DONANIM

1.     Aşağıdakilerden hangisinde bellek birimleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
a.Byte- Kilobyte- Megabyte-Gigabyte
b.Byte- Kilobyte- Gigabyte- Megabyte
c.Gigabyte- Kilobyte- Byte- Megabyte
d.Megabyte- Kilobyte- Byte- Gigabyte

2.     …………Temel Giriş - Çıkış , hesaplama ve kontrol işlemlerini yürüten ünitedir. Barındırdığı emirler ile diğer birimleri çalıştırır ve denetler. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a.HDD           b.  CPU                         c. Ram                          d.  Kasa

3.     Aşağıdaki portlardan hangisinde Tak-ve-Çalıştır(Pnp) desteği vardır.?
a. Com1        b. Com2                        c. USB                          d. LPT2

4.      Rasgele erişimli bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?
a.RAM Bellek                  b.ROM Bellek               c.ÜST Bellek                d.YAN Bellek

5.     Aşağıdakilerden hangisi bilgiye ulaşım bakımından daha hızlıdır?
a. Sabit disk                    b. Flopy disk                c. Ram       d. Cd-Rom

6.     Kullanıcıya  ait bilgiler kalıcı olarak  ......................  de saklanabilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a.Ram Bellek                                      b. HDD                          c.Rom Bellek                d.  CPU

7.     Bilgisayardaki görüntüleri ............  oluşturur ve monitöre  gönde­rir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a.Ses Kartı                       b.  HDD                         c. CPU                          d.  Ekran Kartı

8.     Donanım üniteleri arasında veri iletişiminin yapılmasını sağlayan birime  verilen ad hangisidir?
a. Ram                             b. Harddisk                                     c. Kasa                          d. Anakart

9.     Bilgisayar bellek birimlerinden 1 byte, kaç bit’ ten oluşur?
a. 3                                   b. 6                                c. 8                                d. 10

10.   Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimidir?
a.Fare(Mouse)                b. Scanner(Tarayıcı)  c. CD-ROM d.  Plotter( Çizici  )

11.   Bilgisayarın hız birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Cps                               b.Ghz                           c. Lan                            d. Tsr

12.   İç bellek kullanım amacına bağlı olarak kaça ayrılır?
a.Ram ve Rom olmak üzere ikiye ayrılır.
b.Sadece Rom olarak bir tanedir.
c.Sadece Ram olarak bir tanedir.
d.Ram, Rom, Cps olarak üçe ayrılır.

13.   Klavyedeki tuşların üzerindeki 3.karakterin yazılmasını sağlayan tuş hangisidir?
a. Shift                             b. Altgr(Sağ Alt)          c. Ctrl                            d. Hiçbiri

14.   Bilgisayarın her türlü elektronik aksamına ne ad verilir?
a.Hardware (Donanım)
b.CPU (MİB).
c.Input Unit ( Giriş birimi)
d.Software (Yazılım)

15.   Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?
a. Programlama dili                                              b. Kelime işlemci
c. İşletim Sistemi                                                 d. Veri tabanı programı

16.   Bilgilerin kalıcı olarak depolandığı yere ne ad verilir?
a. Ram                             b. Modem                     c. Yan bellek                d. Rom

17.   Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?
a.Ekran                            b. Cd.ROM                   c. Yazıcı                        d.  Plotter (Çizici)

18.   Aşağıdakilerden hangi tuş Cursorü (İmleci) satır başına getirir?
a.İnsert                            b.Delete                        c.End                            d.Home

19.   1024 BYTE aşağıdakilerden hangisi eşit değildir?               
a. 1024 Karakter              b. 1024 Bit                    c. 1 Kilobyte                 d. 8192 Bit

20.   Tüm bilgilerin giriş ve çıkışlarının yapıldığı hesaplama ve kontrol işlemlerinin yürütüldüğü ortamdır. ............  Kendi ürettiği emirler ile diğer birimleri çalıştırır ve denetler. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a.HDD                              b.  CPU                         c.Ram                           d.  Kasa

21.   Bilgisayarın kapatma (power)  düğmesini kullanmadan yeniden açılmasını sağlayan makinanın üzerindeki tuş hangisidir?
a.   Makinenin üzerindeki RESET tuşu              b.   Klavyenin üzerindeki ENTER
c.   Makinenin üzerindeki TURBO tuşu              d.   ESC tuşu

22.   Bilgisayarı insanlardan ayıran en önemli özellik nedir?
a.İşlem hacmi                                   
b.Yorum yeteneği                             
c.Düşünme gücü                               
d.Mantık yürütme

23.   Kullanıcının müdahale edemediği,  bellek türü hangisidir?
a. Rom                             b. Ram                          c. Sd Ram                     d.Hiçbiri

24.   Yazıcılarda ve tarayıcılarda nokta yoğunluğunu ifade eden ölçü birimi hangisidir?
a. 1 KB                             b.1 Mhz                         c. 1 Byte                        d.1 Dpi

25.   Aşağıdakilerden hangisi bilgi (Veri) kayıt ortamı değildir?
a. Sabit disk                    b. Disket                                          c. Printer                      d.Flashdisk

26.   Birden fazla bilgisayar arasında telefon aracılığı ile iletişim sağlayan cihaza ne ad verilir?
a.Barkod                          b. Modem                     c. Plotter                       d. Scanner

27.   Aşağıdakilerden hangisi yazıcı bağlantı ucudur?
a. Com1                           b. Con                           c. Usb                           d. Fdd

28.   Yanlış yazılan bir komut sola doğru hangi tuşla silinir?
a.Backspace                   b. Delete                       c. Ara Tuşu                   d. End

29.   Bilgisayarın açılmasını sağlayan düğme aşağıdakilerden hangisidir?
a. Power                          b. Turbo                        c. Reset                        d. Hepsi

30.   Aşağıdakilerden hangisi ek donanım birimidir?
a. TV kartı                        b. Ekran kartı                c. Ana kart                    d. Ram

31.   Aşağıdaki birimlerden hangisinde bilgi depolanamaz?
a. Harddisk                     b. Disket                       c. Cd                             d. Ram

32.   Aşağıdakilerden hangisi yakın mesafedeki bilgisayarlar arasındaki bilgi iletişimini sağlar?
a. Ekran kartı                                      b. Mainbord                  c. Harddisk                                     d. Ağ kartı

33.   Klavyedeki ( $ , # , \  vb...) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?
a.Alt Gr                            b.Tab (Sekme)              c.Ctrl                             d.Shift

34.   Bilgisayardaki görüntüleri ............  Oluşturur ve monitöre gönderir. Boşluğa hangisi gelmelidir?
a.Ses Kartı                       b.  HDD                         c.CPU                           d.  Ekran Kartı

35.   Num Lock tuşunun görevi nedir?
a. Klavyeyi büyük küçük harfe kilitler                                     b.Yön tuşlarının genel adıdır
c. Sayısal tuş­ları kilitler ve açar                          d. Sekme tuşudur

36.   Klavyedeki ( / , ? , + ‘, : vb...) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?
a.Alt Gr                            b.Tab (Sekme)              c.Ctrl                             d.Shift

37.   Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir?
a.   Character                  b.   Column                   c.   Pixel                        d.   Line

38.   Aşağıdakilerden hangisi kullanılarak, bilgiler telefon hatları üzerinden başka bilgisayarlara aktarılabilir?
a.   Sabit Disk                  b.   Plotter                     c.   Modem                  d.   Scanner

39.   Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayara dışardan bilgi girişini sağlayan ünitelerden değildir ?
a.   Disket                        b.   Yazıcı                     c.   Harddisk                d.   Cd.rom

40.   Aşağıdakilerden  hangisi Klavyeyi Büyük harfe kilitler?
a.  Num lock                    b.   Caps Lock             c.   Insert                      d.   Pause

41.   Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar disk ölçü birimlerinden değildir.?
a.   Gigabyte                    b.   Byte                         c.  Format                                       d.   Kilobyte

42.   Bir karakter aşağıdakilerden hangisine eşit değildir.?
a.   8 Bit                            b.   Dosya                     c.   A  harfi                    d.   1 Byte

43.   Aşağıdakilerden hangisi monitörle ilgili değildir?
a.   inch                           b.   Pixel                        c.   MByte                      d.   Flat

44.   Bilgisayar genel olarak hangi bölümlerden oluşur?
a.  Ram – Rom                                                      b.  Hardware – Software    
c.  Merkezi İşlem birimi – Monitör                                          d.  Ana makine – Klavye

45.   1024 byte için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.   1 Bit                            b.   1 Mbyte                   c.   1 Byte                      d.   1 Kbyte

46.   Bilgisayar açıldığında aşağıdakilerden hangisi ilk aktif olur?
a.   RAM                           b.   ROM BIOS             c.   Harddisk                d.  Disket Sürücü

47.   Kullanıcının müdahale edemediği,silemediği bellek türü hangisidir?
a. Rom                             b. Ram                          c. Base Ram                 d.Hiçbiri

48.   Bilgisayarda aritmetiksel işlemleri yapan ve sonuçlandıran donanım birimi hangisidir?
a. Ram                             b. Ana kart                                      c. Cpu                           d. Harddisk

49.   Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimi değildir?
a. Ana kart                       b. Ram                          c. Ekran kartı                d. Cd. Rom

 

Donanım Testi Bitmiştir.

WİNDOWS XP

50.   Aşağıdakilerden hangisi Windows Xp’yi tam olarak tanımlar?
a.Windows Xp sadece şirketlere yönelik bir işletim sistemidir.
b.Windows Xp 16 bit veri yolunu destekleyen bir işletim sistemidir.
c.Windows Xp Dos tabanlı bir işletim sistemidir.
d.Windows XP 32 ve 64 bit işlemci mimarisine ve tamamen korumalı bellek modeline sahip bir işletim sistemidir.

51.   Windows Xp hangi gruba girer?
a.Editör programları                          b.Veri tabanı
c.Grafik programları                          d.İşletim sistemleri

52.   Pencere içindeki bir dosyaya Masaüstünde Kısayol oluşturmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
a. Sağ buton – Gönder - Masaüstü(Kısayol oluştur)
b. Düzen menüsü- Kısayol oluştur.
c. Dosya - Masaüstü Kısayol oluştur.
d. Sağ buton-Yeni-Kısa yol

53.   Bir pencere içerisinde bulunan ve gizli olan olmayan bütün dosyaları görüntülemek için izlenmesi gere­ken yol hangisidir?
a. Dosya-Özellikler-Tüm dosyaları gös­ter
b. Araçlar –Klasör seçenekleri-görü­nüm tüm dosyaları göster
c. Görünüm-Seçenekler-Özelleştir
d. Dosya-Klasör seçenekleri-Tüm dos­yaları göster

54.   Aşağıdakilerden hangisi dosya veya Klasörleri kopyalanması için geçerli bir yöntem değildir?
a. Sağ buton-Kopyala-Yapıştır
b. Düzen menüsü –Kopyala-Yapıştır,
c. Araç çubuğu-Kopyala-Yapıştır
d. Dosya menüsü-Kopyala –Yapıştır

55.   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Başlat menüsündeki tüm öğeler kısayoldur.
b. Kaynak programı silinen bir program çalışır.
c. Windows gezginin sol bölmesinde dosyalar bulunmaz.
d. Ekran koruyucu görüntü özelliklerinden konulur.

56.   Windows ile birlikte gelen yazı yazma programı (Editör) aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Paint              b. Karakter Eşlem                 c.  MS Word       d. Word Pad   

57.   Bilgisayarımızın genel özellikleri nereden öğrenebiliriz?
a.Başlat –Programlar - Donatılar –Sistem Araçları – Sistem Bilgisi
b.Başlat -  Denetim Masası-Program Ekle
c.Görev çubuğu özelliklerinden-Sistem
d.Bilgisayarım – Araçlar – Klasör Seçenekleri

58.   Windows Xp ortamında Yazıcı ve faks tanıtma işlemi nereden yapılır?
a. Denetim masası – sistem’ den                         b. Program Ekle/Kaldır
c. Başlat Ayarlar –Yazıcı ve fakslar                    d. Denetim masası – Görüntü’ den

59.   Windows Xp temasında çalışmakta olan bir Bilgisayarın temasının Windows Klasik  yapılması nereden gerçekleşebilir?
a. Masaüstü - Sağ tuş – Yenile         b. Masaüstü - Sağ tuş – Özellikler – Temalar
c. Masaüstü - Sağ tuş – Temalar      d. Masaüstü - Sağ tuş – Özellikler- Görünüm

60.   Klavye dilini görev çubuğunda göstermek için nereden ayarlama yapılır?
a. Görev çubuğu özelliklerinden
b. Denetim masası -Klavyeden
c. Masaüstü -Sağ tuş -Özellikler
d. Denetim masası –Bölge ve Dil seçenekleri

61.   Aşağıdaki seçeneklerden  hangisi ile  Dosyaları gizlemek / göstermek için kullanmalıyız?
a. Denetim Masası – Bölge ve Dil Seçenekleri – Diller – Tüm Dosyaları Göster
b. Denetim Masası – Klasör Seçenekleri  – Görünüm
c. Denetim Masası – Klavye / Hız–  Görünüm
d. Denetim Masası – Klasör Seçenekleri / Genel

62.   a. Sil                                 b. Yinele                       c. Özellikler                                     d. Geri al

63.   Açıklama: image025 Yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tam ekran                           b. Klasör Seçenekleri c. Özellikler                                     d. Görünümler

64.   Simgesinin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?                                
a. Not Defteri Program Dosyasıdır.                           b. Excel Dosyasıdır.    
c. Text Dosyasıdır.                                                       d. Word Dosyasıdır.

65.                                        
 I    I                     II                  III                   IV
Yukarıdaki simgelerden hangisi veya hangileri bir önceki dizine dönmeyi sağlar?
a. I ve II                            b. yalnız I                                         c.IV                                d. II ve III

66.   Açıklama: image074 Yandaki simgenin görevi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a. Dosya ve Klasörlerin tümünü seçer               
b. Dosya ve Klasörleri simge olarak gösterir
c. Bir üst klasöre (seviye) geçer
d. Dosya ve Klasörlerin özelliklerini görüntüler

67.   Bilgisayarımıza yeni bir yazıcı eklemek için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Başlat/Ayarlar/Yazıcı ve Faxlar    b. Başlat/Ayarlar/Denetim masası
c. Denetim masası/Özellikler/son    d. Özellikler/ayarlar/Denetim masası

68.   Seçili dosyalar hakkında bilgi veren çubuğun adı nedir?
a. Durum Çubuğu            b. Görev Çubuğu         c. Adres Çubuğu          d. Menü Çubuğu

69.   Açık olan iki pencereyi aynı anda ekranda gösterebilmek için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılır?
a.Görev çubuğu-Özellikler-Pencereleri dikey döşe
b.Görev çubuğu-Sağ tuş-pencereleri dikey döşe
c.Durum çubuğu-Özellikler-pencereleri yatay döşe
d.Görev çubuğu-Özellikler-Görev yöneticisi

70.   Windows işletim sisteminde, tarih ve saat değiştirme işlemi nasıl yapılır?
a.  Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem araçları
b. Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Görüntü
c.  Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Tarih/Saat
d. Başlat-Ayarlar-Görev çubuğu

71.   Bir kısa yol oluşturmak için izlenmesi gereken yol nedir?
a. Mouse Sol Tuş-Yeni-Kısa yol                          b. Başlat-Ayarlar-Denetim masası
c. Mouse Sağ Tuş-Yeni-Kısa yol                        d. Biçim-Eklentiler-Kısa yol

72.   Windows’un Klasik Menü stilinde kullanılması nereden sağlanabilir?
a. Bilgisayarım – Denetim Masası
b. Masaüstü – Sağ tuş – Özellikler
c. Görev Çubuğu – Sağ tuş – Görev Çubuğu
d. Görev Çubuğu – Sağ tuş – Özellikler - Başlat Menüsü

73.   Seçili Nesnelerin dışındakiler hangi yöntemle seçilir?
a. Düzen – Diğerlerini Seç
b. Düzen – Tümünü Seç
c. CTRL + B tuşları
d. Görünüm – Simgeleri Düzenle

74.   Aşağıdakilerden hangi seçenekte Not defteri ve Paint Programlarında hazırlanan belgelerin (dosya. uzantıları doğru olarak belirtilmiştir?
a. txt  (Not Defteri),  bmp (Paint)
b. doc (Not Defteri), txt (Paint)
c. doc (Not Defteri), xls (Paint)
d. exe (Not Defteri), bmp (Paint)

75.   Görev Çubuğundaki saat simgesi nasıl kaldırılır?
a. Görev çubuğu üzerinde sağ tuş – Özellikler – Görev çubuğu
b. Görev çubuğu üzerinde sol tuş – Özellikler – Görev çubuğu
c. Görev çubuğu üzerinde sağ tuş – Özellikler – Başlat menüsü
d. Görev çubuğu üzerinde sol tuş – Özellikler – Başlat menüsü

76.   Bir Pencerenin Araç/Durum çubuğu nereden iptal edilir?
a. Dosya                          b. Düzen                       c. Görünüm                 d. Araçlar

77.   Kes – Kopyala – Yapıştır seçenekleri hangi menüde bulunur?
a. Görünüm Menüsü
b. Dosya Menüsü
c.  Düzen Menüsü
d. Araçlar Menüsü

78.   Bilgisayarın Ram’ı, İşlemcisi ve kurulu cihazların neler olduğu nereden görülebilir?
a. Denetim Masası – Görüntü
b. Denetim Masası – Program Ekle/Kaldır
c. Denetim Masası – Sistem
d. Denetim Masası – Yeni Donanım Ekle

79.   Bir Dosya veya klasöre ait konum, içerik ve öz niteliği ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için hangisi kullanılmalıdır?
a. Sağ tuş-Özellikler                                            b. Dosya Menüsü-Yeni - Özellikler
c. Sağ tuş-Araştır                                                  d. Sağ tuş-Aç

80.   Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir dosyayı silindiği yere geri almak için   hangisi kullanılır?
a. Dosya Seçilir-Sağ tuş - Geri yükle
b. Dosya Seçilir –Görünüm - Geri Yükle
c. Dosya Menüsü – Gönder
d. Dosya Seçilir - Sağ tuş – Gönder

81.   Bir dosya üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz? 
a. Dosya kopyalanabilir.
b. Dosya Bilgisayarım Penceresine kopyalanabilir.
c. Dosya silinebilir.
d. Dosya başka bir klasörün içerisine taşınabilir

82.   Windows ’da ALT+TAB tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Denetim Menüsünü açar.
b. Başlat Menüsünü açar.
c. Çalışan programlar arası geçişi sağlar.
d. Açık olan tüm program Pencerelerini kapatır.

83.   Windows Xp de Görüntü Kırpıp Birleştirme Programı Aşağıdakilerden hangisidir?
a. Windows Movie Maker
b. Windows Media Player
c. Real Player
d. Quick Time

84.   Aynı türe sahip dosyaları bir araya getirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
a. Farenin sol tuşu – simgeleri diz – Türe göre
b. Farenin sağ tuşu – özellikler – Türe göre
c. Farenin sağ tuşu – Yeni – Türe göre
d. Farenin sağ tuşu – simgeleri yerleştir – Türe göre

85.   Arka Planı  değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
a. Masaüstü - Sağ tuş - Özellikler-Masaüstü
b. Başlat – Ayarlar - Denetim Masası-Arka plan
c. Bilgisayarım – Ayarlar - Görüntü- Arka plan
d. Başlat-Ayarlar-Görüntü- Arka plan

86.   Klasik Başlat Menü Stiline göre Görüntü simgesine nasıl ulaşılır?
a. Başlat – Programlar- Başlangıç– Görüntü
b. Başlat- Programlar – Donatılar – Görüntü
c. Başlat – Ayarlar – Görüntü
d. Başlat – Ayarlar – Denetim masası – Görüntü

87.   Windows’ta Fare – Klavye – Sistem - Program Ekle / Kaldır vb. gibi uygulamaların yer aldığı bölüm  aşağıdakilerden hangisidir?
a. Windows Gezgini
b. Bilgisayarım simgesi
c. Geri Dönüşüm Kutusu
d. Denetim Masası  

88.   Açık olan  tüm pencereleri basamaklamak için hangi yöntem izlenir?
a. Farenin sağ tuşu- Simgeleri Diz
b. Farenin sağ tuşu- Özellikler
c. Görev çubuğu üzerinde farenin sağ tuşu – Pencereleri basamakla
d. Görev çubuğu üzerinde farenin sağ tuşu – Pencereleri dikey Döşe

89.   Paint programı aşağıdaki metotlardan hangisi ile çalıştırılamaz?
a. Başlat à Programlar à Donatılar à Paint
b. Başlat
à Çalıştır à Pbrush
c. Başlat
à Çalıştır à Paint
d. Başlat à Çalıştır à Mspaint

90.   Wordpad programı nedir?
a. Windows işletim sistemiyle beraber gelen basit bir kelime işlem programıdır.
b. Windows işletim sistemiyle beraber gelen basit bir çizim programıdır.
c. Microsoft Office ailesine ait gelişmiş bir kelime işlem programıdır.
d. İnternet üzerinden dünyayı izlememize imkân veren bir programdır.

91.   Not defterinde kaydedilen bir belgenin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a. doc                                      b. ppt                            c. txt                             d. xls

92.    Arka plan resmi nerden değiştirilir?
a. Bilgisayarım - sağ tuş - özellikler
b. Masaüstünde boş alanda sağ tuş – özellikler
c. Belgelerim – sağ tuş – özellikler
d. Resmin üzerinde sağ tuş – özellikler

93.   Herhangi bir dosya veya klasörün özelliklerine nereden ulaşabiliriz?
a. Dosya Menüsü-Özellikler
b. Düzen Menüsü-Özellikler
c. Sağ tuş-Özellikler
d. Enter tuşu

94.   Açıklama: http://www.bilgisayardershanesi.com/isletmenlik-sorulari/windows-sorulari/37.jpgFare işaretcisi bir nesne üzerindeyken yandaki şekle dönüşürse nasıl bir anlam ifade eder?
a. Nesnenin silinebileceğini
b. Nesnenin boyutlandırılabileceğini
c. Nesnenin taşınabileceğini
d. Nesnenin taşınmaz olduğunu

95.    Başlat / En Son Kullandıklarım menüsündeki belge isimleri hangi seçenekler ile silinir?
a. Denetim Masası / Bölgesel ve Dil Seçenekleri
b. Denetim Masası / İnternet Seçenekleri ile
c. Denetim Masası / Görev Çubuğu ve Başlat menüsü Seçeneği ile
d. Sistem Araçları / Disk Temizleme seçeneği ile

96.    Başlat / Belgeler (Son Kullandıklarım) menüsünde hangi belge isimleri bulunur?
a. Disk üzerinden silinmiş olan belgeler
b. En son kullanılan bütün belgeler
c. En son kullanılan Word belgeleri
d. En son kullanılan Excel belgeleri

97.   Bilgisayarımızda Uzantısı XLS olan bütün belgeleri araştırarak bulmak için arama penceresinde Belge/Dosya Adı bölümüne ne yazılmalıdır?
a. *.XLS
                                   b. a*.XLS*                      c. Excel*.*                     d. Excel*.XLS

98.   " Aşağıdakilerden hangisi Windows’un Standart program öğelerinden biri değildir.?
a. Paint                                    b. Microsoft Excel       c. Windows Gezgini   d. WordPad

99.   Görev çubuğunun ekranın diğer kenarlarına taşınması için hangi seçenek kullanılır.?
a. Görev Çubuğunun ortasından tutularak sürüklenir.
b. Görev çubuğunun üst kenar çizgisi üzerinde iken farenin ok işareti iki yönlü ok olunca tutularak çekilir.
c. Görev çubuğu sabittir taşınmaz.
d. Başlat butonu üzerinden tutularak sürüklenir.

100. Geri dönüşüm kutusunun kapasitesi nereden ayarlanır?
a. Denetim masası/Ayarlar
b. Denetim masası/Güç
c. Üzerinde sağ tuş/Özellikler
d. Üzerinde sağ tuş/ Yeniden düzenle

101. Bilgisayarımızdaki ram’ın kapasitesini nerden görebiliriz?
a. Başlat\ayarlar\Denetim masası\donanım ekle
b. Başlat\Ayarlar\denetim masası\sistem
c. Başlat\ayarlar\denetim masası\program ekle-kaldır
d. Başlat\Ayarlar\Denetim masası\Klasör seçenekleri

102. Gizli dosyaları ekranda görebilmek yada ekrandan kaldırabilmek için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılır?
a. Başlat\Denetim masası\Görüntü
b. Başlat\denetim masası\Görev çubuğu ve başlat menüsü
c. Başlat\denetim masası\sistem
d. Başlat\denetim masası\Klasör seçenekleri

103. Windows’ta masaüstündeki simgelerin Ada göre sıralanmasını sağlayan komut hangisidir?
a. Masaüstü – Sol buton – Simgeleri yerleştir – Ad
b. Masaüstü – Sağ buton – Simgeleri yerleştir –- Ad
c. Masaüstü – Sol buton – Simgeleri yerleştir – Otomatik düzenle – Ad
d. Masaüstü – Sağ buton – Otomatik düzenle – Ad

104. Windows gezginin sol penceresindeki bir klasörün önündeki “ – “ işaretinin anlamı nedir?
a. Klasörün alt klasörleri de vardır şu an ekranda görünmektedir.
b. Klasörün alt klasörleri de vardır şu an ekranda görünmemektedir.
c. Klasör sadece okunabilir özelliktedir.
d. Klasörün alt klasörleri bulunmamaktadır.

105. Aşağıdakilerden hangisi Windows gezgininde dosyaların özellikleriyle birlikte görüntülenmesini sağlar?
a. Araç çubuğu – Görünümler butonu – Liste
b. Araç çubuğu – Görünümler butonu – Ayrıntılar
c. Araç çubuğu – Görünümler butonu – Simge
d. Araç çubuğu – Görünümler butonu – Büyük simgeler

106. Bilgisayarda ses dinleyebilmeyi ve görüntü izleyebilmeyi sağlayan , ses ve görüntü kaydına olanak veren aygıtların ve yazılımların kullanılmasına ne denir?
a. Çoklu ortam
b. Tak ve çalıştır
c. Ses kartı
d. Ses ve TV kartı

107. İstenilen Kısayola klavyeden bir kısayol atamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a. Kısayol – Sağ buton – Özellikler – Kısayol
b. Kısayol – Sağ buton – Özellikler – Genel
c. Kısayol – Sağ buton – Özellikler – Özel
d. Kısayol – Sağ buton – Özellikler – Çalıştır

108. Hard diskimizdeki dosya ve klasörlerin yedeğini almak için aşağıdakilerden hangi yol takip edilir?
a. Bilgisayarım – Dosya – Özellikler – Araçlar – Şimdi Yedekle
b. Masaüstü – Bilgisayarım – Denetim masası –Şimdi Yedekle
c. Başlat – Ayarlar – Denetim masası – Şimdi Yedekle
d. Masaüstü – Bilgisayarım – Programlar – Şimdi Yedekle

109. Araç çubukları nereden görüntülenir veya kaldırılır?
a.Menü Çubuğundaki Görünüm
            b.Menü Çubuğundaki Dosyadan
c.Menü Çubuğundaki Düzenden              d.Menü Çubuğundaki Yardımdan

110. Geri Dönüşüm kutusunda bulunan dosya nasıl geri kurtarılır?
a. Dosya çift tıklatılarak
b. Geri dönüşüm kutusunu boşaltarak.
c. Bilgisayarım – Dosya Menüsünden – Geri Al
d. Dosya Seçili iken-Dosya Menüsünden – Geri Al

111. Çalışan program ve dosya isminin üzerinde bulunduğu çubuğun adı nedir?
a. Araç Çubuğu                       b. Başlık  Çubuğu
c. Menü Çubuğu                      d.  Durum Çubuğu

112. Bilgisayarın açılmasını sağlayan dosyalara verilen genel ad hangisidir?
a. Sistem dosyaları
                                   b. Toplu işlem dosyaları
c. Gizli dosyalar                                        d. Hiçbiri

113. Windows Gezgininde bir klasörü fare ile sürükleyerek başka bir sürücüdeki klasörün üzerine bırakırsak ne olur?
a.İşlem hatalıdır mesajı alınır
b.Fare ile sürüklenen klasör başka bir sürücünün üzerine götürülemez
c.Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre kopyalanır
d.Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre taşınır

114. Windows Gezgininde bir klasörü CTRL tuşu basılı iken fare ile sürükleyerek aynı sürücüdeki başka bir klasörün üzerine bırakırsak ne olur?
a.İşlem hatalıdır mesajı alınır                  
b.Fare ile sürüklenen klasör başka bir sürücünün üzerine götürülemez
c.Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre kopyalanır
d.Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre taşınır

115. Bir klasörün yanında “+” sembolü varsa bunun anlamı nedir?
a.Klasörün alt klasörleri vardır ve o anda ekranda görülmektedir
b.Klasörün alt klasörleri vardır ve o anda ekranda görülmemektedir
c.Klasör sadece okunabilir özelliktedir
d.Klasörün alt klasörleri bulunmamaktadır

116. Windows Gezgininde nesneleri disk üzerinde kapladıkları alana göre sıralanabilmesi için aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisi uygulanır?
a.Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Tarihe Göre
b.Görünüm/Küçük Simgeler
c.Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Boyuta Göre
d.Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Ada Göre

117. Kısayollar için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a. Kısa yollar klasörler arasında hareket etmemizi sağlar
b. Kısa yollar, kolay kopyalama veya taşıma yapmamızı sağlar
c. Kısa yollar, silinen dosyaların kolay kurtarılması için oluşan simgelerdir.
d. Kısa yollar, sık kullandığımız dosyalara ve klasörlere kolay erişim sağlar

118. Windows’ta, install(setup) ile kurduğumuz bir programı nasıl sileriz?
a. Denetim masası-Sistem
b. Denetim masası-Yeni donanım ekle
c. Denetim masası-Program ekle/kaldır
d. Görev çubuğu-Özellikler-Ekle

119. Windows işletim sisteminde kes/kopyala/yapıştır/yeni klasör/Sil/kaydet gibi işlemlerin tümünü geçiş yapacağımız ortamların listesini de görecek şekilde nerede gerçekleştirebiliriz?
a. Masa üstü                            b. Windows gezgini   c. Ayarlar                      d. Bilgisayarım

120. Başlat menüsünü açmak için aşağıdaki tuş gruplarından hangisini kullanmalıyız?
a. Ctrl+F4              b. Ctrl+F5                      c. Alt+Esc                     d. Ctrl+Esc

121. Windows’u kapatmak için hangi tuş grubu kullanılır?
a. Ctrl+F5                                 b. Alt+F4                      c. Ctrl+F1                      d. Shıft+F4

Windows Xp Bitmiştir.

Word 2003

122. Microsoft Office Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a.Başlat – Çalıştır – Winword.exe
b.Başlat - Ayarlar
c.Başlat - Programlar - Donatılar
d.Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

123. Microsoft Office Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?
a.Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır
b.Resim hazırlanır.
c.Hesap tabloları oluşturulur.
d.Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır.

124. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Office Word de bir program menüsü değildir?
a.Ekle                    b.Biçim                          c.Veri                            d.Pencere

125. Word dosyası için hangisi söylenemez?
a.Dosya uzantısı doc’tur.
b.Klasör içine kaydedilebilir
c.Dosya ismi sonradan değiştirilebilir
d.Word dosyaları salt okunur olamaz.

126. Microsoft Office Word Yeni bir Belge açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a.Dosya menüsünden – Yeni belge –Görev bölmesinden – Boş belge
b.Ctrl-N
c.Standart araç çubuklarından-  düğmesine tıklayarak
d.Hepsi

127. Her sayfanın başına “Windows İşletmenlik Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?
a.Ekle – Üstbilgi Altbilgi                            b.Görünüm – Üstbilgi Altbilgi
c.Dosya – Üstbilgi Altbilgi                        d.Düzen – Üstbilgi Altbilgi

128. Simgesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.Baskı ön izleme ekranının kapatılmasını sağlar
b.Word editör ekranında birden fazla sayfanın görüntülenmesi
c.Word editör ekranında tek sayfanın görüntülenmesi
d.Baskı ön izleme ekranında birden fazla sayfanın görüntülenmesi

129. Dosya menüsünden hangi işlemler yapılmaz?
a.Dosya kapatma                                       b.Dosya açma
c.Dosya yazdırma                                      d.Kelime Sözcük ve paragraf Seçme işlemi

130. Oluşturulmuş bir Word dosyasını oluşturma, değişme erişme ve yazdırma tarihlerini görebileceğiniz menü ve uygun maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Ekle - Tarih ve Saat                                b.Düzen – Özellikler – istatistikler
c.Dosya – Özellikler İstatistikler             d.Görünüm – Belge bağlantıları

131. Dosya kapat seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.Word programı kapanır
b.Açık olan belge kapanır
c.Standart araç çubuğu kapanır
d.Bilgisayarı kapatmaya yarar

132. Kayıtlı olan dosyayı açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
a.Dosya menüsü – Aç
b.Düzen menüsü - 
c.Biçimlendirme Araç çubukları Açıklama: clip_image001 simgesi seçilerek                          
d.Görünüm menüsünden –  Dosya - 

133. Kayıtlı bir belgeyi, farklı yere veya farklı bir isim ile kaydetmenin yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a.Dosya menüsü –kaydet                                            b.Dosya menüsü- farlı kaydet
c.Ctrl-s                                                                           d.Hiçbiri

134. Belgeyi şablon olarak kaydetmek için hangi yol izlenir?
a.Dosya – Farklı Kaydet – Seçenekler
b.Dosya – Aç – Belge Şablonu
c.Dosya – Yeni – Şablon
d.Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Belge Şablonu

135. Parola vererek bir Word Belgesini kaydetmek için hangi komutları kullanırsınız?
a.Dosya-Farklı Kaydet-Araçlar Güvenlik Seçenekleri
b.Araçlar-Parola - Genel Seçenekler
c.Formlar - Koruma - Güvenlik Seçenekleri
d.Ekle-Parola - Güvenlik Seçenekleri

136. Word de en son çalışılan dosyalar hangi menüde gösterilir?
a.Dosya                c.  Görünüm                 b.Ekle         d.  Araçlar

137. Aşağıdakilerden hangisi sayfa yapısı seçeneği ile tanımlanamaz? 
a.Soldan bırakılacak boşluk   
b.Sağdan bırakılacak boşluk
c.İki yana hizalama
d.Üstten bırakılacak boşluk

138. Kâğıdı yatay yerleştirilmesine rağmen yatay yazdırılamıyorsa yatay yazdırılması için ne yapılması gerekir?
a.Yazıcı yeniden tanıtılmalı
b.Dosya Sayfa yapısından yönlendirme bölümünden yatay boyutu seçilmeli
c.Kenar boşluk ayarları yeniden yapılmalı
d.Araçlar seçenekler yazdır sekmesi kontrol edilmeli

139. Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a.Düzen - Sayfa Yapısı - Kâğıt boyutu-Yatay
b.Görünüm – Sayfa yapısı - Kâğıt boyutu - Yatay  
c.Dosya - Sayfa yapısı – Kenar boşlukları – Yönlendirme - Yatay
d.Dosya – Sayfa Yapısı – Kâğıt  – Yatay

140. Tek çift sayfada farklı alt ve üst bilginin yer alması için gerekli ayarların yaptığı menü hangisidir?
a.Dosya –sayfa yapısı –Düzen
b.Görünüm – sayfa Düzeni
c.Ekle – sayfa Numaraları
d.Görünüm – alt bilgi üst bilgi

141. Salt Okunur açılan bir Word belgesi için hangisi doğrudur?
a.Değişiklikler aynı dosya adıyla kaydedilir
b.Değişiklikler aynı dosya adıyla aynı konuma kaydedilemez
c.Değişiklikler yapılamaz
d.Açıldığında içi anlaşılamaz

142.     Özel bir kâğıt boyutu ayarlamak için hangi menünün hangi seçeneği kullanılır?
a.Görünüm / Sayfa düzeni
b.Biçim / Başlangıç büyüt
c.Dosya / Sayfa yapısı
d.Görünüm / Yakınlaştır

143. Word’de fare ile paragraf seçmek için hangi seçenek kullanılır?
a.Kelime üzerinde farenin sol tuşu tek tıklanır.
b.Kelime üzerinde farenin sol tuşu çift tıklanır.
c.Kelime üzerinde farenin sol tuşu üç defa  tıklanır.
d.Kelime üzerinde farenin sağ tuşu tek tıklanır.

144. Bir belgedeki yazıların bütününü aynı anda seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
a. Pencere – Tüm Belgeyi seç                                             b. Klavyeden Ctrl – B             
c. İmleç belgenin başında iken Ctrl – Shift – End    
d. Dosya Menüsünden – Tümünü Seç

145. İmleç ilk satırın başında iken sadece ilk satırı seçmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?
a.Shift – End                           b.Ctrl – Shift – End      c.Ctrl – End                                 d.Ctrl – Shift – Home

146. İmleç belgenin sonunda iken belgenin başına kadar seçmenin yolu hangisidir?
a.Shift – Home     b.Ctrl – Home               c.Ctrl – Shift – Home  d.Hiçbiri

147. İmleci satırın sonundan direkt olarak satırın başına taşıyan tuş yâda tuş grubu hangisidir?
a.End                    b.Ctrl – Home               c.Shift–Home               d.Home

148. Kes/Yapıştır işlevi herhangi bir kelimeye uygulanırsa ne olur?
a. Kopyalama      b. Silme                         c. Yapıştırma                 d. Yer değiştirme

149.  Aşağıdakilerden hangisi imleci belgenin başından direk olarak belgenin sonuna taşır?
a.Ctrl – End                             b.Shift – End                c.Ctrl – Shift – End    d.Ctrl – Shift – Home

150. İmleci satırın başından direk olarak satırın sonuna taşıyan tuş yâda tuş grubu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a.End                                       b.Ctrl – Home               c.Home                         d.Shift – Home

151. Araç çubuğundaki yazıcı simgesi hangi görevi gerçekleştirir?
a.Baskı Önizleme                    b.Belgeyi yazıcıya yollar
c.Rapor hazırlar                      d.Sayfa düzenini sağlar

152. Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a.Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir
b.Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
c.Shift ve yön tuşları ile
d.Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.

153. Bir satır silmek için ilk yapılacak işlem nedir.
a.Satırı büyütmek                                       b.Satırı boyamak(renklendirmek)
c.İmleci satırın ortasına getirmek             d.Satırı işaretlemek 

154. Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı hangisidir?
a.Kes – Yapıştır                       b.Kopyala - Yapıştır
c.Kes – Kopyala – Yapıştır     d.Hiçbiri

155. Belgenin herhangi bir noktasından belge başına gelebilmek için Kullanılan tuş yâda tuş grubu hangisidir?
a.Page Up                               b.Page Down               c.Ctrl + Home              d.Ctrl + End 

156. Tüm satır kısa olarak nasıl seçilir?
a.Farenin sağ tuşunu tıklayarak
b.Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
c.Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
d.Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak

157. Düzen/kopyala hangi işlemi gerçekleştirir?
a.Bloğu silerek belleğe kopyalar                                b.Bloğu yazıcıya gönderir  
c.Bloğu taşıyarak panoya kopyalar                            d.Bloğu silmeden belleğe kopyalar

158.     CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.En son yapılan işlemi tekrar eder                           b.En son yapılan işlemi geri alır
c.En son yapan işlemi siler                      d.En son yapılan işlemleri saklar

159. Her hangi bir blok (seçili alan) üzerinde iken, blok Ctrl tuşu ile beraber Mouse sol tuşuna basılarak sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a. Blok kalkar       b.  Blok taşınır              b.Blok silinir                 d. Blok kopyalanır

160. Her hangi bir blok (seçili alan)  üzerinde iken Mouse sol tuşuna basılarak sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a.Blok kopyalanır                   b.Blok silinir                 c.Blok taşınır               d.Blok kalkar

161.     Seçili olan bir yazıyı farklı bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a.Seçili metin üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutularak istenilen yere kadar sürüklenir
b.Düzen – Kes ve istenilen yerde Düzen – Yapıştır
c.Farenin sağ tuş menüsünden Kes ve istenilen yerde Yapıştır
d.Düzen – Git seçeneği kullanılır.

162. Sayfanın  görünüm oranını değiştirmek için hangi metot kullanılır?
a.Dosya – Sayfa  Yapısı- Yakınlaştır                           b.Görünüm – Yakınlaştır
c.Düzen – Yakınlaştır                                                   d.Biçim – Otomatik Biçim

163. Herhangi bir araç çubuğunu ekrana almak için hangi yol izlenmelidir?
a.Düzen – Araç Çubukları                                             b.Dosya – Araç Çubukları
c.Görünüm – Araç Çubukları                                     d.Ekle – Araç Çubukları

164. Aşağıdakilerden hangisi görünüm menüsünde yer alan komutlardan biri değildir?
a.Sayfa Düzeni     b.Araç çubukları           c.Üstbilgi/Altbilgi         d.Yazı Tipi

165.  Word’de belgenin tüm ekranı kaplaması için aşağıdaki seçeneklerin hangisi kullanılır?
a. Düzen – Bul
b. Görünüm – Tam ekran
c. Biçim – Biçem
d. Görünüm – Sayfa Düzeni

166. Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a.Düzen – Sayfa numarası
b.Dosya – Sayfa numarası
c.Biçim – Sayfa numarası
d.Ekle – Sayfa numarası

167. Belgeyi bir sayfa büyüklüğünde görmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a.Görünüm – Tam Ekran                                              b.Görünüm – Yakınlaştır – Tüm sayfa
c.Görünüm – Yakınlaştır – Sayfa Genişliği                d.Görünüm – Yakınlaştır – Çoklu Sayfa

168. Aşağıdakilerden hangisi ekle menüsü komutu değildir?
a. Tarih ve saat    b. Resim                       c. Simge    d. Üstbilgi- Altbilgi

169. Çalıştığımız belgeyi bilgisayarda kayıtlı olan dosyalardan birini eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Düzen                    b. Ekle   c. Araçlar                   d. Tablo

170. Yazıya özel karakterler ve simgeler eklemek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?
a.Dosya – Simge                    b.Görünüm – Simge
c.Ekle – Simge                        d.Biçim – Otomatik biçim

171.  Bir sayfaya dipnot ekleme aşamasında aşağıdakilerden  hangisi yapılamaz?
a.Sayfaya dipnot ve son not verilebilir
b.Dipnot numaralandırma veya sembol verilebilir
c.Dipnota numaralandırma verilecekse, numaranın biçimi değiştirilebilir
d.Aktif sayfanın sonuna dipnot verilemez.

172. Word’de tarih ve saat eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a.Dosya – Tarih ve Saat                            b.Görünüm – Altbilgi + Üstbilgi
c.Ekle – Sayfa numaraları                         d.Ekle – Tarih ve Saat

173. Bir belgedeki sayfaların numaralandırılması aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a.İlk sayfada numara olup olmaması tanımlanabilir
b.Numara biçimi tanımlanabilir
c.Numaranın sayfa üzerindeki konumu tanımlanabilir
d.Her resim için bir numara verir

174. Word’de Küçük Resim adı verilen hazır resimler nereden eklenir?
a.Görünüm-Resim- küçük Resim             b.Ekle-Resim- küçük Resim
c.Biçim-Resim- küçük Resim d.Araçlar-Resim- küçük Resim

175. Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a.Ekle – Wordart – Resim                         b.Biçim – Resim
c.Ekle –Resim -Dosyadan     d.Tablo –Resim ekle

176. Meram  Yandaki yazı şekline aşağıdakilerden hangisi yapılarak varılmıştır?
a. Biçim               b. Metin Ekle                  c. Köprü ekle      d. Wordart  ekle

177. Aksi belirtilmedikçe Durum çubuğu üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisi görüntülenemez?
a.Sayfa numarası                    b.Kolon numarası       
c.Bölüm numarası                                      d.Seçili olan satır sayısı

178. Düz metin yazarken Ctrl + ENTER tuşlarına basmak Word’de ne anlama gelir?
a.Kelimeler arası boşluk
b.Yeni sütun başı
c.Yeni paragraf başı
d.Yeni sayfa başı

179. Ekle/kesme seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.İstenilen yere dipnot koyar                                      b.Bloklu alana siler
c.Sayfa, sütun veya bölüm keser                              d.İstenilen yerde satır keser

180. Word’de biçim özelliğini aşağıdakilerden hangisi ifade etmez?
a. Kalın                                    b. İtalik                          c. Dil                             d. Renk

181. Biçim Menüsünden Stiller ve biçimlendirme komut dizisinin görevi nedir?
a.Yeni bir Tema ekler.
b.Önceden belirlenmiş biçimlerden sadece yazı tipinin değiştirilmesini sağlar.
c. Yeni biçim özelliği tanımlar veya önceden tanımlanmış stil biçimlerini uygular.
d.Yeni bir sekme durağı ekler.

182. Metnin biçim özelliklerini alarak başka metne aktaran araç çubuğu öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Yapıştır                                  b.Biçim Boyacısı        c.Köprü                         d.Vurgu

183. “meram ilçe milli eğitim müdürlüğü” yazısını “MERAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞܔ haline getirmek için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
I.   Biçim menüsünden Büyük/Küçük harf değiştir seçilir
II.  Tamam tıklanır
III. Yazı seçilir
IV. Tümü büyük harf seçeneği seçilir
a.I, II, III, IV               b. III, I ,IV, II               c. II, I, III, IV             d.  IV, II ,I ,III

184. Biçim sekmeler seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a.Belli noktalara sekme durakları koymak
b.Belirtilen sekmeleri silmek
c.Sayfa numarası vermek
d.Sekmelerin hizalarını değiştirmek

185. Yazıyı sütunlara bölmek için  kullandığımız  menü aşağıdakilerden hangisidir?
a.Biçim – Sütunlar      b.Ekle – Sütunlar          c.Biçim – Paragraf     d.Dosya – Sayfa Yapısı

186. Sayfaya kenarlık gölgelendirme eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
a.Dosya –Kenarlık ve Gölgelendirme                
b.Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme
c.Görünüm – Kenarlık ve Gölgelendirme       
d.Tablo ve Kenarlıklar Araç Çubuğu

187. Eğer tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalara otomatik olarak veren komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Tablo/Tablo Ekle                                                       b.Düzen/Kopyala         
c.Tablo/Başlık  Sütun Yinelemesi                              d.Tablo/Sırala

188. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Tablo/Sütun ekle                                     b.Tablo/Satır Ekle       
c.Tablo/Hücreleri Birleştir                        d.Tablo/Hücreleri Böl

189. Satır, Sütun ve hücrelerden oluşmuş yazı alanın ne denir?
a.Yazı alanı                              b.Numaralandırma       c.Tablo                         d.Kenarlıklar

190. Oluşturulmuş bir tabloyu silmek için hangi yolu kullanırız?
a.Düzen menüsü – tablo sil
b.Ctrl –X
c.İmleç tablonun içindeyken tablo menüsü – sil – tablo
d.Tablo menüsünden - tablo sil

191. b.Tablo ve Kenarlıklar araç çubuğunu görüntüler / görüntülemez
c.İşaretli alanı kopyalar
d.İşaretli alanı keser

192. Bir tabloda yâda metin kutusunda yazının yönünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangi yol izlenmelidir?
a.Biçim/Yazı tipi                                                                               b.Biçim/Paragraf                 
c.Biçim/Metin Yönü                                                     d.Biçim/Biçem

193. İmleci Tab tuşu ile belli aralıklarla atlatabilmek için gerekli tanımlamanın yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Ekle/Kesme       b.Ekle/Sekme               c.Biçim/Sütunlar     d.Biçim/sekmeler  

194. Seçili alanın silinmeden hafızaya kopyalanmasını sağlayan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a.CTRL+S                                b.CTRL+X                     c.CTRL+C                    d.ALT+C 

195. Hazırlanan bir dosyayı kayıt ederken aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a.Dosya/Kopyala b.Dosya/Kaydet          c.Düzen/Kopyala         d.Düzen/Yapıştır  

196. Sayfa kenarlarındaki boşlukları ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a.Dosya/Yazdır    b.Dosya/Baskı ön izleme   c.Dosya/Sayfa Yapısı     d.Düzen/Değiştir 

197. Ekrandaki cetvelin görüntülenmesini veya gizlenmesini sağlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a.Görünüm/Araç çubukları                        b.Araçlar/Cetvel
c.Görünüm/Cetvel                                                   d.Ekle/Cetvel 

198. Birden fazla belge açıksa belgeler arası geçişi sağlayan menü aşağıdakilerden hangisidir?
a.Dosya                                   b.Pencere                                   c.Araçlar                       d.Düzen 

199. CTRL+N Tuş ikilisinin görevi nedir?
a.Yeni bir belge açar                                                    b.Açık olan bir dosyayı kapatır
c.Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler d.Ekrandaki dosyayı kayıt eder 

200. CTRL+Z Tuş ikilisinin görevi nedir?
a.Yapılan son işlemi geri alır                                      b.Yapılan son işlemi tekrar eder
c.Seçili alanı siler                                                         d.Seçili alanı kopyalar
 

201. CTRL+C Tuş ikilisinin görevi nedir?
a.Yapılan son işlemi geri alır                              b.Yapılan son işlemi tekrar eder
c.Seçili alanı siler                                     
           d.Seçili alanın bir kopyasını belleğe alır 

202. CTRL+V Tuş ikilisinin görevi nedir?
a.Yeni bir çalışma sayfası açar.                  
b.Yapılan son işlemi tekrar eder.

c.Hafızadaki bilgiyi imlecin bulunduğu yere aktarır.
d.Seçili alanı kopyasını hafızaya alır. 

203. CTRL+F Tuş ikilisinin görevi nedir?
a.Ekrandaki dosyadan istenilen ifadenin değiştirilmesini sağlar
b.Seçili alanın silinmesini sağlar
c.Ekrandaki dosyadan belirtilen ifadeyi arar
d.Ekrandaki dosyayı kayıt eder 

204. CTRL+X Tuş ikilisinin görevi nedir?
a.Seçili alanı silerek hafızaya kopyalar 
b. Hafızadaki bilgiyi istenilen alana kopyalar
c.Yazının karakter boyutunu değiştirir    
d.Dosyayı yazıcıya gönderir

205. Sayfanın üst boşluğuna ve alt boşluğuna bilgiler   yazılabilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Dosya/Sayfa Yapısı                                                   b.Dosya/Baskı Ön izleme
c.Görünüm/Dipnotlar                                                  
d.Görünüm/Üst Bilgi ve Alt Bilgi

206. Ekrandan araç çubuklarını, durum çubuğunu vb. kaldırarak daha geniş olarak görünmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Düzen/Tümünü seç                                                    b.Görünüm/Tam ekran                  
c.Görünüm/Araç çubukları                      d.Görünüm/Üst bilgi alt bilgi  

207. Belgedeki belli bir yere sütun sonu, sayfa sonu ya da bölüm sonu ekleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Ekle/Sayfa numaraları         b.Ekle/Alan                   c.Ekle/Kesme              d.Ekle/Simge 

208. Seçili bir metnin küçük harften büyük harfe yada büyük harften küçük harfe gibi dönüştürme işlemini otomatik olarak gerçekleştiren komut aşağıdakilerden hangisidir.?
a.Biçim/Büyük/Küçük Harf Değiştir.                        b.Biçim/Metin Yönü
c.Biçim/Yazı Tipi                                                           d.Biçim/Paragraf

209. Kes komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?
a.Seçili alanı silerek hafızaya alır.                              b.Seçili alanı silmeden hafızaya alır.
c.Hafızaya alınmış bilgiyi akrana yapıştırır.               d. Seçili alanın biçimini değiştirir.

210. Sayfayı sütunlara ayırdıktan sonra sütunun sonuna gelindiğinde bitişik sütuna hangi komut ile geçilir.?
a.Ekle/Kesme/sayfa Sonu                         b.Ekle/Kesme/Bölüm Sonu
c.Ekle/Kesme/Sütun Sonu                       d.Ekle/Dipnot

211. Ekle/Sayfa Numaraları komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.Sayfanın alt kısmına sayfa numarası ekler             
b.Sayfanın üst kısmına sayfa numarası ekler
c.Eklenilen sayfa numarası istenilen yönde hizalanabilir
d.Hepsi

212. İmlecin bulunduğu yeri unutmamak için oraya bir isim verebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Ekle/Yer imi       b.Ekle/Dosya                c.Dosya/Kapat             d.Ekle/Nesne  

213. Belge içerisinde yer alan yazıların biçimini ayarlayabilmeyi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
a.Ekle/Kesme       b.Biçim/Yazı Tipi         c.Biçim/Paragraf          d.Biçim/Sütunlar  

214. Satır aralığı hangi komut ile ayarlanabilir?
a.Biçim/Paragraf                    b.Biçim/Yazı tipi           c.Biçim/Satır                 d.Biçim/Sayfa  

215. Belge içerindeki yazıların kenarlığını, zemin rengini ve gölge rengini ayarlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
a.Biçim/Yazı tipi                                                            b.Biçim/Paragraf         
c.Biçim/Kenarlıklar ve Gölgelendirme                      d.Biçim/Sekmeler 

216. Belge içindeki seçilen paragrafın başını(ilk karakterini) birden fazla satıra büyütmeyi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
a.Biçim/Başlangıç büyüt                        b.Biçim/Büyük/Küçük harf değiştir
c.Araçlar/Otomatik Düzelt                                            d.Biçim/Paragraf

217. Bir tabloda yada metim kutusunda yazının yönünü ayarlayabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Biçim/Yazı tipi   b.Biçim/Paragraf          c.Biçim/Metin Yönü    d.Biçim/Biçem

218. Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Araçlar/Dil              b.Araçlar/Sözcük Sayımı     c.Biçim/sütunlar     d.Biçim/Biçem  

219. Belge içerindeki yazılan bir kısaltmayı kendiliğinde düzeltebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Araçlar/Otomatik Özet                                               b.Araçlar/Otomatik düzelt
c.Biçim/Sütunlar                                         d.Biçim/Yazı tipi
 

220. Tabloyu imlecin bulunduğu yerden itibaren iki parçaya ayıran komut aşağıdakilerden hangisidir?
 a.Tablo/Böl                            b.Biçim/Böl                                      c.Düzen/Böl                  d.Görünüm/Böl

221. Görünüm/Araç Çubukları seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
a.Araç çubuğu ekrandan kaldırabilir                           b.Araç çubuğuna ekleme yapılabilir
c.İstenilen araç çubuğu görüntülenebilir
d.Hepsi

222. Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.
a.Belgenin başına gider                                            b.Belgenin sonuna gider
c.Paragraf başına gider                                               d.Paragraf sonuna gider

223. Otomatik Metin Komutu aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?
a.Resmi imlecin bulunduğu yere yapıştırır                 b.Sayfa Düzenini ayarlar
c.Hazır metni, imlecin olduğu yere yerleştirir            d.Yazıların biçimini değiştirir

224. Hafızaya daha önceden alınmış bir bilgi var ise belgenin herhangi bir yerinde Ctrl+V tuşuna basıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a.Hafızada bulunan kopya imlecin bulunduğu yere aktarılır
b.Hafızdaki kopya bir süre sonra silineceği için herhangi bir işlem olmaz
c.Bilgisayar hata mesajı verir
d.Belge silinir

225. Bir alan seçiliyken Enter tuşuna basılırsa ne olur?
a.Seçili alan hafızaya kopyalanır                                b.Seçili alan silinir
c.Seçili alan hafızaya taşınır                     d.Seçili alan kalın duruma gelir

226. Word’de Şablon dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a.DOT                                      b.DOC                           c.DOS                           d.Dos 

227. Ctrl +End tuş bileşiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Belgenin başına gidebilmeyi sağlar                        b.Belgenin sonuna gidebilmeyi sağlar
c.Satır sonuna gidebilmeyi sağlar                              d.Satır başına gidebilmeyi sağlar

228. Kesme, Tarih-Saat ve Dipnotlar hangi menü içerisinde yer alır?
a.Dosya                                   b.Düzen                        c.Ekle                           d.Araçlar

 

Word 2003 Testi bitmiştir.

 

 

EXCEL 2003

 

229. Ctrl + Z kısa yol tuşunun görevi nedir?
a.Seçili alanı siler                                                         b.Seçili alanı kopyalar
c.Yapılan işlemi geri alır                                              d.Yapılan işlemi tekrarlar

230. Düzen-yapıştır komutun görevi nedir?
a.Belleğe alınan yeri siler
b.Belleğe alınan yeri imlecin bulunduğu yere aktarır.
c.Belleğe alınan yeri yazıcıya yazdırır
d.Belleğe alınan yeri diske yazar

231. Düzen-kopyala komutun görevi nedir?
a.Bloğu silerek belleğe kopyalar
b.Bloğu yazıcıya gönderir
c.Bloğu taşıyarak belleğe kopyalar
d.Bloğu silmeden panoya kopyalar

232. Düzen \ doldur \ seriler \ doğrusal \ ilk değer:5 adım değeri:3 ise serinin görüntüsünü nasıldır
a.5 15 25 35                             b.5 10 15 20                  c.5 8 11 14                                       d.5 6 7 8

233. ‘’D1:D10’’,  ’’D1..D10’’  “D10,D20’’ yandaki hücre dizilerinden hangisi bir aralık olarak algılanmaz?
a.Yalnız 1                                 b.2 ve 1                         c.1 ve 2                         d.Yalnız 3

234. İstenilen sayfanın silinmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
a.Sayfa ismi üzerinde iken Delete tuşuna basmak
b.Sayfa ismi üzerinde iken fare sağ tuşundan sil seçeneği
c.Sayfa ismi üzerinde iken fare sol tuşuna çift tıklamak
d.Sayfa ismi üzerinde iken kes komutu uygulamak

235. Bir hücre grubu fare ve Ctrl tuşları kullanılarak sürüklenir ve bırakılırsa yapılan işlem nedir?
a.Sürükleme                            b.Taşıma                       c.Kopyalama               d.Silme

236. Sadece A2 ve C8 hücreleri nasıl seçilir?
a.A2 hücresine fare sol tuşu ile/C8 üzerinde Shift+Fare sol tuşu ile
b.A2 hücresine fare sol tuşu ile/C8 üzerinde  Ctrl+Fare sol tuşu ile
c.A2 üzerinde fare sol tuşu basılı tutularak C8’e kadar sürüklenir
d.Aynı anda iki hücre seçilemez

237. Excel’de bir satırın tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?
a.Düzen/Satır                                              b.Biçim/Satır
c.Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır         d.Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır

238. Excel’de bir sütunun tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?
a.Düzen/Sütun                                            b.Biçim/Sütun
c.Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır          
d.Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır 

239. Düzen/sil/hücreleri sola ötele komutunun işlevi nedir
a.Seçilen hücreler silinir ve altındaki hücreler yukarı kaldırılır
b.Seçilen hücreler silinir ve sağındaki hücreler sağa kaydırılır.
c.Seçilen hücreler silinir ve sağındaki hücreler aşağı kaldırılır
d.Seçilen hücreler silinir ve sağındaki  Sola Kaydırılır.

240. Kopyala komutu ile hafızaya alınmış alandaki bilgileri başka bir alana satır ve sütunları yer değiştirerek aktarmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Yapıştır/Devrik                                        b.Özel yapıştır/İşlemi tersine çevir
c.Özel yapıştır/Boşları atla                        d.Yapıştır/Boşları atla

241. Excel çalışma tablosunda işlem yapılacak alan nasıl seçilir?
a.Alanın ilk hücresinde fare sol tuşuna basılı tutup sonuna kadar sürükleyerek
b.Klavyede Shift tuşu basılıyken ok tuşları ile
c.Shift tuşu basılıyken alanın son hücresine fare sol tuşu ile tıklayarak
d.Hepsi

242. Fare dışında klavye kullanarak Seçim yapabilmeyi sağlayan tuş grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a.Ctrl+Alt               b.Ctrl+Del                     c.Shıft+C         d.Shıft+Yön Tuşları

243. Excel’de Düzen/Sil komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.Hücreleri sola ya da yukarı öteleyerek silebilmeyi sağlar
b.Satırın tamamını silebilmeyi sağlar
c.Sütunun tamamını silebilmeyi sağlar
d.Hepsi

244. Bul, Değiştir ve Git komutları hangi mönü içinde yer alır?
a.Veri                                       b.Düzen                       c.Görünüm                   d.Dosya

245. Excel’de sadece bir satırı kapatarak silmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi seçilir?
a.Satırın üzerinde Delete tuşuna basılır
b.Satırın tamamı seçiliyken Düzen/Sil komutu seçilir
c.Sütunun tamamı seçiliyken Düzen/Sil komutu seçilir
d.Tablo/Satır sil komutu seçilir

246. Seçilmiş alandaki bilgilerin aynısını başka bir alana taşımak için hangi komutlar kullanılır?      
a.Kes/Yapıştır     b.Kopyala/Yapıştır     c.Düzen/Yapıştır             d.Kopyala/Özel yapıştır

247. Excel’de Düzen/Değiştir komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.İstenilen ifadeyi arar ve istenirse değiştirir           b.İstenilen bir ifadeyi sadece bulur
c.İstenilen alanı siler                                                    d.Dosyayı kaydetmeyi sağlar

248. Bir sayfayı başka bir sayfanın sonrasına ya da başka bir çalışma kitabına taşımayı ya da kopyalamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Düzen/Sayfayı taşı veya kopyala                            b.Düzen/Sayfayı sil
c.Ekle/Çalışma sayfası                                                 d.Dosya/Farklı kaydet

249. Formül çubuğunun kullanım amacı nedir?
a.Formüllerin tanımlandığı alandır.
b.Verilerin taşındığı yerdir.
c.Verilerin kopyalandığı yerdir.
d.Formüllerin kopyalandığı yerdir

250. Pratik olarak hücreleri nereden adlandırırız?
a.Formül çubuğundan                                                  b.Ad kutusundan
c.Biçim çubuğundan                                                    d.Araç çubuğundan

251. Durum çubuğu ekranın neresinde bulunur?
a.Pencerenin en üstünde
b.Pencerenin en altında
c.Tablo isimlerinin üzerinde
d.Araç çubuklarının içinde

252. Excel’de görünüm menüsünde yer alan Araç çubuğu seçeneğinin anlamı  aşağıdakilerden hangisidir?
a.Formül çubuğunu yeniden düzenler                        b.Araç çubuğunu gösterir
c.Durum çubuğunu gösterir                      d.Formül çubuğunu

253. Excel’de görünüm menüsünde yer alan Araç çubuğu seçeneğinin anlamı  aşağıdakilerden hangisidir?
a.Formül çubuğunu yeniden düzenler                        b.Araç çubuğunu gösterir
c.Durum çubuğunu gösterir                     
d.Formül çubuğunu gösterir.

254. Aşağıdakilerden hangisi hücre adresini ifade eder?
a. A1234                                  b. 1A           c. Home                        d. End

255. Sütun genişliğini verileri tam sığacak boyuta getirmek için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a.Düzen – en uygun genişlik                                       b.Sağdan hizalamak
c.Biçim – sütun – en uygun genişlik     d.Biçim boyacısı

256. Herhangi bir hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a.Hücreye not girilebilir                                               b.Hücreye isim verilebilir
c.Hücre biçimlenebilir                                                  d.Hücre içeriği olarak resim eklenebilir

257. Excel’de bir hücreye veya tabloya kenarlık eklemek için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılır?
a.Biçim – hücreler                                                        b.Düzen – hücreler
c.Dosya – hücreler                                                       d.Ekle – hücreler

258. Bir tablodaki hücreleri tek bir hücreye indirgemek için kullanılan araç çubuğu öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Hücreleri Birleştir                b. Hücreleri Böl            c.Girintiyi Azalt           d. Hiçbiri

259.  Simgesi hangi çubukta bulunur ?
a. Biçimlendirme                    b. Standart                    c. Çizim                         d. Formlar

260. Excel’de sayfa gizleme işlemi nereden yapılır?
a.Araçlar-Seçenekler-Genel  b.Biçim-Sayfa-Gizle
c.Düzen-Sayfa-Gizle                                  d.Araçlar-Seçenekler-Gizle

261. Excel’de bir hücre içinin renklendirilmesi, yazı tipi ve font ayarı gibi işlemlere ne ad verilir?
a.Hücre genişlik ayarı                               b.Hücre gölgelendirme
c.Hücre biçimlendirme                             d.Hücre yükseklik ayarı

262. Aktif hücre (Seçili) hücre adresi veya adı nerede görülür?
a.Formül çubuğunda                                 b.Ad kutusunda
c.Satır başında                        d.Sütun Başında

263. Biçim- Hücreler- Hizalama ile yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a.Sayı ve zaman ile ilgili biçimleri düzenler
b.Hücre içerisindeki bilginin yatay ve dikey döşenmesi ile ilgili işlem yapar
c.Seçilen bir bölgeyi seçilen bir desen ile doldurmayı sağlar
d.Font seçimi, stili, karakter büyüklüğü ile ilgili işlemler yapmayı sağlar

264. $B$3 hücre adresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Satır mutlak, sütun göreli                      b.Satır ve sütun göreli
c.Satır ve sütun mutlak                            d.Sütun mutlak, satır göreli

265. Excel çalışma kitabında sütun ile satırın birleştiği bölüme verilen ad hangisidir?
a.Sütun                                               b.Satır                c.İşlev                           d.Hücre

266.   B10 hücresini sabit hücre olarak ifade eden seçenek hangisidir?
a. =$B10                                 b. =$B$10                       c. =B10$                        d. =B10

267. Hücre nedir?
a.Satır ve sütunun kesişimine hücre denir?            b.Sayfa ile sütun kesişimidir.
c.Satır ile sayfa kesişimidir.                      d.Hiçbiri.

268. Aktif sayfanın adı aşağıdakilerden hangisiyle değiştirilemez?
a.Sayfa adının üstünde çift tıklanarak,
b.Biçim – Sayfa – Yeniden Adlandır komutu seçilerek,
c.Sayfa adının üstünde Mouse’un sağ tuşu tıklanıp yeniden adlandır komutu seçilerek,
d.Görünüm yeniden adlandır.

269. Açıklama: clip_image001Yandaki buton aşağıdaki hangi işi yapar ?
a.Bloklu erim sahasındaki sayıları üç basamakta ayırıp para birimi koyar.
b.Bloklu erim sahasındaki sayılara para birimi koyar.
c.Bloklu erim sahasındaki sayıları üç basamakta ayırır.
d.Bloklu erim sahasındaki sayılara göre grafik çizer.

270. “Hücreler bloklanır. Üzerinde sağ tuşa basılır. Hücreleri biçimlendir seçilir. Hizalama seçilir. Hücreleri birleştir seçilir.” Yukarıda verilen bilgilerle hangi işlem yapılır.
a.Seçilen hücreler silinir.                          b.Seçilen hücreler kesilir
c.Seçilen hücreler yapıştırılır.                  d.Seçilen hücreler birleştirilir

271. Bir hücrede gördüğünüz ### işareti neyi gösterir?
a.Girilen metin hücre genişliğine sığmamıştır
b.Girilen isim hücreye sığmamıştır
c.Girilen sayısal değer hücreye sığmamıştır
d.Yanlış veri girilmiştir

272. Biçim/hücreler/sayı/para birimi komut dizisi ile hangi işlem yapılır?
a.Para birimi formatı değiştirilir              b.Saat formatı değiştirilir
c.Tarih formatı değiştirilir                         d.Hücre büyüklüğü değiştirilir

273. Hücre içeriğini hücrede dikey olarak çevirmek için hangi seçenek kullanılır
a.Hücreleri biçimlendir - yönlendirme     b.Hücreleri biçimlendir - hizalama
c.Hücreleri biçimlendir – sayı                   d.Hücreleri biçimlendir – kenarlık

274. Tarih formatlı bir hücreye sayısal değer girildiğinde ne olur
a.Hücreye girilen sayı Metin yazılır.
b.Hücreye girilen sayının tarih karşılığı yazılır
c.Hücreye girilen sayı değeri kabul edilmez
d.Hata mesajı verir

275. Bir hücredeki yazı tipi ve rengini koşullu olarak biçimlendirebilmek için hangi seçenek kullanılır
a.Koşullu toplam                     b.Koşullu biçimlendirme
c.Araçlar koşul                        d.Seçenekler

276. Biçim-hücreler-yazı tipi komut dizisinin görevi nedir?
a.Verilerin yazı tiplerini, renklerini belirler
b.Verilerin formatını siler
c.Verileri sola dayalı yazar
d.Verileri sağa dayalı yazar

277. Bir hücredeki veriyi düzenlemek için kullanılan klavye kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a.F1                       b.F6                               c.F9                               d.F2

278. Excel de hücrenin sağ alt köşesine gelindiğinde görünen ‘+’ işaretinin anlamı nedir
a.Hücre biçimleme                  b.Tut çek bırak            c.Formül biçimleme     d.Hücre taşı

279. Ekle- Grafik ne işlem yapar?
a.Çalışma kitabına bir grafik ekler
b.Çalışa kitabından bir grafik siler
c.Çalışma kitabına bir grafik kopyalar
d.Çalışma kitabından bir dosya ismini değiştirir.

280. Köprü eklemek için hangi tuş kullanılır?
a.Ctrl – K                                  b.Shift – K                     c.Ctrl - Shift – K            d.Alt - Ctrl – K

281. Çalışma kitabına boş bir satır ekleyen komut dizisi nedir?
a.Görünüm/satırlar                 b.Ekle/satır                   c.Görünüm/hücreler    d.Ekle/sütunlar

282. Satır eklerken hücrenin bulunduğu yerin ne tarafına satır eklenir?
a. Soluna                                 b. Üstüne                     c. Sağına                      d. Altına

283. Ekle / Hücreler komut satırı ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a.Yeni bir çalışma sayfası açar                b.Yeni bir satır açar
c.Yeni bir hücre ekler                                d.Yeni bir sütun ekler

284. Grafik çizilmek istendiğinde ilk yapılacak işlem nedir?
a.Seçili alan belirtilir.                                b.Araçlar menüsüne girilir
c.Grafik seçilir                        d.Excel’de grafik çizilemez

285. Ekle menüsü ile hangi işlem yapılır?    
a.Hücreler, satırlar, sütunlar silinir
b.Hücreler, satırlar, sütunlar eklenir
c.Hücreler satırlar, sütunlar kopyalanır
d.Hücreler, satırlar, sütunlar yazıcıya gönderilir.

286. Çizilen otomatik şekil üzerine yazı yazmak için Aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a.Sağ buton-ekle-resim yazısı
b.Ekle-metin ekle
c.Sağ buton-metin ekle
d.Ekle-otomatik şekil

287. Grafik verilerini girdikten sonra grafik için hangi işlemi yaparız?
a.Grafik sihirbazından faydalanırız
b.Ön izlemeden faydalanırız
c.Yazdır seçeneğinden faydalanırız
d.Kaydet seçeneğinden faydalanırız

288. Excel formüllerinde aşağıdakilerden hangisinde işlem önceliği en fazladır?
a. Toplama           b. Çıkarma                    c. Üs alma                    d. Çarpma

289. Ekle/Hücreler komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.Hücreleri aşağı veya sağa öteleyerek eklemeyi sağlar
b.Tüm satır eklemeyi sağlar
c.Tüm sütun eklemeyi sağlar
d.Hepsi

290. Hücrelerin sağ üst köşesinde kırmızı bir noktanın oluşmasını sağlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a.Dipnotlar                              b.Açıklama                                      c.Arka Plan                   d.Üst bilgi

291. Excel’de herhangi bir hücreye not eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? 
a.Biçim/Ekle/Açıklama                                                  b.Araçlar/Açıklama      
c.Ekle/Açıklama                                         d.Düzen/Ekle/Açıklama

292. Ardışık olmayan bir grup hücre adresi belirtilirken arada kullanılması gereken ayraç aşağıdakilerden hangisidir?
a.:(iki nokta üst üste)              b.;(noktalı virgül)        c., (virgül)                     d./ (bölme)

293. Çeşitli hesaplamalar için kullanılan işlevlerin isimleri hangi komut ile görülebilir?
a.Biçim/Hücreler  b.Ekle/Hücreler            c.Ekle/İşlev                   d.Biçim/İşlev

294. Herhangi bir hücrede =BUGÜN() fonksiyonu ile sadece kaçıcı gün olduğunu bilmek için ne yazmalıyız? 
a.=Yıl(Bugün())    b.=Gün(Bugün())        c.=Saat(Bugün())         d.=Ay(Bugün())

295.
Yukarıdaki tabloya göre derslerin ortalamasını nasıl hesaplarız?
Vizelerin Etkisi         : % 40
Final Etkisi               : % 60
a.=(B2+C2)/2*0,40+(D2*0,60)                                       b.=(B2-C2)/2*0,40+(D2*0,60)
c.=(B2/C2)/2*0,40+(D2*0,60)                                        d.=(B2+C2)/2*0,40-(D2*0,60)

296. A5 hücresinde olan MERAM İLÇE  yazısını B15 hücresine yazdırmak için izlenecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a.=MERAM İLÇE   b.=A5                            c.=B15                    d.=A5;“MERAM İLÇE”

297. Yandaki butonun görevi nedir?
a.Excel’de makro oluşturmayı sağlar
b.İstenilen fonksiyonların kullanımını sağlar 
c.Yeni bir çalışma sayfası açar
d.Format işlemleri ile ilgili düzenlemeleri yapar

298.  Düğmesinin görevi nedir
a.İşlev sihirbazını ekrana getirir
b.Otomatik olarak belirtilen hücre değerlerinin toplamını aldırır
c.Aktif hücreye sembol ekler
d.Grafik sihirbazını açar

299.  “A1, B1, C1” hücrelerini toplayıp D1 hücresine ortalama alan formül satırı aşağıdakilerden hangisidir?
a.=A1+B1+C1/D1                     b.=(A1+B1+C1)/3        
c.=TOPLA(A1+B1+C1)/D1      d.=(A1+B1+C1+D1)/4

300. =TOPLA (A1:A3) formülünün açılımı nedir?
a.A1 + A2 +A3      b.A1                               c.A1 +A3                       d.A3 +A2

301. =TOPLA(D:D) işlemi aşağıdakilerden hangisini yapar?
a.Tüm satırı toplar                                     b.Tüm Sütunu toplar
c.Tüm Sayfayı toplar                                 d.İki hücreyi toplar

302. =ORTALAMA(B1:B5) fonksiyonunu işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. B1’den B5’e kadar olan sayıların toplamını alır
b.B1ile B5 sayılarının ortalamasını alır
c.B1’den B5’e kadar olan sayıların ortalamasını alır
d.B1’den B5’e kadar olan sayıları çarpar

303. =EĞER(A1>=45;”GEÇER”;”KALIR”)hangi notu alan öğrenci için KALIR değeri elde edilir?  
a. 70                      b. 60                              c. 50                              d. 40

304. Excel’de oluşturulan bir sınav çizelgesinde notu 50’ den küçük olanlara “Kaldı”, büyük olanlara “Geçti” yazdıran formül aşağıdakilerden hangisidir?
a.=Eğer(not<50;”KALDI”;”GEÇTİ”)
b.= Eğer(not<50,”KALDI”;”GEÇTİ”)
c.=Eğer(not>50;GEÇTİ;KALDI)
d.=Eğer(not>50;”KALDI”;”GEÇTİ”)

305. Aşağıyuvarla(5,46898;3) formülünün sonucunda hangi sonuç çıkar?
a.5.4            b.5,46                                      c.5,468        d.5,46898

306. a1 ve a3 hücresinin toplamı alan ifade aşağıdakilerden hangisidir
a.=topla(a1..a3)    b.=topla(a1;a3)            c.=topla(a1:a3)             d.=topla(a1,a3)

307. =b4+b5+b6+b7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir
a.= topla(b4;b7)    b.= topla(b4,b7)            c.= topla(b4:b7)          d.= topla(b4+b7)

308. =eğer(e4>70;’’geçti’’;’’kaldı’’) işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir
a.E4 büyük eşit70 ise kaldı yazar
b.E4 boş ise geçti yazar
c.E4 küçük 70 ise geçti yazar
d.E4 büyük 70 ise geçti yazar

309. a1=3 , b1=9, c1=8 yandaki değerlere göre =mak(a1:c1) işleminin sonucu nedir?
a. 9                        b. 8                                c. 3                                d. 2

310. =TOPLA(C3;C5) formülünü açılımı nedir?
a.=C3+C5              b.=C3+C4+C5               c.C3+2                          d.C5+C4

311. A1 ile A8 arasındaki hücrelerde bulunan değerlerin aritmetiksel ortalamasını bulan formül hangisidir
a.=ortalama(a1.a8)                                                        b.=ortalama(a1,a8)
c.=ortalama(a1:a8)                                                       d.=ortalama(a1;a8)

312. =ortalama(a1;a3) fonksiyonuna karşılık gelen formül aşağıdakilerden hangisidir
a.=a1+a2/2                               b.=a1+a2+a3/3              c.=(a1+a3)/2                 d.=(a1+a2+a3)/2

313. Bir tablo içindeki ifadelerin karşılaştırılarak sonucuna göre işlem yapılabilmesini sağlayan işlev aşağıdakilerden hangisidir?
a.Eğer                                      b.Ortalama                    c.Değil                          d.Veya

314. =yuvarla(24,455;1) sonucu aşağıdakilerden hangisidir
a.23                       b.25                               c.24,5                            d.24,455

315. Veri- Filtre Uygula- Otomatik Filtre Uygula komut dizisinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Hücrelerdeki verileri büyükten küçüğe doğru sıralar
b.Hücre formatını tarih formatı olarak değiştirir
c.Hücrelerdeki verilere otomatik olarak filtre işlemi uygular
d.Hücre formatını para formatı olarak değiştirir

316. Yukarıdaki tabloda A1’den A4’e kadar olan alandaki sayıların ortalamasını bulmak için A5 hücresine nasıl bir formül yazılmalıdır?
a.=Ortalama(A1:A4)                                  b.=Topla(A1:A4)           c.=Mak(A1:A4)   d.=(A1:A4)/5

317. Bir sütunun genişliğini öngörülen genişliğe getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Biçim/Sütun/Genişlik                                                 b.Biçim/Sütun/En uygun genişlik
c.Biçim/Sütun/Standart genişlik                                  d.Biçim/Sütun/Göster

318. Yapılan tabloya mevcut biçimlerden birini otomatik bir şekilde uygulamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Biçim/Biçem                                            b.Biçim/Otomatik biçim
c.Biçim/Otomatik düzelt                                               d.Biçim/Hücreler

319. Herhangi bir sütunda istenilen koşulu sağlayan kayıtların bulunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a. Sıralama         b. Filtre Uygula       c. Biçimleme       d. Ekleme

320. Oluşturulan veri tablosundaki bilgileri isteğe uygun olarak sınıflandırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a.Veri – sırala – otomatik sırala                                                      b.Ekle – sırala
c.Veri – Filtre Uygula – otomatik Filtre Uygula                           d.Veri – bul

321. Çalışma kitabında yer alan sayfa sayısını artıran seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a.Araçlar-seçenekler-genel   b.Araçlar-seçenekler-düzen
c.Araçlar-seçenekler-kaydet d.Araçlar-seçenekler-grafik

322. Belli bir düzende yazılmış bir tablonun her bir kaydının tek tek görülebilmesini ve üzerinde işlemler yapılabilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Veri/Sırala                             b.Veri/Form                  c.Veri/Tablo       d.Veri/Filtre Uygula    

323. Seçilen alandaki bilgileri sıralamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Veri/Sırala                             b.Biçim/Sırala               c.Düzen/Sırala              d.Ekle/Sırala

324. Çalışma sayfası hücrelerine yalnızca belli değerlerin girilebilmesini sağlamak için hangi komut kullanılır
a.Araçlar – sıralar                                      b.Araçlar -  doğrulama                  
c.Veri – doğrulama                                   d.Veri – seçenekler

325. Veri/metni sütunlara dönüştür komut satının görevi nedir
a.Hücre içindeki metni tablo içinde yerleştirir.
b.Bir hücre içersindeki metni birden fazla hücreye dağıtır
c.Hücre içerindeki formülleri düzenlemek için kullanılır
d.Birden fazla hücredeki metinleri tek bir hücrede birleştirir hücreler sola kaldırılır

326. Varsayılan dosya kayıt yerini değiştiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a.Araçlar-seçenekler-genel   b.Araçlar-seçenekler-düzen
c.Araçlar-seçenekler-kaydet d.Araçlar-seçenekler-grafik

327. Belli bir düzende yazılmış bir tablonun herhangi bir özelliğine göre incelenebilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a.Veri/Sırala                             b.Veri/Form                                     c.Veri/Tablo           d.Veri/Filtre Uygula    

328. Sayfa koruma işlemini nereden yaparız?
a. Araçlar-Koruma-Sayfayı koru                                b. Düzen-Sayfayı koru
c. Biçim-Sayfayı koru                                                   d. Pencere-Sayfayı dondur

329. Excel’de özel liste hazırlamak için hangisi yapılmalıdır?
a.Araçlar-Seçenekler-Özel Liste             b.Veri-özel - Özel Liste
c. Ekle- Özel Liste                                      d. Düzen- Doldur- Özel Liste

330. Açık olan belgelerin hepsini ekrana yerleştirmek için hangi menü kullanılır?
a.Dosya                                   b.Düzen                        c.Ekle                            d.Pencere

331. Sıkça tekrarlanan işlemleri kısayol tuşuna bağlayarak kaydetme işlemine ne ad verilir?
a.Menü                                     b.Köprü                         c. Makro                       d. Harita

332. Excel’de çalışma tablosunu istenilen yerden bölmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a.Pencere/Böl        b.Tablo/Böl                 c.Düzen/Böl                  d.Pencere/Yeni pencere

333. Excel’de aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
a.Hesaplama işlemleri                                                  b.Grafik oluşturma      
c.Hazırlanan tabloları yazıcıya gönderme                 
d.Hepsi

334. Excel çalışma tablosu kaç sütundan oluşur?
a.256 sütun                            b.8192 sütun               c.16384 sütun              d.16 sütun

335. Excel’de ekranın alt kısmında bulunan ve göstergecin bulunduğu yere göre bilgi veren çubuğun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a.Formül çubuğu    b.Durum çubuğu      c.Araç çubuğu          d.Standart araç çubuğu

336. Excel’de ekranın üst kısmında bulunan ve hücrenin içeriğini gösteren çubuğun adı   aşağıdakilerden hangisidir?
a.Formül çubuğu    b.Durum çubuğu     c.Araç çubuğu               d.Standart araç çubuğu 

337. Excel’de görünüm menüsünde yer alan formül çubuğu seçeneğinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a.Formül çubuğunu yeniden düzenler                        b.Araç çubuğunu gösterir
c.Durum çubuğunu gösterir                     
d.Formül çubuğunu gösterir veya gizler

338. Excel’de formüllerin başına hangi sembol kullanılır?
a.  -                                           b.  /                                c.  =                               d.  %

339. Excel çalışma kitabındaki farklı yerlerdeki alanlar klavyedeki hangi tuş yardımıyla seçilebilir?   
a.Shift                                      b.Alt                               c.CTRL                         d.Insert

340. Fare dışında klavye kullanarak bloklama yapabilmeyi sağlayan tuş bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Ctrl+Alt                                  b.Ctrl+Del                     c.Shıft+C                    d.Shıft+Yön Tuşları

341. Excel’de bir çalışma sayfasında bir hücre nasıl seçilir?
a.Dosya/Hücreler                                                          b.İlgili hücre üzerine fare ile tıklanarak
c.Biçim/Hücreler                                        d.Düzen/Hücre

342. Excel’de metinsel (alfa nümerik) bilgiler genel olarak hücre  içerisinde ...........dayalı olarak girilir?
a.Sağa                                     b.Sola                           c.Ortalı                          d.İki yana yasla

Excel 2003 Testi bitmiştir.

 

POWERPOINT 2003

343. Bir slaydın bölümlerine Animasyon efektlerini uygulayabilmek için hangi yol izlenmelidir?
a. Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi                                   b. Ekle-Slâyt Düzeni  
c. Slâyt Gösterisi-Özel Animasyon        d. Düzen-Canlandır-Efektler

344. Slâyda resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?
a. Ekle-Resim-Dosyadan                                             b. Standart araç çubuğunda Dosyadan
c. Biçim –Resim-Küçük Resim                                  d. Araçlar-Resim Ekle

345. Bir sunudaki slâytların tamamını ekranda görmek için hangisi uygulanmalıdır?
a. Durum Çubuğu-Slâyt Görünümü                             b. Biçim-Tasarımı Uygula
c. Görünüm - Slâyt Sıralayıcısı                                  d. Slâyt Gösterisi-Slâyt Geçişi

346. PowerPoint Sunu dosyalarının uzantısı nedir?
a. doc                                      b. xls                             c. pps                           d. ppt      

347. Bir sununun başlığını gösterimde yukardan sözcük sözcük gelecek şekilde gelebilmesi için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılmalıdır?
a. Biçim – Slâyt düzeni                                                 b. Görünüm –Slâyt Sıralayıcısı
c. Slâyt Gösterisi – Özel Animasyon     d. Slâyt Gösterisi – Slâyt Geçişi

348. Açıklama: Yeni Resim (1) Simgesinin görevi nedir?
a. Metne Gölge vermeyi sağlar.                                 b. Metni Kalın yazdırmayı sağlar.
c. Satırın hizasından yukarıda yazdırmayı sağlar.    d. Metni Wordart‘a çevirmeyi sağlar.

349. Bir sunudaki slâytları fare tıklatıldığında görünecek şekilde nereden ayarlama yapılır?
a. Slâyt gösterisi –slâyt geçişi                                    b. Slâyt gösterisi –Gösteriyi görüntüle
c. Slâyt gösterisi –özel Animasyon                           d. Biçim –Slâyt Düzeni

350. PowerPoint’teki bir sununun slâytlarına tarih ve saat ekleme işlemini aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?
a. Görünüm-Yakınlaştır.                                               b. Ekle-Tarih ve Saat
c. Biçim -Tarih Saat                                                      d. Dosya-Özellikler

351. Power Point’e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir?
a. Ctrl+N                                  b. Ctrl+M                      c. Ctrl+C                       d. Ctrl+E

352. Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?
a. F1                      b. F2                              c. F4                              d. F5

353. Power point programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Resim yapmak
b. Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
c. Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak
d. Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler yapmak

354. PowerPoint programındaki slaytların tümüne ne ad verilir?
a. Doküman                             b. Şablon                      c. Sunu                         d. Sayfa

355. PowerPoint programındaki bir slayta nasıl ses eklenir?
a. Ekle / Film ve Sesler / Dosyadan Ses b. Dosya / Resim / Dosyadan
c. Ekle / Ses                                                                  d. Ekle / Film ve sesler / Video

356. PowerPoint’teki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir?
a. Görünüm                             b. Biçim                         c. Ekle                           d. Araçlar

357. PowerPoint’te slaytlar arası geçiş efekti nasıl verilir?
a. Slayt gösterisi / Özel animasyon                            b. Slayt gösterisi / Slayt geçişi
c. Biçim / Slayt düzeni                                                  d. Ekle / Animasyon

358. Başka bir PowerPoint sunusundan istediğimiz slayt nasıl alınır?
a. Ekle / Yeni slayt                  b. Ekle / Nesne            
c. Ekle / Slayt çoğalt               d. Ekle / Dosyadan slayt al

359. PowerPoint programında slaytların gösteri esnasında sürekli döngü yapabilmesi için gerekli ayarlama nereden yapılmalıdır
a. Slayt Gösterisi / Seçenekler                                    b. Araçlar / Gösteri ayarla
c. Araçlar / Seçenekler                              d. Slayt Gösterisi / Gösteri ayarla

Powerpoint Testi bitmiştir.

İNTERNET

360. İnternet nedir?
a.Uluslar arası bir haberleşme ağıdır.    b.Bir programdır.
c.Müzik çalma programıdır.                      d.Arama programıdır.

361. Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder?
a.www.meb.gov.tr                 b.ftp://meb.gov.tr          c.info@meb.gov.tr     d.www.meb@gov.tr

362. Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumlarına ait bir web sayfasının adresine örnektir?
a.www.tdb.org.tr        b.www.hotmail.com         c.www.odtu.edu.tr          d.www.ttnet.net.tr

363. Aşağıdakilerden hangisi Askeri bir Internet adresini  belirler?
a..com                    b..edu                            c..mil                             d..net

364. Aşağıdakilerden hangisi yakın mesafedeki bilgisayarların birbiri ile haberleşmesinde kullanılan bir karttır?
a.Ethernet (Ağ) Kartı             b.Ekran kartı                 c.Bilgisayar kartı          d.Birleştirici kart

365. Aşağıdakilerden hangisi uzak mesafedeki bilgisayarların birbiri ile haberleşmesinde kullanılan bir karttır?
a.Ağ Kartı                                 b.Ethernet                     c.Modem                      d.Kablo

366. Aşağıdaki internet bağlantılardan en hızlı olanı hangisidir?
a.ADSL                                    b.Dia Up                       c.ISDN                          d.KabloNET

 

İnternet Testi bitmiştir.