlayan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Backspace                  B) Alt                             C) Delete                      D) İnsert

51.   Bilgisayarımızdaki herhangi bir dosya masaüstüne nasıl kısayol oluşturulabilir?
A) Sağ tuş – Gönder – Masaüstü Kısayolu
B) Düzen Menüsü –  Kısayol oluştur
C) Dosya Menüsü – Masa üstü Kısayolu
D) Sağ tuş – Kısa yol oluştur

52.   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Windows’ta klasörler sarı renktedir
B) Klasörler; Dosya ve diğer klasörleri içerisinde bulundurabilir
C) Klasör ve Directory (Dizin) aynı anlama gelirler
D) Klasörleri dosyaların içerisine kopyalayabiliriz

53.   Windows’ta Fare – Klavye – Sistem - Program Ekle / Kaldır vB)  gibi uygulamaların yer aldığı pencere aşağıdakilerden hangisidir?
A) Windows Gezgini
B) Bilgisayarım simgesi
C) Geri Dönüşüm Kutusu
D) Denetim Masası

54.   Aşağıdakilerden hangisi başlat menüsünün standart seçeneklerinden değildir?
A) Denetim masası                            B) Aygıtlar ve Yazıcılar
C) Çalıştır                                           D) Tarih / Saat


55.   Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sistemine ait görev çubuğu üzerinde bulunmaz?
A) Başlat menusu Düğmesi
B) Açık olan programların ismi
C) Denetim masası simgeleri
D) Tarih/saat göstergesi

 

56.   Windows’ta Bilgisayar, Ağ gibi simgeler nereden gizlenip gösterilebilir?
A)  Başlat–Programlar–Donatılar
B) Kişiselleştir – Masaüstü simgelerini değiştirin
C) Bilgisayarım -  Denetim Masası – Masaüstü
D) Bilgisayarım – Denetim Masası – Kullanıcı Hesapları

 

57.   Yandaki Klasör yapısına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) KONYA klasörü içerisinde 3 adet dosya vardır.
B) KONYA klasörü MERAM klasörünün alt klasörüdür.
C) KONYA klasörü SELÇUKLU klasörünün içerisinde yer almaktadır.
D) KONYA klasörünün 3 adet alt klasörü vardır.

 

 

58.   Kullanıcı oturumuna parola tanımlamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?
A) Kullanıcı hesapları
B) Erişilebilirlik seçenekleri
C) Ağ bağlantıları
D) Msn Messenger

59.   Yandaki simge Windows7 de neyi temsil eder?
A) Kısayol                       B) Klasör                      C) Sürücü                     D) Ayar Penceresi


60.   Yandaki kısayol simgelerinin doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) WordPad – Not Defteri  - Yerel Disk – Bölge ve Dil ayarı – Paint
B) WordPad – Paint - Yerel Disk – Bölge ve Dil ayarı – Not Defteri
C) Paint – Not Defteri  - WordPad – Yerel Disk – Bölge ve Dil ayarı
D) WordPad – Paint – Not Defteri  - Yerel Disk – Bölge ve Dil ayarı


61.   Yandaki kısayol simgesi hangi programa aittir?
A) Paint         B) Hesap Makinası      C) WordPad                 D) Not Defteri


62.   Yandaki kısayol simgesi hangi programa aittir?
A) Paint        B) Hesap Makinası      C) WordPad                 D) Not Defteri


63.   Yandaki kısayol simgesi hangi programa aittir?
A) Paint         B) Hesap Makinası      C) WordPad                 D) Not Defteri


64.   Yandaki kısayol simgesi hangi programa aittir?
A) Paint         B) Hesap Makinası      C) WordPad                 D) Not Defteri


65.   Windows işletim sisteminde yeni bir yazıcı ekleme işlemi nereden yapılır?
A) Başlat – Aygıtlar ve Yazıcılar– Yazıcı ekle
B) Denetim masası – Yazıcı ekle
C) Başlat – Tüm Programlar –Yazıcılar – Yazıcı ekle
D) Başlat – Tüm Programlar – Donatılar – Yazıcı ekle


66.   Yandaki simgeleri çalıştıran program dosyaları aşağıdakilerden hangileridir?
A) Paint.exe – Notdefteri.exe            B) Mspaint.exe – Notepad.exe
C) Yazı.exe – hesaplama.exe           D) Wordpad.exe – Calc.exe


67.     Yandaki simgeleri çalıştıran program dosyaları aşağıdakilerden hangileridir?
A) Paint.exe – Notdefteri.exe                               B) Calc.exe – Mspaint.exe
C) Yazı.exe – hesaplama.exe                              D) Wordpad.exe – Calc.exe


68.   Yandaki komutlar açık olan bir klasör penceresi içinde nerede bulunur?
A) Düzenle                  B)                   C) Yazdır                            D) Yaz

 

69.   Yandaki simgelerden doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) İleri – Geri – Son Sayfalar                               B) Geri – İleri – Son Sayfalar
C) Son Sayfalar – İleri – Geri                               D) Geri – Son Sayfalar – İleri

70.   Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Not defteri ve Paint Programlarında hazırlanan belgelerin (dosya) uzantıları doğru olarak verilmiştir?
A) TXT (Not Defteri), PNG (Paint)   B) DOC (Not Defteri), TXT (Paint)
C) DOC (Not Defteri), XLS (Paint)    D) EXE (Not Defteri), BMP (Paint)

71.   Simgesi neyi ifade eder?
A) Kısayol                        B) Dosya                      C) Klasör                      D) Düğme

72.   Windows 7’de Paint programının varsayılan dosya uzantısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) .png                            B) .txt                            C) .rtf                         D) .exe

73.   Masa üstünde bir kısayolun adını değiştirmek için, aşağıdaki Kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?
A) F1                                B) F2                             C) F3                             D) F4

 

74.   Windows donatı olan Not defteri programının dosya uzantısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) .png                            B) .txt                           C) .rtf                             D) .exe

 

75.   Arama penceresini ekrana getirmek için hangi kısayol tuşu kullanılmalıdır?
A) F1                                B) F2                             C) F3                             D) F4

76.   Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi yalnızca tek seçim yapmak için kullanılır?
A)                                B)                             C)                          D)


77.   Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi çoklu seçim yapmak için kullanılır?
A)                               B)                             C)                          D)


78.   Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi rakamları arttırıp azaltmak için kullanılır?
A)                                B)                             C)                          D)


79.   Aşağıdaki tuşlardan hangisi başlat menüsünü açar?
A) Ctrl – Esc                                      B) Ctrl – Tab                 C) Shift – Tab               D) Alt – Tab

 

80.   Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?
A) Shift + Delete                                                   B) Ctrl + Delete            
C) Delete                                                               D) Alt + Delete                  

 

81.   Windows 7 temasında çalışmakta olan bir bilgisayarın temasının Windows Klasik yapılması nereden gerçekleşebilir?
A) Masaüstü - Sağ tuş – Yenile
B) Masaüstü - Sağ tuş – Temalar
C) Masaüstü - Sağ tuş – Kişiselleştir
D) Masaüstü - Sağ tuş – Özellikler- Görünüm

 

82.   Yukarıda görünen simgeleri Araçlar seçeneklerini masa üstüne nasıl ekleyebiliriz?
A) Masa üstünde farenin sağ tuşu – Kişiselleştir
B) Masa üstünde farenin sağ tuşu – Araçlar
C) Masa üstünde farenin sağ tuşu – Sıralama Ölçütü
D) Masa üstünde farenin sağ tuşu – Ekran çözünürlüğü


83.   Bilgisayarımızın sürücü kapasitesi ve doluluk oranı gibi yerel diskimiz hakkında istatiksel bilgilere nasıl ulaşabiliriz?
A) Bilgisayarım simgesi – Sürücü üzerinde sağ tuş – Özellikler
B) Belgelerim simgesi – Sürücü üzerinde sağ tuş – Özellikler
C) Geri dönüşüm kutusu simgesi – Sürücü üzerinde sağ tuş – Özellikler
D) Ağ simgesi – Sürücü üzerinde sağ tuş – Özellikler


84.   Bilgisayarımızda matematik problemlerini çözmek veya matematiksel ifadeler içeren belgeler ya da sunular oluşturmak için kullanılan, Matematiksel giriş paneline nasıl ulaşabiliriz?
A) Başlat – Tüm Programlar – Matematiksel Giriş paneli
B) Başlat – Tüm Programlar – Başlangıç – Matematiksel Giriş paneli
C) Başlat – Tüm Programlar – Donatılar – Matematiksel Giriş paneli
D) Başlat – Tüm Programlar – Denetim masası Ayarları – Matematiksel Giriş paneli


85.   Windows’7 de WordPad programının dosya uzantısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) .png                            B) .txt                            C) .rtf                            D) .exe


86.   Aşağıdakilerden hangisi Görev Çubuğunun görevlerinden değildir?
A) Açık program ve klasör isimlerini gösterir.
B) Açık Programlar arası geçişi sağlar.
C) Duvar kâğıdı koymayı sağlar.
D) Açık Klasörleri masaüstüne yatay, dikey ve basamaklı döşer.


87.   Bir pencere içinde aynı türe sahip dosyaları bir araya getirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
A) Farenin sol tuşu – Sıralama Ölçütü – Türe göre
B) Farenin sağ tuşu – Özellikler – Türe göre
C) Farenin sağ tuşu – Yeni – Türe göre
D) Farenin sağ tuşu – Sıralama Ölçütü – Türe göre


88.   Görüntü penceresine nasıl ulaşılabilir?
A) Başlat – Tüm Programlar- Başlangıç – Görüntü
B) Başlat- Tüm Programlar – Donatılar – Görüntü
C) Başlat – Ayarlar – Görüntü
D) Başlat –Denetim masası – Görüntü


89.   Windows işletim sistemi açıldığında bir uygulamanın otomatik olarak çalışabilmesi için o uygulamanın nerede bulunması gerekmektedir?
A) Başlat – Tüm Programlar- Donatılar – Başlangıç
B) Başlat – Başlangıç
C) Başlat – Tüm Programlar – Başlangıç
D) Başlat – Ayarlar


90.   Bir klasör penceresi içinde Kes – Kopyala – Yapıştır seçenekleri hangi menüde bulunur?
A) Görünüm Menüsü                         B) Dosya Menüsü
C) Düzenle Menüsü                          D) Araçlar Menüsü

91.   İşletim sisteminin Ekran Koruyucusu hangi seçenek ile ayarlanır?
A) Denetim Masası – Kişiselleştir
B) Başlat – Bul – Görüntü – Kişiselleştirme
C) Denetim Masası – Ayarlar – Görüntü
D) Başlat – Çalıştır

92.   Seçili nesnelerin dışındakiler hangi menü yardımı ile seçilir?
A) Düzen – Diğerlerini Seç              B) Düzen – Tümünü Seç
C) CTRL + B tuşları                            D) Görünüm – Simgeleri Düzenl

93.     Yandaki simge grubunun Paint programında görevi nedir?
A) Çizimi yapılacak şekillerin seçimini yapmaya yarar.
B) Belgeye bu şeklideki çizimleri eklemeyi sağlar.
C) Belgeye otomatik metin eklemeye yarar.
D) Belgeye çizilen şekillere gölge – 3 boyut gibi ayarlar vermeye yarar.


94.   Görev çubuğunu kilitlemek için aşağıdakilerden hangi yöntem uygulanır?
A) Başlat menüsü – Gönder – E posta
B) Başlat menüsü – Sağ tuş – Özellikler
C) Görev Çubuğu – Sağ tuş – Özellikler
D) Başlat menüsü– Tüm Programlar – Donatılar


95.   Aşağıdaki programlardan hangisi Windows’un donatıları içinde yer almaz?
A) Not Defteri                                                        B) Hesap Makinesi
C) Microsoft Office Word 2010       D) Paint


96.   Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdaki tuş kombinasyonlarından hangisi kullanılmalıdır?
A) CTRL + A                                      B) Tab + Shift               C) CTRL + R                 D) CTRL + E


97.   Kullanıcı hesabına parola tanımlamak için aşağıdaki denetim masası öğelerinden hangisi kullanılmalıdır?
A) Kullanıcı hesapları                                          B) Erişilebilirlik seçenekleri
C) Ağ bağlantıları                                                 D) Program Ekle – Kaldır

98.   Windows’ta (CTRL +V – CTRL  + X – CTRL + C) Kısayol tuşları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) Kes - Kopyala – Yapıştır                                  B) Yapıştır  - Kes – Kopyala
C) Kes – Yapıştır – Kopyala                                 D) Yinele - Geri Al – Kes


99.   Windows’ta (CTRL +Z – CTRL  + Y ) Kısayol tuşları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) Kes – Kopyala            B) Yapıştır  – Kopyala
C) Kes – Yapıştır             D) Geri Al – Yinele


100. ÿ + R Kısayol tuşu Windows 7 ‘de hangi işlemleri gerçekleştirir?
A) Seçilen nesnenin özelliklerini görüntüler.
B) Tüm pencereleri simge durumuna küçültme
C) Çalıştır İletişim Kutusunu açar
D) Sistem Özellikleri İletişim Kutusunu Açar


 

 

_______________________________Windows 7 Testi Bitmiştir____________________________

 

 


 

WORD 2010 Test Soruları

 

1.     Word 2010 nedir?
A) Hesap Programıdır                                          B) Tablo  - Grafik Programıdır
C) Kelime İşlem Programıdır                              D) İşletim Sistemidir

 

2.     Microsoft Word 2010 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili işlemlerin yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Sayfa düzeni– Sayfa yapısı                          B)  Giriş – Sayfa yapısı
C)  Görünüm – Sayfa yapısı                                D)  Giriş – Yazı tipi

 

3.    
Word 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A)  Paragraf ile ilgili işlemler                               B)  Pano ile ilgili işlemler
C)  Yazı tipi ile ilgili işlemler                              
D)  Düzenleme ile ilgili işlemler


 

4.    
Word 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf ile ilgili işlemler             B) Çizimler ile ilgili işlemler
C) Yazı tipi ile ilgili işlemler              D) Düzenleme ile ilgili işlemler

 

5.    
Word 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf ile ilgili işlemler           
B) Çizimler ile ilgili işlemler
C) Yazı tipi ile ilgili işlemler              D) Düzenleme ile ilgili işlemler

 

6.                     
Word 2010 programında yanda şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf ile ilgili işlemler             B) Çizimler ile ilgili işlemler
C) Yazı tipi ile ilgili işlemler              D) Sayfa Arka Planı ile ilgili işlemler

 

7.     Word’de   Şekildeki simgenin görevi nedir?
A) Yapıştır                       B) Kaydet                     C) Kes                           D) Aç

8.      Word’de Şekildeki simgenin görevi nedir?
A) Yapıştır                       B) Kaydet                      C) Kes                           D) Aç

9.      Word’de şekildeki simgenin görevi nedir?
A) Yapıştır                       B) Kaydet                      C) Kes                          D) Aç

 

10.   Yandaki butonun görevi nedir? 
A) Aç                                B) Kaydet                      C) Yeni                         D) Yazdır

 

 

11.   Yandaki butonun görevi nedir?
A) İleri Al                          B) Yinele                      C) Geri Al                     D) Sil


12.   Yandaki butonun görevi nedir?
A) %100 boyutunda Yeni Belge Açar                                     B) Yakınlaştır              
C) Belge Boyutu                                                    D) Belge Boyutunun %100’ne Yakınlaştır


13.      Yandaki butonun görevi nedir?
A) Stil                               B) Yazı Tipi Boyutu    C) Yazı Tipi Kalınlaştır                   D) Yazı Tipi

14.      Yandaki butonun görevi nedir?
A) Kalın                            B) Kaydet                      C) İtalik                         D) Altı çizili


15.    Yandaki butonun görevi nedir?
A) Sağa Hizala                B) Ortala                      C) Sola Hizala              D) Yasla


16.    Yandaki butonun görevi nedir?
A) Altı Çizili                      B) Aç                             C) Araştır                      D) Yazı Tipi Rengi


17.    CTRL+F tuşunun görevi nedir?
A) Aç                                B) Bul                           C) Git                            D) Değiştir


18.   CTRL+Z tuşunun görevi nedir?
A) Geri Al                        B) Aç                             C) Yeni                         D) Kaydet


19.   Sayfaya Klavyede bulunmayan bir karakteri nasıl ekleriz?
A) Düzen – Simgeler – Simge                              B) Ekle – Simgeler - Simge
C) Ekle – Metin – Simgeler                                  D) Ekle – Tablolar -  Simge
 

20.   Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?
A) Ctrl+S                          b Ctrl+V                         c Shift+A                       d Ctrl+A


21.   Word programında hangi tuşlar ile yazı seçme işlemi (Bloklama) yapılır?)
A) Ctrl + Yön Ok Tuşları                    B) Shift + Yön Ok Tuşları
C) Alt + Yön Ok Tuşları                     D) Alt Gr + Yön Ok Tuşları


22.   Metin içerisinde istenilen kelimeyi aratmak için hangi komutlar kullanılır?
A) Giriş – Stiller - Bul                         B) Ekle – Düzenleme - Bul
C) Giriş – Yazı Tipi – Git                                      D) Giriş – Düzenleme - Bul


23.   Word 2010 programında bir sayfayı farklı kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A) Alt Gr + S                    B) Shift + S                                      C) F12        d Giriş – Farklı Kaydet 


24.   Kayıtlı metni farklı bir isimle veya farklı bir sürücüye kaydetmek için hangi komutlar kullanılır?
A) Dosya – Kaydet                                                B) Dosya– Tümünü Kaydet
C) Dosya– Farklı Kaydet                                                        D) CTRL + S


25.   Word 2010 programında sayfa görünümünü değiştirmek için aşağıdaki adımlardan hangisi takip edilmelidir?
A) Giriş Sekmesi - Görünümler        B) Görünüm Sekmesi– Belge görünümleri
C) Görünüm – Sayfa Yapısı              D) Sayfa Düzeni - Belge görünümleri


26.   Metne 3 Boyutlu yazı eklemek için aşağıdaki komut dizisinden hangisi uygulanır?
A) Ekle – Resim – Word Art              B) Biçim – Kenarlıklar ve Gölgelendirme
C) Ekle – Metin – Word Art              D) Ekle – 3 Boyut


27.   Word programında metni gazete gibi sütunlara nasıl bölebiliriz?
A) Görünüm - Paragraf – Sütunlar    B) Sayfa Düzeni – Sayfa Yapısı – Sütunlar
C) Sayfa Düzeni – Sütunlar               D) Ekle – Sayfa Yapısı – Sütunlar


28.   Word 2010 Programında metin içindeki bir kelimeyi veya kelimeleri başka bir kelime ile değiştirme için hangi komutlar kullanılır?
A) Giriş – Düzenleme - Değiştir                         B) Ekle - Değiştir
C) Görünüm – Değiştir                                         D) Sayfa Düzeni – Değiştir


29.   Ekranın sonundaki dikey cetvele çift tıkladığımızda hangi iletişim kutusu açılır?
A) Sekmeler                     B) Cetvel ayarları         C) Yazı Tipi                                     D) Sayfa Yapısı


30.   Yandaki butonun görevi nedir?
A) Sayfa sütunlara böler                                       B) Madde numaralandırma yapar
C) Artan sıralama yapar                                       D) Sayfa Numarası ekler


31.     Simgesi ne işe yarar?
A) Yazı rengini değiştirmeye yarar
B) Tablo içerisindeki metnin yönünü değiştirir.
C) Bütün tabloya A harfi yazmaya yarar
D) Word Art yazısı eklemeye yarar.

32.    Simgesi ne işe yarar?
A) Tabloya yazı yazmaya yarar                            B) Resim çizmeye yarar
C) Tablo çizmeye yarar                                       D) Tabloya dolgu eklemeye yarar


33.   Metne bir tablo eklemek için hangi sekme kullanılır?
A) Sayfa Düzeni Sekmesi                                                        B) Ekle Sekmesi
C) Tablo Sekmesi                                                 D) Giriş Sekmesi


34.    Dosyadaki yazıyı yazıcıya aktarma işlemi nasıl geçekleştirilir?
A) Dosya Backstage Ekranı - Düzen – Yazdır    B) Ekle – Yazdır
C) Dosya Backstage Ekranı – Yazdır                 D) Dosya Backstage – Baskı ön izleme


35.    Dosyaya üst bilgi Ekleme işlemi nasıl yapılır?
A) Giriş – Üst bilgi ve Altbilgi                              B) Görünüm - Üst Bilgi ve Alt bilgi                  
C) Ekle - Üst Bilgi ve Alt bilgi                             D) Sayfa Düzeni - Üst Bilgi ve Alt bilgi            


36.    Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala – Yapıştır sıralaması doğrudur?
A) Ctrl+X - Ctrl+ C - Ctrl+V                                  B) Ctrl+Y - Ctrl+ O - Ctrl+S
C) Ctrl+L - Ctrl+ R - Ctrl+G                                   D) Ctrl+F - Ctrl+ H –F5


37.   Yandaki Buton ne işe yarar?
A) Tabloda satır seçmeye                                                       B) Satırı yukarı taşımaya
C) Üste satır eklemeye                                        D) Tabloyu ikiye bölmeye


38.   Yandaki Butonun adı nedir?
A) Yazı Tipi Rengi                                                B) Dolgu Rengi
C) Biçim boyacısı                                                D) Gölge Rengi


39.   Word 2010 programında, Giriş Sekmesinden aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?
A) Yazı büyüklüğünü değiştirme işlemi               B) Yazı rengini değiştirme işlemi
C) Sola Hizala                                                       D) Küçük resim ekleme işlemi


40.   Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baskı Ön izleme                                              B) Sayfa Yapısı
C) Sayfa Düzeni Görünümü                                 D) Anahat Görünümü


41.   Sayfanın üstünde ve sol tarafında bulunan cetveller nasıl görüntülenir?
A)   Görünüm – Göster– Cetvel                         B)   Görünüm – Göster– Kılavuz Çizgileri   
C)   Sayfa Düzeni – Göster– Cetvel                     D)   Giriş – Pencere – Cetvel
 

42.   Sayfanın  görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)   Biçim – Sayfa  Yapısı- Yakınlaştır                 B)   Görünüm – Yakınlaştır
C)   Ekle – Yakınlaştır                                           D)   Görünüm - Pencere – Yakınlaştır


43.   Klavyede bulunmayan bir simgeyi belgeye nasıl ekleriz?
A) Ekle – Simgeler – Simge                                B) Ekle – Metin – Simgeler
C) Sayfa Düzeni – Simge – Simgeler                                     D) Giriş – Metin – Simgeler


44.   Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)  Giriş –  Üst Bilgi - Sayfa Numarası                                   B)   Sayfa Düzeni  - Sayfa Numarası C)  Ekle – Üstbilgi ve Altbilgi – Sayfa numarası  D)  Biçim – Sayfa Numarası

45.   Sayfaya kenarlık eklemek veya  gölgelendirme yapmak için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Giriş –Kenarlık ve Gölgelendirme                
B)  Giriş – Sayfa Kenarlıkları
C)  Görünüm – Sayfa Arka Planı - Sayfa Kenarlıkları
D)  Sayfa düzeni - Sayfa Arka Planı –Sayfa Kenarlıkları


46.   Simgeleri ne işe yarar?
A) Alt simge ve üst simge eklemeye                
B) X’in karesini almaya
C) X sayısını 2 ile çarpmaya                                D) Matematiksel işlemler yapmaya


47.   Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word 2010 ana sekmelerinden birisi değildir?
A) Giriş                            B) Başvurular               C) Araçlar                      D) Gözden geçir


48.   Microsoft Word’de Office Düğmesi seçeneğinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Yeni                             B) Aç                             C) Kaydet                     D) Tablo ekle


49.   Yandaki şekilde görünen simgeler ne işe yarar?
 A) Hücreleri birleştirir                                          B) Tabloyu bölmeye yarar       
C) Yazıları hücre içerisinde hizalamaya yarar  D) Yazının yönünü değiştirir     

50.   Simgesi ne işe yarar? 
A) Hücreleri birleştirmeye yarar                           B) Hücreleri bölmeye yarar
C) Hücreleri renklendirmeye yarar                     D) Bütün hücreleri seçmeye yarar


51.   Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmleci belgenin başına getirir.                      B) İmleci belgenin sonuna getirir.        
C) İmleci paragraf başına getirir.                        D) İmleci paragraf sonuna getirir.


52.   Ctrl+End  tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmleci belgenin başına getirir.                        B) İmleci belgenin sonuna getirir.       
C) İmleci paragraf başına getirir.                        D) İmleci paragraf sonuna getirir

53.   Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
A)     – Şekil Ekle                                         B)      – Resim Ekle
C)     
– Küçük Resim Ekle                         D)     – Tablo Ekle

 

54.   Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
A)        – ŞEKİL EKLE                                B)   – RESİM EKLE
C)       
 – Küçük Resim Ekle                       D) – Tablo Ekle

55.   Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
A)    
– Denklem                                          B) – Simge
C)     
– Metin Rengi                                    D)    – Wordart

 

56.   Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
A)       
– Şekil                                             B)        – Simge
C)       
– Wordart                                       D)        – Grafik

 

57.   Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
A)        – Küçük Resim                                B)        – Metin Kutusu
C)       
– Tablo                                          D)        – Otomatik metin

 

58.   Belge içinde oluşturulmuş bir listeye otomatik numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?
A)        B)                           C)                     D)    

59.   Çalışılan belgenin her sayfasının başına “İşletmenlik Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?
A) Ekle menü sekmesi – Üstbilgi Altbilgi ayar sekmesi
B) Ekle menü sekmesi – Bağlantılar ayar sekmesi
C)  Ekle menü sekmesi – Metin ayar sekmesi
D)  Ekle menü sekmesi – Sayfalar ayar sekmesi

 

60.   Oluşturulmuş bir listeye madde işareti eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?
A)                              B)                       C)                       D)    

61.   Simgesi ne işe yarar?
A) Satır aralığını ayarlamaya yarar                      B) Kenar boşluklarını ayarlamaya yarar
C) Paragraf girişlerini ayarlamaya yarar            D) Paragrafın  ortalanmasını sağlar.


62.   Simgeleri ne işe yarar?
A) Paragraf arttırıp azaltmaya yarar                     B) Girinti arttırıp azaltmaya yarar
C) Yazıyı hizalamaya yarar                                  D) Kenar boşluklarını ayarlamaya yarar


63.   CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) En son yapılan işlemi tekrar eder                 B) En son yapılan işlemi geri alır
C) En son yapan işlemi siler                               D) En son yapılan işlemleri saklar


64.   Sayfanın kenar boşluklarını ayarlamak için hangi yol izlenmelidir?
A) Giriş – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
B) Görünüm – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
C) Sayfa Düzeni – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
D) Ekle – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları


65.   Word 2010 programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) xlsx          B) pptx       C) docx                        D) dotx


66.   Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?
A) Farenin sağ tuşunu tıklayarak    
B) Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak
C) Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak   
D) Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak


67.   Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Ekle – Çizimler – Küçük Resim                     B) Ekle – Simge – Küçük Resim
C) Ekle – Alan – Resim                                        D) Ekle – Grafik


68.   Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?
A) Kelimeyi seçer           B) Paragrafı seçer        C) Satırı seçer              D) Cümleyi seçer

 

69.   Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir
B) Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
C) Shift ve yön tuşları ile
D) Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.


70.   Sayfanın rengini değiştirmek için hangi yol takip edilmelidir?
A) Giriş – Sayfa arka planı – sayfa
B) Sayfa Düzeni – Sayfa arka planı – sayfa rengi
C) Ekle – Sayfa arka planı – sayfa rengi
D) Yazı Tipi – Sayfa arka planı – sayfa rengi


71.   Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?
A) Page Up   B) Page Down              C) Ctrl + Home            D) Ctrl + End


72.   Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez?
A) Kelime seçilir ve boşluk tuşuna basılarak,
B) Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılarak,
C) Kelime üzerine Fare ile çift tıklanarak,
D) Kelime seçilir – farenin sağ tuş menüsünden – kes seçeneği uygulanarak,


73.   Simgesi ne işe yarar?
A) Resim eklemeye yarar
B) Resmin boyutunu ayarlamaya yarar
C) Resmin belge içerisindeki konumunu ayarlamaya yarar
D) Tablo eklemeye yarar


74.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Tabloların kenarlıklarını özelleştirmeyi sağlar.
B) Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.
C) Çizgi biçimi rengini değiştirmeye yarar.
D) Çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar.

75.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Yazı rengini değiştirmeye yarar                    
B) Tablonun biçimini değiştirmeye yarar
C) Tablo çizerken kalem rengini değiştirmeye yarar        
D) Tablo silmeye yarar


76.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Satır ekle  B) Sütun ekle                C) Tablo böl                                   D) Tablo ve kenarlıklar.

77.   Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
A) Sola hizalı – Sağa hizalı – Yasla                     B) Sola Hizalı – Ortalı – Sağa Hizalı
C) Sağa Hizalı – Ortalı – Sola Hizalı                    D) Sağa hizalı – Ortalı - Yasla 

78.    

79.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Seçili alanı kesip panoya alır.
B) Seçili alanı  kopyalayıp panoya alır.
C) Sayfaya makas resmi eklemeye yarar.
D) Panoda bulunan bilgiyi imlecin bulunduğu yere aktarır.


80.    Düğmesinin görevi nedir?
A) Baskı ön izleme                                                B) Belirli bir alanı kesip panoya alır.
C) Belgenin tamamını  yazıcıdan çıkartır.        D) Tek sayılı sayfaları yazıcıdan çıkartır.

 

81.      Düğmesinin görevi nedir?
A) Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır.
B) Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar.
C) Yeni bir Word belgesi açmaya yarar.
D) Yeni bir klasör açar.


82.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Yazılı olan metni sağa hizalı yapar.              
B) Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar.
C) Yazılı olan metni sola hizalı yapar.               
D) Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar.


 

83.    Düğmesinin görevi nedir?
A) Sayfaların akış yönünü göstermeye yarar.   
B) Sayfamıza ok çizmeye yarar.
C) Sayfamıza çizgi çizmeye yarar.
D) Fare işaretçisinin hassas çizimlerde aldığı şekildir.


84.    Düğmesinin görevi nedir?
A) Çizilen çizgilerin kalınlığını ayarlar.
B) Geçerli belgeye çizgi eklemeye yarar.
C) Çizimlere gölge vermeye yarar.
D) Çizimlerimizi üç boyutlu yapmaya yarar.

 

85.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Geçerli belgeye kare eklemeye yarar.
B) Seçilen çizimlere gölge vermeye yarar.
C) Seçilen çizimlere üç boyut vermeye yarar.
D) Seçilen çizimlere dolgu rengi vermeye yarar.

 

86.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Geçerli sayfaya oval çizmeye yarar.
B) Döngüsel başvuruyu başlatır.
C) Baskı ön izleme sayfasını açmaya yarar.
D) İmla kılavuzunu çalıştırmaya yarar

 

87.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Geçerli sayfaya çizim yapmaya yarar.
B) Sayfaya çizilen şekillerin çizgi renklerini değiştirmeye yarar.
C) Sayfaya çizilen şekillerin dolgu renklerini değiştirmeye yarar.
D) Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.

 

88.     Düğmesinin görevi nedir?
A) Geçerli sayfaya tablo eklemeye yarar
B) Geçerli sayfaya küçük resim eklemeye yarar
C) Sayfaya eklenen resimlerin rengini değiştirmeye yarar
D) Tabloyu dörde bölmeye yarar

 

89.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Geçerli sayfaya dörtgen çizmeye yarar.     
B) Çizilen şekillere üç boyut vermeye yarar.
C) Çizilen şekillere gölge eklemeye yarar.        D) Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar

 

90.     Düğmesinin görevi nedir?
A) Geçerli sayfaya dörtgen çizmeye yarar.
B) Çizilen şekillere üç boyut vermeye ve ayarlamaya yarar.
C) Çizilen şekillere gölge eklemeye yarar.
D) Sayfamıza otomatik şekil eklemeye yarar

 

91.      Düğmesinin görevi nedir?
A) Yazı tipi rengi seçeneklerini ekrana getirir.
B) Seçilen yazıları üst simge ekler.
C) Word Art galerisini ekrana getirir.
D) Yazı büyüklüğünü ayarlar

 

92.     Düğmelerini sırası ile görevi nedir?
A) Girinti Arttır – Girinti Azalt – Madde İşareti – Numaralandırma
B) Madde İşareti – Numaralandırma –Girinti Azalt – Girinti Arttır
C) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Numaralandırma – Madde İşareti
D) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Geri Al – Yinele

 

93.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Yazıyı hizalamaya yarar
B) Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir
C) Çizgi eklemeye yarar
D) Madde işareti eklemeye yarar

 

94.      Düğmesinin görevi nedir?
A) Kayıt penceresine bir üst seviyeye çıkmaya yarar.
B) Kayıt penceresinde istenilen ortamda yeni bir klasör oluşturmaya yarar.
C) İstenilen bir ortamdaki klasörleri silmeye yarar.
D) Belirtilen klasörün özellikler penceresini açmaya yarar.

 

95.   Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan belgenin satır aralıklarını düzenler.
A)
                          B)                                            C)                        D)

 

96.   Birden fazla hücreyi birleştirip tek bir hücre hâline getiren düğme hangisidir ?
A)                           B)                        C)                         D)

 

 

97.    Bir tabloda hücre içindeki metnin yönünü değiştiren düğme hangisidir?
A)                           B)                        C)                          D)

 

98.   Aşağıdaki komutlardan hangisi seçim yapılmadan Word 2010 ekranında çalışmaz?
A) Kes                             B) Geri Al                      C) Yapıştır                    D) Kaydet

 

99.   Cetveli aktif pasif ettiğimiz sekme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Giriş                            B)  Gözden Geçir        C) Görünüm             D)  Sayfa Düzeni


100. Her sayfanın başına “Windows İşletmenlik Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?
A) Görünüm – Üstbilgi Altbilgi- Üstbilgi
B) Giriş – Üstbilgi Altbilgi- Üstbilgi
C) Ekle – Üstbilgi Altbilgi- Üstbilgi
D) Sayfa Düzeni – Üstbilgi Altbilgi- Üstbilgi

_______________________________ Word 2010  Testi Bitmiştir____________________________

 

 

Excel 2010 Test Soruları

 

1.     Microsoft Excel verilerimizi yönetmek, çözümlemek ve grafiklerimizi çizmekte kullanabileceğimiz güçlü bir ......Uygulamasıdır. Cümlesinde boş (Noktalı) olan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Kelime işlemci
B) Çizim tasarım
C) Sunu tasarım
D) Elektronik Tablo

 

2.     Excel ile Word arasındaki fark nedir?
A) Word veri tabanı, Excel kelime işlemcidir.
B) Word hesap tablosu, Excel kelime işlemcidir.
C) Excel hesap tablosudur, Word kelime işlemcidir.
D) Excel bellek hizmet programı, Word kelime işlemcidir.

 

3.     Excel nedir?
A) Tablo, hesap ve grafik programıdır.             B) İşletim sistemidir.
C) Programlama dilidir.                                       D) Kelime işlem programıdır.

 

4.     Excel 2010 programında bir çalışma sayfasında kaç sütun bulunur?
A) 1048576                      B) 256                           C) 65536                       D) 16384

 

5.     Excel 2010 programında bir çalışma sayfasında kaç satır bulunur?
A) 1048576                      B) 256                           C) 65536                       D) 16384

 

6.    
Excel 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf ile ilgili işlemler                                B) Pano ile ilgili işlemler
C) Yazı tipi ile ilgili işlemler                               
D) Düzenleme ile ilgili işlemler

 

7.    
Excel 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf ile ilgili işlemler                                B) Pano ile ilgili işlemler
C) Yazı tipi ile ilgili işlemler                                 D) Hizalama ile ilgili işlemler

 

8.    
Excel 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf ile ilgili işlemler                                B) Sayı ile ilgili işlemler
C) Yazı tipi ile ilgili işlemler                                 D) Kenarlık ile ilgili işlemler

 

9.    
Excel 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Çizimler ile ilgili işlemler              B) Şekil ile ilgili işlemler
C) Grafik tipi ile ilgili işlemler
         D) Üç boyut ile ilgili işlemler

 

 

10.   Yandaki butonun görevi nedir? 
A) Aç                                B) Kaydet                      C) Yeni                         D) Yazdır

 

11.   Excel 2010 Programında Metni sütunlara ayırmak için hangi sekme kullanılır?
A) Başvurular                  B) Giriş                         C) Formüller                 D) Veri


12.   Yandaki butonun görevi nedir?
A)  Kes                             B)  Kaydet                     C)  Kopyala                                     D) Yapıştır

 

13.   Yandaki butonun görevi nedir?
A) İleri Al                          B) Yenile                       C) Geri Al                     D) Sil

 

14.      Yandaki butonun görevi nedir?
A) Yazı Büyüklüğü                              B) Yazıyı kalınlaştırır
C) WordArt ekleme                           D) Biçim Boyayıcısı

15.   Word’de   Şekildeki simgenin görevi nedir?
A) Yapıştır                       B) Kaydet                     C) Kes                           D) Aç

16.    Word’de Şekildeki simgenin görevi nedir?
A) Yapıştır                       B) Kaydet                      C) Kes                           D) Aç

17.    Word’de şekildeki simgenin görevi nedir?
A) Yapıştır                       B) Kaydet                      C) Kes                          D) Aç

18.      Yandaki butonun görevi nedir?
A) Stil                               B) Yazı Tipi Boyutu    C) Yazı Tipi Kalınlaştır                   D) Yazı Tipi

19.      Yandaki butonun görevi nedir?
A) Kalın                            B) Kaydet                      C) İtalik                         D) Altı çizili


20.    Yandaki butonun görevi nedir?
A) Sağa Hizala                B) Ortala                      C) Sola Hizala              D) Yasla


21.    Yandaki butonun görevi nedir?
A) Altı Çizili                      B) Aç                             C) Araştır                      D) Yazı Tipi Rengi


22.    Düğmesinin görevi nedir?
A) Baskı ön izleme                                                B) Belirli bir alanı kesip panoya alır.
C) Belgenin tamamını  yazıcıdan çıkartır.        D) Tek sayılı sayfaları yazıcıdan çıkartır.

23.      Düğmesinin görevi nedir?
A) Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır.
B) Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar.
C) Yeni bir Word belgesi açmaya yarar.
D) Yeni bir klasör açar.


 

24.   CTRL+F tuşunun görevi nedir?
A) Aç                                B) Bul                           C) Git                            D) Değiştir

 

25.   CTRL+Z tuşunun görevi nedir?
A) Geri Al                       
B) Yeniden Yazılan      C) Yeni                         D) Kaydet

 

26.   Microsoft Excel 2010 programında oluşturulan çalışma kitabı dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) xlsx
                             B) pptx                          C) xltx                           D) xlc

 

27.    Yandaki butonun görevi nedir?
A) Grafik sihirbazı           B) Kopyala                                      C) Otomatik toplam   D) İşlev yapıştır

28.   Düğmesinin görevi nedir?
A) Tabloların kenarlıklarını özelleştirmeyi sağlar.
B) Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.
C) Çizgi biçimi rengini değiştirmeye yarar.
D) Çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar.

29.   Yandaki Butonun adı nedir?
A) Yazı Tipi Rengi                                                B) Dolgu Rengi
C) Biçim boyacısı                                                D) Gölge Rengi


30.   Excel 2010 programında bir sayfayı farklı kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A) Alt Gr + S                    B) Shift + S                                      C) F12        d Giriş – Farklı Kaydet 


31.   Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Ekle – Çizimler – Küçük Resim                     B) Ekle – Simge – Küçük Resim
C) Ekle – Alan – Resim                                        D) Ekle – Grafik


32.    Düğmesinin görevi nedir?
A) Sayfaların akış yönünü göstermeye yarar.   
B) Sayfamıza ok çizmeye yarar.
C) Sayfamıza çizgi çizmeye yarar.
D) Fare işaretçisinin hassas çizimlerde aldığı şekildir.


 

 

33.   Excel de sayıları veya yazıları yazdığımız bölümlere ne ad verilir?
A) Sayı hanesi                B) Grafik                       C) Tablo                       D) Hücre

 

 

34.    Hücrenin içini dolgu rengi ile doldurmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile gerçekleştirilir?
A) Giriş  - Hücreler – Biçim              B) Yazı Tipi - Hücreler – Desen
C)  Biçim - Hücreler – Kenarlık         D) Giriş  - Biçim – Desenler

 

35.    Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi Şimdiki tarih ve saati verir?
A) =BUGÜN()                  B) =ŞİMDİ()                  C) =TARİH()                 D) =GÜN()

 

36.   Bir hücrenin içinde “###” işareti varsa bunun anlamı nedir?
A) Bilgiler Hücreye sığmamıştır.                        B) Formül hatası
C) İşlev Hatası                                                      D) Hücre Seçilmiştir
 

    

37.   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)  Toplama formülü TOPLAMA işlemi ile başlar
B)  Çarpma formülü ÇARPIM ile başlar
C)  Ortalama formülü ORTALAMA ile başlar
D)  Çıkarma formülü ÇIKARMA ile başlamaz

 

38.    Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurmak için izlenecek yoldur?
A)  Giriş- Hücreler- Biçim-Hücreleri Biçimlendir-Dolgu B)  Yazı Tipi - Hücreler – Desen
C)   Biçim - Hücreler – Kenarlık        D)  Giriş  - Biçim – Desenler

 

39.    =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)  =Topla(B4;B7)           B)  =Topla(B4,B7)        C)  =Topla(B4:B7)       D)  Hiçbiri

 

40.    Aşağıdaki seçeneklerden hangisi EXCEL ile yapılmaz?
A) Gelir gider tablosu düzenlenebilir.                 B) Grafik düzenlenebilir.
C) Tablo-Çizelge oluşturulabilir.     
D) Slayt gösterisi hazırlanabilir.

 

41.    Aşağıdakilerden hangisi hücreye para birimi özelliği kazandırır?
A)                            B)                 C)                      D)  

 

 

42.    Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir?
A) AB:CD                         B) A1:A5                      C) 1A:1B                       D) A1:1C

 

43.    Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit değildir anlamına gelir?
A) ==                                B) ><                             C) <>                             D) >=<

 

44.    Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?
A) Ekle – Resim                                                    B) Ekle – Grafikler
C) Biçim – Otomatik Biçim                                                      D) Araçlar – Özelleştir

 

45.   Aşağıdakilerden hangisi Excel 2010 şablon  dosya uzantısıdır?
A) .xltx                             B) .xlc                           C) .xlsx                         D) .xls

 

46.   Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?
A) ESC + Yön tuşları                                             B) TAB + Yön tuşları
C) SHIFT + Yön tuşları                                        D) ENTER + Yön tuşları 

 

47.   Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?
A) Fonksiyon tuşları                                            B) ESC tuşu
C) Yön tuşları                                                       D) DELETE tuş

48.    Hücre için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1-2-3-4 şeklinde satırlardır
B) A-B-C-D şeklinde sütunlardır
C) Satır ve sütunların kesiştiği alanlardır
D) Açıklama yapılan metin kutusudur 

49.    A5 neyi temsil eder?
A) A sütunu– 5. Satır     B) A satırı – 5. Sütunu         C) A sütunu           D) Satırı

 

50.    (A1;A7) neyi temsil eder?
A) A1ve A7 hücrelerini                                        B) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
C) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri                     D) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

51.   Excel programı hangi yazılım kategorisine girer?
A)  Kelime işlemci           B)  Tablo / Grafik        C)  Ticari program       D)  Programlama

 

52.   Aşağıdakilerden hangisi Excel’de formül çubuğunu gösterir gizler?
A)  Görünüm – Durum Çubuğu         B)  Görünüm – Araç Çubuğu
C)  Görünüm – Formül Çubuğu     D)  Görünüm – Altbilgi, Üstbilgi  

 

53.   Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma sayfası ekler?
A)  Ekle – Tablolar – Sayfa – Sayfa Ekle             B)  Görünüm – Sayfa – Sayfa Ekle
C)  Giriş – Hücreler  – Ekle – Sayfa Ekle            D)  Görünüm – Çalışma – Sayfa 

54.   Excel’de sayısal (nümerik) bilgiler genel olarak hücre  içerisinde ........dayalı olarak girilir?
A)  Sağa                          B) Sola                          C) Ortalı                        D) İki yana yasla

55.   Sıkça tekrarlanan işlemleri kısayol tuşuna bağlayarak kaydetme işlemine ne denir?
A) Sekme                         B) Köprü                       C)  Makro                     D)  Menü

56.   Aşağıdaki formüllerden hangisinde B2 hücresi ile A2 hücresindeki sayıların farkı alınır?
A)  =(B2-A2)                    B)  =(B2) FARK (A2)     C)  (B2-A2)                        D)  =FARK(B2-A2)


57.   Aşağıdakilerden hangisi Excel menü seçeneği değildir?
A) Giriş                            B) Araçlar                     C) Sayfa Düzeni           D) Formüller

58.   Excel 2010 ile hangi işlem yapılamaz?
A) Grafik                          B) Tablolama                C) Hesaplama              D) Rötuşlama

 

59.   Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma sayfası ekler?
A) Ekle – Tablolar – Sayfa – Sayfa Ekle              B) Görünüm – Sayfa – Sayfa Ekle
C) Giriş – Hücreler  – Ekle – Sayfa Ekle             D) Görünüm – Çalışma – Sayfa 

 

60.   Aşağıdakilerden hangisi “Hücreleri biçimlendir ”iletişim kutusunun  sekmelerinden biri değildir?
A) Sayı                             B) Gölgeleme              C) Hizalama                  D) Dolgu

 

61.   Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
A) Artan sıralama – Azalan sıralama                                    B) Azalan sıralama – Artan sıralama
C) Numaralandırma – Madde imleri                    D) Madde imleri – Numaralandırma
 

 

62.   Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
A) Sola hizalı – Sağa hizalı – Yasla                     B) Sola Hizalı – Ortalı – Sağa Hizalı
C) Sağa Hizalı – Ortalı – Sola Hizalı                    D) Sağa hizalı – Ortalı - Yasla 

 

63.   Yandaki düğmenin görevi nedir?
A) Metin kutusu ekler                                            B) Seçilen Hücreleri tabloya dönüştürür
C) Seçilen hücreleri birleştirir ve ortalar           D) Seçilen hücrelerdeki yazıları genişletir 

        

64.  
Yukarıdaki Sayfa sekmesi görünümü için hangi seçenek doğrudur?
A) Üç Excel çalışma sayfası açıktır
B) Şu anda açık olan çalışma sayfası Sayfa1’dir
C) Kursör A5 hücresindedir.
D) Kursör B7 hücresindedir.
 

 

65.  
Yukarıda görülen Ad (Combo) kutusu doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İmleç 18. Sütundadır                                        B) İmleç 3. satırdadır
C) İmleç G18 hücresindedir                               D) İmleç 18G hücresindedir 

 

66.  
Yukarıdaki seçeneklerin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Kenarlık yok – Alt kenarlık – Sol kenarlık – Sağ kenarlık
B) Çift alt kenarlık – Kalın alt kenarlık – Üst ve alt kenarlık – Üst tek alt çift kenarlık
C) Üst ve kalın alt kenarlık – tüm kenarlıklar- Çerçeve – Kalın çerçeve
D) Kenarlık yok – Çerçeve – Kalın çerçeve – Üst ve alt kenarlık
 

 

67.  
Yukarıdaki araç çubuğunun adı nedir?
A) Standart araç çubuğu                                      B) Biçimlendirme araç çubuğu
C) Menü araç çubuğu                       
D) Formül çubuğu

68.   Formül girişleri hangi karakter ile başlar?
A) =                                  B) +                               C) –                               D) #

69.   =Eğer(A3<50;”Orta”;Eğer(A3<75;“İyi”;“Pekiyi”))  formülü; A3 hücresinde 67 değeri varken hangi sonucu verir?
A) Hata mesajı verir                           B) Hücre içinde İyi yazar
C) Hücre içinde Orta yazar               D) Hücre içinde Pekiyi yazar 

 

70.    C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir? 
A) =C3*15%                     B) =C3*15                     C) =C3*1,5                    D) =C4*1,5 

 

71.   =ORTALAMA(B1:B5)  fonksiyonunun işlevi nedir?
A) B1 ve B2 hücrelerinin ortalamasını alır.
B) B1 den B5’e kadar olan hücrelerin ortalamasını alır.
C) B1 hücresindeki sayıyı ortalar.
D) B5 hücresindeki sayıyı ortalar.

 

72.  
Yukarıda D1 hücresine =TOPLA(A1:C1)-B1 yazılırsa sonuç ne olur?
A) 20                                B) 30                             C) 40                             D) 50

 

73.  
Yukarıda D1 hücresine =MİN(A1:C1) yazılırsa sonuç ne olur?
A) 10                                B) 30                             C) 40                             D) 50

74.   Yukarıdaki D1 hücresine A1 ve B1 hücrelerindeki sayıları nasıl toplatırız?
A) =(A1+B1)                    B) A1+B1                       C) (A1+B1)                    D) [A1+B1]

 

75.   A1=10 , B1=20 ,C1=30 , D1=40 ise; =MAK(A1:D1) işleminin sonucu nedir?
A) 10                                B) 20                             C) 30                             D) 40                                                                                                                                          

76.  
Yukarıda D1 hücresine =ORTALAMA(A1:C1)yazılırsa sonuç ne olur?
A) 30                                B) 10                             C)  20                            D) 40

          

77.  
D1 hücresine  =EĞER(A1+C1>30;”KAR”;”ZARAR”) yazılırsa sonuç ne olur?
A) KAR
        B) ZARAR                     C) 40                             D) 60

78.    =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) =Topla(B4;B7)            B) =Topla(B4,B7)         C) =Topla(B4:B7)        D) Hiçbiri

79.    =Eğer(E4>70;"Geçti";"Kaldı") işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar  B) E4 boş ise Geçti yazar
C) E4 küçük 70 ise Geçti yazar        
D) E4 büyük 70 ise Geçti  yazar

 

80.    =TOPLA (A1:A3;A7)  formülünün açılımı nedir?
A) a1+a2+a3+a7              B) a1                             C) a1+a3                       D) a3+a2

 

81.    =EĞER(D4>90;"GEÇTİ";"KALDI")  fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır?
A) 19                                B) 90                             C) 98                             D) 60

 

82.   A5 hücresinin karesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) =A5*A6                        B) =A5*2                        C) =A5^2                      D) =A2*A5

 

83.    Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini imlecin konumlandığı hücre içerisine aktarır?
A) =B5                             B) B5                             C) =B(5)                        D) =5B 

 

84.  
Yukarıdaki veriler doğrultusunda Ortalama sütundaki not 50 den büyük yada eşit ise “geçti” değilse “kaldı” yazan  formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) =EĞER(C2>=50;“KALDI”;“GEÇTİ”)                                     B) =EĞER(C2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
C) =EĞER(C2>50;“GEÇTİ”;“KALDI”)                                      D) =EĞER(C2=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
  

 

85.   Aşağıdakilerden hangisi A1 hücresindeki değer 0 ise “sıfır”; A1 hücresindeki değer 0 dan büyükse “Pozitif”, değilse “Negatif” yazar?
A) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“POZİTİF”;“NEGATİF”))
B) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“ NEGATİF”;“ POZİTİF”))
C) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“POZİTİF”))
D) =EĞER(A1>0;“POZİTİF”;“NEGATİF”) 

 

86.   Aşağıda şıklardan hangisi A1, A2 ve A3 hücrelerinin aritmetik ortalamasının alınmasını gerçekleştirmez?
A) =ORTALAMA(A1;A2;A3)                                   B) =ORTALAMA(A1:A3)
C) =(A1+A2+A3)/3                                                
D) =A1+A2+A3/3 

 

87.   Aşağıdaki formüllerden hangisinde B2 hücresi ile A2 hücresindeki sayıların farkı alınır?
A) =(B2-A2)                     B) =(B2) FARK (A2)      C) (B2-A2)                    D) =FARK(B2-A2)


88.   Aşağıdaki formüllerden hangisi C1, C2, C3, C4 ve A1 hücrelerindeki sayıların çarpım sonucunu verir?
A) =ÇARPIM(A1:C4)                                              B) =ÇARPIM(A1;C4)
C) =ÇARPIM(A1;C1:C4)                                                         D) =(A1;C1:C4) 

 

89.   Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?
A) =EĞER                        B) =DOĞRU                 C) =YANLIŞ                  D) =TOPLA 

90.   Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, E6 ve E7  hücrelerindeki sayıların en büyüğünü verir?
A) =MİN(E1:E7)               B) =MİN(E1;E7)            C) =MAK(E1:E7)          D) =MAK(E1;E7) 

 

91.   Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, E6 ve E7  hücrelerindeki sayıların en küçüğünü verir?
A) =MİN(E1:E7)               B) =MİN(E1;E7)            C) =MAK(E1:E7)           D) =MAK(E1;E7)

 

92.  
Yukarıdaki Excel tablosunda en yüksek  notu aşağıdaki formüllerden hangisi verir?
A) =Topla(B2:B6)            B) =Mak(B2:B6)           C) =Min(B2:B6)            D) =Mak(B2;B6)

 

93.  
Yukarıdaki tabloda 7 sayısı ile 2 sayısının çarpımını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =Çarpım(A2:C4)         B) =Çarpım(A2;C4)     C) Çarpım(A2:C4)        D) Hiçbiri

 

 

94.  
Yukarıdaki tabloda 400 sayısı ile 200 sayısının ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =ortalama (A2:B3)                                            B) = topla (A2;B3)
C) =ortalama (A2;B3)                                          D) =Ortalama(A2+B3)

 

95.   Excel'de B3 ile B7 hücrelerindeki sayıların ortalamasını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =(B3:B7)/2                                                         B) =ORTALAMA(B3;B7)
C) =ORTALA(B3:B7)                                             D) (B3+B7)/2   

 

96.  
Yukarıdaki tabloda notların ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
 A) =(A1+B1+C1)/3                                                B) =(B1+B2+B3)/3
 C) =(B1+C1+D1)/3                                              
D) =TOPLA(B2:B4)/3   

  

97.  
Yukarıdaki tabloda  1999 yılına ait  kâr‘ı  veren D4 hücresindeki formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =B4-C4
                       B) =Topla(B5/C5)         C) =Topla(B5*C5)        D) =B5-C5

 

98.    
Yukarıdaki tabloya göre 7 , 5  ve 4 sayıların ortalamasını alıp 2 değeriyle çarpan formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =ortalama(A3;C3)*C1                                       B) =A3+B3+C3/2          
C) (A3+B3+C3)/2                                                  
D) =ortalama(A3:C3)*C1 

 

99.   Yukarıdaki tabloya göre 7 , 5  ve 4 sayıların ortalamasını alıp 2 değerine bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =ortalama(A3;C3)*C1                                       B) =A3+B3+C3/2          
C) (A3+B3+C3)/2                                                  
D) =ortalama(A3:C3)/C1 

 

100. Eğer(A2>40;”A2”;”B2”) ifadesinin sonucu A2 değerinin 50 olması durumunda ne olur?
A) A2
                               B) A2+B2                       C) B2                             D) A2*B2

 

 

_______________________________ Excel 2010  Testi Bitmiştir____________________________

 

 

Powerpoınt 2010 Test Soruları

 

1.     Power Point’e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir?
A) Ctrl+N                          B) Ctrl+M                      C) Ctrl+C                      D) Ctrl+E

2.     Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?
A) F1                                B) F2                             C) F4                             D) F5

3.     Power point programının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Resim yapmak
B) Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
C) Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak
D) Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler yapmak

4.     PowerPoint programındaki slaytların tümüne ne ad verilir?
A) Doküman                    B) Şablon                     C) Sunu                        D) Sayfa

5.     Microsoft Powerpoint programında aşağıdakilerden hangisi bir dosyaya yeni slâyt eklemek için kullanılır?
A) Giriş-Slaytlar-Yeni slâyt                                 B) Görünüm - Yeni Slayt
C) Ekle-Slaytlar-Yeni Slayt                                 D) Klavyeden Ctrl+N

6.     Bir slaydın bölümlerine Animasyon efektlerini uygulayabilmek için hangi sekme kullanılır?
A) Görünüm                    B) Ekle                          C) Animasyonlar         D) Slayt Gösterisi

7.     Sununun her bir bölümü ne ad verilir?
A) Slâyt                           B) Belge                        C) Kitap                        D) Veritabanı


8.     Bir sunudaki slâytların tamamını ekranda görmek için hangisi uygulanmalıdır?
A) Giriş - Slâyt Görünümü                                                      B) Slâyt Gösterisi –Slayt Sıralayıcısı
C) Görünüm - Slâyt Sıralayıcısı                         D) Slâyt Gösterisi-Slâyt Geçişi

9.     PowerPoint Sunu dosyalarının uzantısı nedir?
A) docx                            B) xlsx                          C) ppsx                        D) pptx      

10.   PowerPoint gösterisi olarak kaydedilen dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) docx                            B) xlsx                                             C) ppsx                        D) pptx  

11.    Simgesinin görevi nedir?
A) Metne Gölge vermeyi sağlar.                        B) Metni Kalın yazdırmayı sağlar.
C) Satırın hizasından yukarıda yazdırmayı sağlar.              D) Metni Wordart‘a çevirmeyi sağlar.

12.   Slâyda resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?
A) Ekle-Resimler-Resim                                                         B) Giriş –Resimler - Resim
C) Slayt Gösterisi –Resimler-Küçük Resim        D) Dosya-Resim Ekle

13.   Bir sununun başlığını gösterimde yukarıdan sözcük sözcük gelecek şekilde gelebilmesi için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılmalıdır?
A) Slayt Gösterisi  – Slâyt düzeni                        B) Görünüm –Slâyt Sıralayıcısı
C) Animasyonlar – Gelişmiş Animasyon         D) Slâyt Gösterisi – Slâyt Geçişi

14.   Bir sunudaki slâytları fare tıklatıldığında görünecek şekilde nereden ayarlama yapılır?
A) Geçişler –Zamanlama                                                       B) Slâyt gösterisi –Baştan
C) Slâyt gösterisi –özel Animasyon                                      D) Slayt Gösterisi –Slâyt Düzeni

15.   Slâytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz?
A) Ekle-Slâyt Gösterisi                                     B) Tasarım - Arka plan Stilleri
C) Biçim-Tasarım Uygula                                                    D) Ekle-Asıl slâyt

16.   PowerPoint programındaki bir slayta nasıl ses eklenir?
A) Ekle / Medya / Ses                                           B) Dosya / Medya/ Ses
C) Ekle / Ses                                                                            D) Ekle / Film ve sesler / Ses

17.   PowerPoint’teki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir?
A) Görünüm                    B) Animasyonlar          C) Ekle                          D) Dosya

18.   Powerpoint’te slaytlar arası geçiş efekti nasıl verilir?
A) Slayt gösterisi / Slayt geçişi                           B) Geçişler – Bu Slayt geçişi
C) Görünüm / Slayt Geçişi                                                      D) Ekle / Slayt geçişi

19.   Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint’te bir slaydın kopyalanmasını sağlar?
A) Ekle - Yeni slayt – Slayt Çoğalt                      B) Ekle – Slayt Çoğalt
C) Giriş - Yeni Slayt - Slayt çoğalt                     D) Görünüm – Slayt Çoğalt slayt al

20.   PowerPoint programında slaytların gösteri esnasında sürekli döngü yapabilmesi için gerekli ayarlama nereden yapılmalıdır?
A) Slayt Gösterisi / Zamanlama Provası             B) Dosya / Gösteri ayarla
C) Slayt Gösterisi / Slayt Gösterisi ayarla        D) Dosya / Seçenekler

 

 

 

 

____________________________ Powerpoınt 2010  Testi Bitmiştir__________________________

 

İnternet Test Soruları

1.     İnternet nedir?
A) Uluslar arası bir haberleşme ağıdır.
B) Bir programdır.
C) Müzik çalma programıdır.
D) Arama programıdır.

2.     Internet Explorer penceresinde Yandaki düğmelerin sırası ile görevleri nelerdir?
A) Dur – Yenile – Giriş
B) Yenile – Dur – Giriş
C) Dur – Giriş – Yenile
D) Giriş – Yenile – Dur

3.     Internet Explorer penceresinde Yandaki butonun görevi nedir?
A) Sık kullanılan belgelere ulaşmayı sağlar.
B) Sık kullanılan web adreslerine ulaşmamızı sağlar.
C) Giriş sayfasının açılmasını sağlar
D) Sayfanın yenilenmesini sağlar.

4.    
Internet Explorer penceresinde Yukarıdaki çubuğunun görevi nedir?
A) Formül yazmamızı sağlar.
B) Web sayfasının adresini yazmamızı sağlar.
C) Açmak istediğimiz programın adını yazmamızı sağlar.
D) Hiçbir işe yaramaz. 

5.     Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder?
A) www.meb.gov.tr                                             B) ftp://meb.gov.tr
C) info@me.gov.tr                                                D)
www.meb@gov.tr

6.     Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumlarına ait bir web sayfasının adresine örnektir?
A) www.tdb.org.tr                                                  B) www.hotmail.com
C)
www.odtu.edu.tr                                            D) www.ttnet.net.tr

7.     Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir internet tarayıcı yazılımıdır?
A) Netscape                    B) Internet Explorer     C) FireFox                    D) Hepsi


8.     Aşağıdakilerden hangisi Belediyelere ait bir Internet adresini  belirler?
A) .com                            B) .edu                          C) .bel.tr                       D) .bel

9.     Aşağıdakilerden hangisi yakın mesafedeki bilgisayarların birbiri ile haberleşmesinde kullanılan bir karttır?
A) Ethernet (Ağ) Kartı                                         B) Ekran kartı
C) Bilgisayar kartı                                                 D) Birleştirici kart

10.   Aşağıdakilerden hangisi uzak mesafedeki bilgisayarların birbiri ile haberleşmesinde kullanılan bir karttır?
A) Ağ Kartı                       B) Ethernet                                      C) Modem                    D) Kablo

11.   Internet ortamından bilgisayarımıza dosya indirme işlemine ne denir?
A) Upload                        B) Download               C) Page Up                                     D) Page Down

12.   Bilgisayarımızdan internet ortamına dosya yükleme işlemine ne ad verilir?
A) Upload   
                   B) Download                C) Page Up                                     D) Page Down


13.   Aşağıdakilerden hangisi kişisel e-mail (e-posta) adresine örnek teşkil eder?
A) www@kullanıcıadı.hotmail.com                     B) http://meb@gov.tr
C)
kullanıcıadı@hotmail.com                            D) www.meb.gov.tr

14.   Hangisi web sitelerinde belirli bir konuda kriterlere dayalı arama yapmak amacıyla kullanılan arama motoruna örnek teşkil etmektedir?
A) www.ntvmsnbc.com                                        B) www.google.com
C) Başlat – Ara                                                      D) www.hotmail.com

15.   Bir WEB sayfasını yenilemek için aşağıdakilerden hangi klavye tuşu kullanılır?
A) F4                                B) F5                             C) F6                             D) F8

16.   www açılımı nedir?
A) Wide Area Network                                          B) Wide Area Information Servers
C) Uniform Resource Locator                             D) World Wide Web

17.   Aşağıdaki alan adı uzantıları ve açıklamalarından hangisi yanlıştır?
A) org: dernek ve kurumlar                                  B) gov: devlete ait siteler
C) com: ticari şirketler                                          D) edu: kişisel site

18.   İnternet ağ yapısı aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
 A)www       
                   B)iws                             C)html                           D)dns

19.   İnternete girmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
 A) Telefon hattı              B) Modem                     C) Bilgisayar                D) Hepsi

20.   İnternete girmek için hangisine gerek yoktur?
A) Yazıcı      
                   B) Modem                     C) Telefon hattı            D) İnternet paketi

 

__________________________________ İnternet  Testi Bitmiştir___________________________